lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f livsmedelsteknik

 21/22     

Livsmedelsteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
KLGN10 7,5 A B, K, MBIO, N, MLAK - E1 Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 18 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
YTHF30 15 G2 KLMT - S Kvalitet och livsmedelssäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 250 h (45-minuterspass)
KLGN60 7,5 A B, K, N, MLAK X E Läkemedelsformulering och produktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
KLGN55 7,5 A B, MLIV X E Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 148 h (45-minuterspass)
YTHA71 7,5 G1 KLMT - S Livsmedelskemi I X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
KLGN30 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelskemi och nutrition KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHF10 7,5 G2 KLMT - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA73 7,5 G1 KLMT - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
KLTF05 7,5 G2 B, K - E1 Mejeriprocesser X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 75 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 34 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
YTHA40 7,5 G1 KLMT - S Vegetabiliska livsmedel X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLGN50 15 A B, MLIV X E Projekt: Utveckling av livsmedelsprodukter KS KE U T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHA45 7,5 G1 KLMT - S Animaliska livsmedel X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA10 7,5 G1 KLMT - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
KLGN20 7,5 A B, K, MLIV X E Livsmedelsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
YTHA30 7,5 G1 KLMT - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 17 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHF05 7,5 G2 KLMT - S Näringslära II X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLGN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Probiotika X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHF20 7,5 G2 KLMT - S Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 190 h (45-minuterspass)
BLTF01 7,5 G2 B, K, MLIV X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 129 h (45-minuterspass)
KLGN25 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsteknologi för formulering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
YTHF35 7,5 G2 KLMT - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 102 h (45-minuterspass)
YTHA66 7,5 G1 KLMT - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHA56 7,5 G1 KLMT - S Produktionsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA50 7,5 G1 KLMT - S Produktutveckling - förpackat och klart X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF25 15 G2 KLMT - S Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer X Se fotnot nedan. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLGN15 7,5 A B, MLIV X E1 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument KS KE U W T 4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHF15 7,5 G2 KLMT - S Livsmedelskemi II X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 33 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
KLTF01 7,5 G2 B, MLIV - E1 Mejeriteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 KLMT - S Metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KFKN05 7,5 A B, K, MLIV, N, MLAK X E1 Yt- och kolloidkemi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

YTHF30 (KLMT) Kvalitet och livsmedelssäkerhet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
KLGN60 (B, K, N, MLAK) Läkemedelsformulering och produktion: Tentamensdatum enligt överenskommelse
YTHA71 (KLMT) Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF10 (KLMT) Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA73 (KLMT) Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
KLTF05 (B, K) Mejeriprocesser: Tentamensdatum enligt överenskommelse.
YTHA40 (KLMT) Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA45 (KLMT) Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA10 (KLMT) Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA30 (KLMT) Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF05 (KLMT) Näringslära II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
KLGN01 (MLIV) Probiotika: Minst en av kurserna KBKN01, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
YTHF20 (KLMT) Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF35 (KLMT) Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA66 (KLMT) Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA56 (KLMT) Produktionsplanering : Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA50 (KLMT) Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHF25 (KLMT) Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHF15 (KLMT) Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
KLTF01 (B, MLIV) Mejeriteknologi: Tentamensdatum enligt överenskommelse.
YTHA60 (KLMT) Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
KFKN05 (MLIV) Yt- och kolloidkemi: Minst en av kurserna KBKN01, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KFKN05 (MLAK) Yt- och kolloidkemi: Minst två av kurserna KASN45, KFKN10, KOKN05, KMBF10, KIMN01 eller KFKN05 måste ingå i examen.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KLGL01 15 N Kandidatarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTL01 15 B, N Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U
YTHL05 15 KLMT Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLTL02 15 N Kandidatarbete i livsmedelsteknologi KS KE U

YTHL05 (KLMT) Kandidatarbete i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 KLMT Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W
KNLM05 30 B, N Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KLGM15 30 B, K, N Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLTM05 30 B, K, N Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLGM10 30 B, N Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KNLM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U
KLGM05 30 MBIO, MLAK Masterexamensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLGM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U

YTHL01 (KLMT) Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.