lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för IBYA-programmet och kull H07

Byggteknik med arkitektur      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABV620 6 G1 - S Byggteknik med arkitektur KS KE U W 28 28 0 0 104
EDA602 6 G1 - S Kommunikation och datorverktyg KS KE U W 28 28 0 0 104
FMA645 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W 14 28 0 0 38 36 36 0 0 88 28 28 0 0 64
VBF630 6 G1 - S Husbyggnadsteknik KS KE U W 22 28 0 0 110
MMT656 6 G1 - S CAD – datorstödd ritning och konstruktion KS KE U W 21 21 0 0 78 7 7 0 0 26
FAF604 6 G1 - S Fysik KS KE U W 28 14 8 0 110
ABV610 6 G1 - S Arkitektur- och byggteknikhistoria KS KE U W 16 12 0 0 52 16 12 0 0 52
VGM630 6 G1 - S Geomatik, introduktion KS KE U W 22 18 10 0 110
FMI640 4,5 G1 - S Miljövetenskap KS KE U W 34 8 0 0 78

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS601 4,5 G1 - S Matematisk statistik KS KE U W 24 24 8 0 64
VBM611 6 G1 - S Materiallära KS KE U W 24 20 4 0 112
AFO680 6 G1 - S Visuell kommunikation KS KE U W 15 45 0 0 100
VBF605 6 G2 - S Byggnadsfysik KS KE U W 22 36 0 0 102
FME602 6 G1 - S Strukturmekanik KS KE U W 28 28 0 0 100
VSM611 6 G2 - S Byggnadskonstruktion KS KE U W 7 7 0 0 20 21 21 8 0 76
ABK606 6 G2 - S Installationsteknik KS KE U W 16 40 0 0 100
VBE601 6 G1 - S Byggnadsekonomi KS KE U W 14 14 0 20 32 14 14 0 20 32
VGTA01 6 G1 - S Geologi och geoteknik KS KE U W 28 24 4 0 100
FMI640 4,5 G1 - S Miljövetenskap KS KE U W 34 8 0 0 78
VBE605 3 G2 - S Projektkurs KS KE U W 10 0 0 0 70

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBE675 7,5 G2 - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBE690 7,5 G2 - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBE680 7,5 G2 - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79
VBE685 7,5 G2 - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W 9 12 0 0 79 9 12 0 0 79

Valfria kurser - IBYA

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMF01 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Energihushållning KS KE U W 16 16 0 14 154
MAMF25 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Företagsförlagd praktik X Kursstart två gånger/år (januari och maj) KS KE U W 5 15 0 4 180
ABA600 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Internationellt hållbart byggande KS KE U W 38 46 0 2 114
ADP600 7,5 G2 3 - 09/10 3 - S Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer KS KE U W 3 32 0 1 65 3 32 0 1 65
MAMF25 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Företagsförlagd praktik X Kursstart två gånger/år (januari och maj) KS KE U W 5 15 0 4 180

MAMF25 Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)