lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för C-programmet och kull H07

Infocom      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W 24 10 16 20 122 0 0 0 0 8
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 16 12 20 0 40 14 14 18 0 65
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 34 42 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
MAMA01 7 G1 - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W 12 8 0 4 22 14 18 0 12 70
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 10 0 150
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W 56 12 0 0 130
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 14 14 0 0 105
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 10 10 0 0 50

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
ETS150 9 G2 X E2 Datakommunikation KS KE U W 28 14 12 0 60 4 8 0 40 30
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W 24 12 0 0 80
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik X Ges också som valfri kurs i åk 3 KS KE U W 26 12 8 0 150
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet X Skall också ligga i obligatoriet i åk 3 KS KE U W 28 0 12 40 120
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
MAM061 7,5 G1 - S Människa - datorinteraktion X Skall också ges i obligatoriet i åk 3 i VT2 KS KE U W 28 20 0 4 148
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 28 28 14 0 120

EDA216 Databasteknik: Ges också som valfri kurs i åk 3
EIT060 Datasäkerhet: Skall också ligga i obligatoriet i åk 3
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
MAM061 Människa - datorinteraktion: Skall också ges i obligatoriet i åk 3 i VT2

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W 14 0 0 1 95
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W 16 8 4 0 40 20 12 9 6 120
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
MAMN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W 6 44 0 0 150
EIT015 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
MAM032 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNX097 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
MAMN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W 7 14 0 0 179
EDAN35 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 160
MAMN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W 6 44 0 0 150
EDAN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 12 0 150
ETS170 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
MAM090 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
TEK280 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W 20 50 0 0 150
ETS200 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
MAM032 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
TNX153 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
MAM101 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
EDAN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140

MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT010 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
EDI042 7,5 A V 4 - 10/11 3 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
EIT015 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
ETTN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 20 24 4 5 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Internetprotokoll X OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W 12 6 0 4 178
EDI051 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 40 110
ETSN01 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 10 6 7 155
EITN30 7,5 A V 4 - 10/11 3 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 78
ETIN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 28 14 8 0 150
EDI075 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 20 104
FMA190 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETT062 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
EIT140 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
ETIN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 144
ETS061 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80
EDI042 7,5 A V 5 - 11/12 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EITN10 7,5 A V 5 - 11/12 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 100

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
ETT074 6 A V 4 - 10/11 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
FMSF10 7,5 G2 V 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
FRTN15 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ETT042 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
FMS051 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
ETI121 6 A V 4 - 10/11 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
FMAF10 5 G2 V 4 - 10/11 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 58
FMA120 6 A V 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
ETI160 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 V 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 V 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
FMA170 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA150 3 G1 4 - 10/11 2 X S C-programmering KS KE U W 12 0 0 0 70
EITF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 20 12 16 0 152
EDA221 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
EIT010 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
FRTN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W 50 12 4 1 94
MAMN10 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W 6 44 0 0 150
EDI042 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
FMS180 6 G2 4 - 10/11 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMN100 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
ETT074 6 A 4 - 10/11 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
ETS032 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 - 10/11 3 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
EIT015 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
EDAN20 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Språkteknologi KS KE U W 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
FMS150 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
FMS065 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
MAM032 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EIT020 9 G2 4 - 10/11 3 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
FMI050 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 - 10/11 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FRTN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EDA040 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 - 10/11 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA75 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 - 10/11 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
ETT042 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
MAMN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W 7 14 0 0 179
FMA175 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ETTN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 20 24 4 5 147
EDAN35 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W 50 12 4 1 94
MAMN15 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W 6 44 0 0 150
ETSF10 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Internetprotokoll X OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W 12 6 0 4 178
EDAN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 12 0 150
ETS170 7,5 A 4 - 10/11 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
EDI051 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 40 110
MAM090 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
FMS051 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
TEK280 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W 20 50 0 0 150
EDA270 9 A 4 - 10/11 3 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W 14 0 0 0 66 2 34 48 0 76
FMA135 6 G1 4 - 10/11 3 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
EDA260 6 G2 4 - 10/11 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETI121 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
MAM026 4,5 G1 4 - 10/11 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
ETSN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 10 6 7 155
FMA270 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
ETI280 6 G1 4 - 10/11 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIOA01 9 G1 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 60 12 4 1 164
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
EITN30 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 78
ETIN10 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 28 14 8 0 150
FMAF01 7 G2 4 - 10/11 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EDI075 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 20 104
ETS200 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
FMAF10 5 G2 4 - 10/11 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 14 4 0 58
EITN01 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W 14 0 20 0 100
FMA190 6 A 4 - 10/11 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
MAM032 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EDA031 7,5 G2 4 - 10/11 3 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 - 10/11 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 - 10/11 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 - 10/11 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 - 10/11 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 - 10/11 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
TNX153 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
FRT041 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MAM101 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
ETT062 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 - 10/11 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 - 10/11 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
FMA091 6 G1 4 - 10/11 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
MIO022 6 G2 4 - 10/11 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
EDAN30 7,5 A 4 - 10/11 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 - 10/11 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 - 10/11 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 - 10/11 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMAF05 7 G2 4 - 10/11 3 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 90
ETI160 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMN011 6 G2 4 - 10/11 3 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
EIT140 7,5 A 4 - 10/11 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
EDA050 4,5 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 - 10/11 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A 4 - 10/11 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 144
ETIF01 6 G2 4 - 10/11 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETS061 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 4 - 10/11 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80
FMA170 6 A 5 - 11/12 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
EDI042 7,5 A 5 - 11/12 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EITN10 7,5 A 5 - 11/12 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 100
FMN100 6 A 5 - 11/12 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 24 0 90
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMSN20 7,5 A 5 - 11/12 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMA175 3 A 5 - 11/12 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EDA270 9 A 5 - 11/12 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 66 2 34 48 0 76
EITN35 7,5 A 5 - 11/12 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. 0 0 0 0 200

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
ETSF10 Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.