lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för F-programmet och kull H07

Teknisk fysik      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W 28 28 18 0 90 6 14 4 0 50
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 22 14 8 0 76
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W 42 28 0 0 90
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W 28 28 12 0 32 0 0 8 28 64
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W 20 20 0 0 80
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W 14 14 0 0 50
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 8 20 0 86

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W 28 28 0 0 95
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W 56 0 28 30 70
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W 34 14 14 0 100
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W 14 2 0 15 60 14 2 0 15 60
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140

Specialisering sfm - Stokastisk och finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA01 7,5 G1 V 2 - 08/09 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
FMF170 7,5 G2 V 3 - 09/10 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FBR012 7,5 G2 V 3 - 09/10 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100

Specialisering mi - Miljö- och energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKFF01 4 G2 V 3 - 09/10 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FBR012 7,5 G2 V 3 - 09/10 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100

Specialisering rs - Reglersystem och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 3 - 09/10 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFN05 7,5 A V 3 - 09/10 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
TEK267 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FMF121 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W 14 0 4 0 78 14 0 4 0 78
FMEN01 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
FMF170 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FMF061 4,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EDAF05 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
FFF051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
FMFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FMF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
FMA260 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52

Specialisering tmb - Tillämpad matematik och bildmodellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA240 6 G2 V 3 - 09/10 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
FMA111 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40

Specialisering tvb - Teknisk-vetenskapliga beräkningar och programmering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
FMA120 6 A V 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EDAF15 5 G2 V 3 - 09/10 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85

Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 140
FKF021 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W 28 6 20 0 140
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FMF121 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W 14 0 4 0 78 14 0 4 0 78
FKFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
FAFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
EXTF05 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U 27 3 10 0 120
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FKFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
FKF070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EXTF05 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U 27 3 10 0 120
FKFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FMF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMEN20 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 42 14 0 2 152
FKM070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FMEN01 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
MMV211 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
FHLN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
MVK150 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MMV031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MMV042 9 A V 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
MVK140 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
FMA175 3 A V 4 - 10/11 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
EDAN35 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 160
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FMA135 6 G1 V 4 - 10/11 3 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA270 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
MAM101 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
FMA272 3 A V 4 - 10/11 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 - 10/11 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EDAN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
MAM061 7,5 G1 V 4 - 10/11 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 20 20 0 4 148
ETIF01 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMN100 6 A V 5 - 11/12 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 24 0 90
FMSN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMSN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W 28 14 8 1 100
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
TEK171 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
FMAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
GEMA55 6 G1 V 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMS072 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMS110 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
FMNN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W 42 14 42 0 80
FMNN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 28 0 56 0 116
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FHL066 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMN091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 28 28 0 90
FMEN10 8 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
FMA111 6 A V 4 - 10/11 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
MMV211 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FMA200 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Variationskalkyl X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
EDAF15 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A V 4 - 10/11 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
VSMN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FMA260 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FMNN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T 28 14 0 0 160

FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 140
MVKN10 5 A V 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
AEB010 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
FMI055 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
MAM242 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
MVKN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W 20 54 0 36 90
AEB020 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
FMI040 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
FKFF01 4 G2 V 4 - 10/11 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
MVKN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FBR012 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
FMI070 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 140
ETT051 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETEN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 34 14 6 0 146
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
FAFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
FAFF20 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FAF095 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FAFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETEN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 V 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 50 12 4 1 94
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
MIO012 6 G1 V 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 50 12 4 1 94
TEK090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMF170 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EXTF50 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
FMS091 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
FMSF05 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W 22 14 0 0 160
TEK180 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
FRTN20 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
TEK103 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMSN25 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
TEK110 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120

TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI063 6 A V 4 - 10/11 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
ETI130 6 A V 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI031 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETEN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 34 14 6 0 146
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
ETI032 9 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI135 4,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 14 0 0 158
FAF095 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI170 6 A V 4 - 10/11 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
ETI290 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
ETEN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
FFF160 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI041 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 140
FMA170 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM055 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
EEM031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
TNX097 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
EEM070 6 A V 4 - 10/11 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
EEM060 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FKFN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
TEK171 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
EEM040 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
EEM080 6 A V 4 - 10/11 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
TEK290 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
GEMA55 6 G1 V 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FAF150 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMS045 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMSN20 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
EEM055 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FFF110 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
EEM031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
FAFN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FFFN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 14 0 0 158
FFF115 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
FMFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
TEK265 15 A V 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
EDA061 4,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
ETS032 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
EDA040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN40 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 8 0 0 164
EDAN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 12 0 150
ETS170 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
EDA260 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EDAN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 160
EDA216 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMA240 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
ETS200 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
EDA031 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAF05 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDA145 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EDA270 9 A V 5 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 66 2 34 48 0 76

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMS180 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
FMA140 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FRTN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ESS040 6 G2 V 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMA051 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FRTN05 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EIT080 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETT074 6 A V 5 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
FMA260 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FMS110 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
ETT042 6 A V 5 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 - 07/08 1 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA091 6 G1 1 - 07/08 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 2 - 08/09 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
ETI125 4,5 G1 2 - 08/09 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EDAA01 7,5 G1 2 - 08/09 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
GEMA50 4,5 G1 2 - 08/09 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 2 - 08/09 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
EDA150 3 G1 2 - 08/09 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 6 0 0 0 80
EIT070 6 G2 2 - 08/09 2 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
FMF061 4,5 G2 2 - 08/09 2 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
GEMA20 7,5 G1 2 - 08/09 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 - 08/09 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FAF280 4,5 G2 2 - 08/09 2 X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FMA023 3 A 2 - 08/09 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009. KS KE U W 0 0 0 10 70
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
EDA061 4,5 G2 3 - 09/10 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
EIT020 9 G2 3 - 09/10 3 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA10 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA25 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
MIO012 6 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
FMF170 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FRTN10 7,5 A 3 - 09/10 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
MIOA01 9 G1 3 - 09/10 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 60 12 4 1 164
FMA240 6 G2 3 - 09/10 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
FMA111 6 A 3 - 09/10 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
MAMF20 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
GEMA01 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 - 09/10 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EDAF05 5 G2 3 - 09/10 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 3 - 09/10 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FKFF01 4 G2 3 - 09/10 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FBR012 7,5 G2 3 - 09/10 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FMFN05 7,5 A 3 - 09/10 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FMA125 3 A 3 - 09/10 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EDAN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
ETI063 6 A 4 - 10/11 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
FAF080 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 140
FHLN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
FMA170 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EITF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 20 12 16 0 152
EDA221 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 28 14 8 0 70
ETI130 6 A 4 - 10/11 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
ETT051 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETEN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
MVKN10 5 A 4 - 10/11 3 X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
FRTN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FFF021 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 50 12 4 1 94
FKF021 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W 28 6 20 0 140
FMEN20 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 42 14 0 2 152
FMFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FMS180 6 G2 4 - 10/11 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
EEM055 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FMNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W 42 14 42 0 80
EDA061 4,5 G2 4 - 10/11 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
FAFF01 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETS032 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
EEM031 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FMNN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 28 0 56 0 116
AEB010 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
TEK267 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FMI050 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMF121 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W 14 0 4 0 78 14 0 4 0 78
FMI055 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
FMA140 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FRTN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EDA040 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
EIEF01 10 G2 4 - 10/11 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
MAM242 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FMSN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W 28 14 8 1 100
ETEN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 34 14 6 0 146
FFFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FMA175 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EEM070 6 A 4 - 10/11 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
ESS040 6 G2 4 - 10/11 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
EEM060 6 A 4 - 10/11 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FKFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
FHL066 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMN091 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 28 28 0 90
EDAN40 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 8 0 0 164
FFF042 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
EDAN35 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 50 12 4 1 94
TEK090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
EITF25 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W 20 0 12 0 128
EDAN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 12 0 150
ETS170 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
FAFN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
EDI051 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 40 110
TEK171 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FAFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
FMS051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
EEM040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
FMEN10 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FAFF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FMA145 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
EXTF05 6 G2 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U 27 3 10 0 120
EDA260 6 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETI032 9 A 4 - 10/11 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
MIE080 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 8 135
ETI135 4,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
EDAN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 160
EDA216 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
EIT060 7,5 G1 4 - 10/11 3 X S Datasäkerhet KS KE U W 28 0 12 2 120
FMA270 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
FFFN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 14 0 0 158
MVKN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energianvändning KS KE U W 20 54 0 36 90
FMEN01 8 A 4 - 10/11 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
FAF095 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
INNN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Innovation Management KS KE U W 14 21 0 0 165
ETI170 6 A 4 - 10/11 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
FMF170 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FKM015 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W 56 14 12 0 120
FMFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FBR024 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FMA240 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
FAFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FMA111 6 A 4 - 10/11 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
EXTF50 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
FMS091 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
FMNN15 4 A 4 - 10/11 3 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U 20 0 12 0 80
FFFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
FRTN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
ETS200 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
FMSF05 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W 22 14 0 0 160
AEB020 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
MMV211 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Strömningslära KS KE U W 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
FHLN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
FKFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
EEM080 6 A 4 - 10/11 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
TEK180 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
TEK290 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
TEK265 15 A 4 - 10/11 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
FMA120 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
FRT041 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 60 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Variationskalkyl X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MAM101 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
EDAF05 5 G2 4 - 10/11 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 4 - 10/11 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FKFF01 4 G2 4 - 10/11 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
MIE090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
ETI290 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FAFN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FMA272 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 - 10/11 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
MVKN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FFF051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
MIO022 6 G2 4 - 10/11 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
FBR012 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMI070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
FMFN05 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
MAM061 7,5 G1 4 - 10/11 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 20 20 0 4 148
FRTN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FRT095 4,5 A 4 - 10/11 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
FMA125 3 A 4 - 10/11 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEMN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
ETEN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
FKF070 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EDAN25 6 A 4 - 10/11 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W 14 0 12 0 105
FFF160 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
EDA095 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA050 4,5 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EXTF05 6 G2 4 - 10/11 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U 27 3 10 0 120
EDA145 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
VSMN20 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FRT090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETI041 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
FKFN10 7,5 A 4 - 10/11 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
ETIF01 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMS155 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
FAF085 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MMV031 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
TEK177 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174
TEK103 7,5 A 5 - 11/12 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. KS KE U W T 40 0 0 0 155
FMN100 6 A 5 - 11/12 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 24 0 90
ETT074 6 A 5 - 11/12 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
FMSN25 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN20 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMA260 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
MMV042 9 A 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
FMS110 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
ETT042 6 A 5 - 11/12 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
TEK110 7,5 A 5 - 11/12 4 X E Empirisk finansiell ekonomi X Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82. KS KE U W T 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
FMNN20 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer KS KE U T 28 14 0 0 160
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN15 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 6 1 120
MVK140 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
EDA270 9 A 5 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 66 2 34 48 0 76
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. 0 0 0 0 200

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.
TEK103 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
TEK110 Empirisk finansiell ekonomi: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN82.