lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för A-programmet och kull H07

Arkitektur      H07 

Årskurs 1, läsåret 2007/08 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAH131 21 G1 - S Arkitektur, baskurs A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
AHI011 7,5 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
ABFA01 1,5 G1 - E2 Föreläsningar i arkitektur – 07/08 X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 9 0 0 0 1
AAH135 22,5 G1 - S Arkitektur, baskurs B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 46 170 0 0 104
ATE010 7,5 G1 - S Arkitekturteori A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 12 9 0 0 78

AAH131 Arkitektur, baskurs A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHI011 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ABFA01 Föreläsningar i arkitektur – 07/08: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAH135 Arkitektur, baskurs B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
ATE010 Arkitekturteori A: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2, läsåret 2008/09 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) KS KE U W
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) KS KE U W 14 175 0 7 44
VBMA15 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Installationsteknik KS KE U W 10 4 0 0 26
ATEA15 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 2) KS KE U W 8 9 0 0 68
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 6 15 0 0 6

AAHB01 Experimentell workshop höstterminen 2008: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
AAHB20 Experimentell workshop vårterminen 2009: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
ABFA02 Föreläsningar i arkitektur höstterminen 2008: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
ABFA20 Föreläsningar i arkitektur vårterminen 2009: Kursen ges för både åk 1 och åk 2.
AHIA05 Arkitekturhistoria II: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 X Kursen startar 24 augusti 2009 KS KE U
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 X Kursen startar 11 januari 2010 KS KE U
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U 12 0 0 0 2

AFOF01 Internationell workshop 1: Kursen startar 24 augusti 2009
AFOF05 Internationell workshop 2: Kursen startar 11 januari 2010

Årskurs 3, läsåret 2009/10 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U 15 145 0 7 73
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U 15 145 0 7 73
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 15 100 0 5 123
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 4 190 0 10 20

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 - 09/10 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 - 09/10 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 - 09/10 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 3 - 09/10 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 - 09/10 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W
GEMA45 3 G1 3 - 09/10 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA65 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U
GEMA55 6 G1 3 - 09/10 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W
AFO025 3 G2 3 - 09/10 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U
GEMA15 7,5 G1 3 - 09/10 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
AAH150 30 G2 4 - 10/11 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
AAMF01 3 G2 4 - 10/11 4 X E1 Människan och den byggda miljön KS KE U W
MAMF10 6 G2 4 - 10/11 4 X E1 Arkitektur och design för ett hållbart samhälle KS KE U W
AAKN01 18 A 4 - 10/11 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum - husrum 1 KS KE U
AAK170 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Arkitektur och samhälle: Tektonik & rum KS KE U
ATEF01 6 G2 4 - 10/11 4 X E1 Arkitekturteori, samtidsorientering KS KE U W
AAHN01 18 A 4 - 10/11 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning, höstterminen KS KE U
ABVN15 18 A 4 - 10/11 4 X E1 Bebyggelsevård: Kulturhistoriska byggnader KS KE U W
ADP145 6 A 4 - 10/11 3 X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W
ABVN10 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W
AFO270 24 A 4 - 10/11 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Arkitektur som Teater KS KE U
AFO275 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Interiör arkitektur & möbler KS KE U
ABF111 6 G2 4 - 10/11 3 X E Skandinavisk arkitektur KS KE U W
ASBN05 6 A 4 - 10/11 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U
ASBN01 18 A 4 - 10/11 4 X E Stadsbyggnad: Stadsåterbruk KS KE U
ASBN30 18 A 4 - 10/11 4 X E Stadsbyggnad: Urban dynamik KS KE U
ASBN20 6 A 4 - 10/11 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U
AAKN05 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Stadsrum - husrum 1, teoretisk fördjupning KS KE U
ASBN40 6 A 4 - 10/11 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U
ASBN35 6 A 4 - 10/11 4 X E Urbana processer KS KE U
GEMA70 15 G1 4 - 10/11 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
AAH150 30 G2 4 - 10/11 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
AAMF05 3 G2 4 - 10/11 4 X E1 Människan i rummet KS KE U W
AEB015 3 G2 4 - 10/11 3 X E1 Solenergi i arkitekturen KS KE U W
AAH150 30 G2 4 - 10/11 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
ABAN01 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Shelter KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 4 - 10/11 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W
ABAN10 18 A 4 - 10/11 4 X E1 Arkitektur i extrema miljöer - Urban Shelter KS KE U W
AAKN10 18 A 4 - 10/11 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum - husrum 2 KS KE U
ATEN01 6 A 4 - 10/11 4 - S Arkitekturteoretisk fördjupning KS KE U
AAHN05 18 A 4 - 10/11 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning, vårterminen KS KE U
ABVN01 18 A 4 - 10/11 4 X E1 Bebyggelsevård: Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W
ASBN10 6 A 4 - 10/11 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U
ADP131 6 G2 4 - 10/11 3 X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W
AFO120 24 A 4 - 10/11 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering) KS KE U
AFO125 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur) KS KE U
ASBN25 6 A 4 - 10/11 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U
ABVN05 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W
ABF115 6 G2 4 - 10/11 3 X E Skandinaviskt stadsbyggande KS KE U
ASBN15 18 A 4 - 10/11 4 X E Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet KS KE U
AAKN15 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Stadsrum - husrum 2, teoretisk fördjupning KS KE U
ABAN05 6 A 4 - 10/11 4 X E1 Urban Shelter - teoretisk fördjupning KS KE U W
ABA002 6 A 4 - 10/11 3 X E1 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö KS KE U W
AAH150 30 G2 4 - 10/11 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
VSMN15 7,5 A 4 - 10/11 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U W
ABF015 6 G2 4 - 10/11 3 X E Universal design KS KE U W

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.