lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 21/22     

Brandteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN60 15 A BI - S Brandskyddssystem KS KE U T 54 20 18 0 308
VBRA10 7,5 G1 RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 24 9 2 0 165
VBRA10 BI 24 9 2 0 165
VBRN85 7,5 A RH - S Avancerad CFD KS KE U T 16 0 8 0 76 16 0 8 0 76
VBRN85 BI 16 0 8 0 76 16 0 8 0 76
VBRA06 6 G1 BI - S Introduktion till brandteknik KS KE U T 32 12 12 4 70 8 4 0 2 16
VBRF20 13 G2 BI - S Brandkemi - värmetransport KS KE U T 42 30 16 0 258
VBRN65 7,5 A BI - S Industribrandskydd KS KE U T 10 8 0 26 156
VBRN80 7,5 A RH - S Kvalificerad brandutredningsmetodik KS KE U T 40 4 4 4 148
VBRN80 BI 40 4 4 4 148
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U T 20 18 24 0 178
VBRN10 8 A MFST X E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 166
VBRN75 7,5 A BI - E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 152
VBRF10 15 G2 BI - S Branddynamik KS KE U T 28 14 6 0 116 12 6 8 0 210
VBRN70 9 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 4 2 0 10 64 8 2 0 4 146
VBRN16 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U T 10 4 0 0 53 8 2 0 0 57
VBRA15 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 100 0 0 0
VBRN45 7,5 A BI - E1 Riskanalys inom brandteknik KS KE U T 28 16 0 2 154
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U T 24 16 0 2 172

VBRA15 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 26 11 14 1 148
VBFF05 7,5 G2 MEMB X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 18 18 10 1 153
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T 26 14 12 1 147
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 22 14 0 0 71
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
VBFF10 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T 20 32 0 0 108
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 35 10 8 4 143
VBFA10 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 25 18 0 0 117
ABKF01 7,5 G2 L - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T 20 23 2 0 155
VBFF15 8 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W T 16 16 0 1 73 16 32 0 1 58
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 27 0 0 85 16 48 8 0 65
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 22 22 7 3 146

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMN20 7,5 A V X E1 Biobaserade byggmaterial KS KE U W T 30 0 18 1 151
VBMA35 6 G1 IBYA - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 20 4 0 112
VBMA25 5 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 20 20 12 0 80
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 21 0 8 0 51
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 30 18 12 0 140
VBMA30 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 26 24 12 0 98
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 26 24 20 0 130

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEA35 7,5 G1 IBYI, IBYV - S Bygg- och anläggningsprocessen KS KE U W T 14 14 0 0 65 14 14 0 0 66
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W T 28 46 16 0 110
VBEF25 7,5 G2 IBYA - S Byggprojektledning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBEF30 7,5 G2 IBYA - S Programarbete och bygglov KS KE U W T 50 58 0 2 90
VBEA25 7 G1 IBYA - S Byggprocessen med entreprenadrätt KS KE U W T 14 14 0 0 65 14 14 0 0 66
VBEA30 8 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 10 0 0 0 8 16 0 0 50 12 24 0 0 108
VBEN15 7,5 A V - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 4 130
VBEN25 7,5 A V - S Bygglogistik och inköp KS KE U W T 24 34 0 4 138
VBEF40 7,5 G2 IBYA - S Byggstyrning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBEF35 7,5 G2 IBYA - S Projektering och beräkningsarbete KS KE U W T 30 81 0 3 86
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W T 26 26 8 0 73
VBEF10 7,5 G2 V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 28 28 8 2 134
VBEF10 L 28 28 8 2 134
MAMF25 7,5 G2 IBYA - S Företagsförlagd praktik KS KE U W T 12 0 0 6 182
VBEF45 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Modellbaserad projektering KS KE U W T 6 6 0 1 187
VBEF45 IBYA 6 6 0 1 187
VBEF01 7,5 G2 IBYV, V - S Projektledning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBEF01 IBYI X Se fotnot nedan. 28 41 4 2 125
VBEF50 7,5 G2 V - S CAD- och BIM-baserad byggprojektering KS KE U W T 8 20 0 2 70 8 20 0 2 70
VBEN01 7,5 A V - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
VBEN01 L 28 28 0 0 144
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128

VBEA30 (IBYA, IBYI, IBYV) Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.
VBEF01 (IBYI, IBYV) Projektledning: Kursen ges i Lund

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABKF15 7,5 G2 MEMB X E Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
ABKA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 26 8 4 2 40
ABKF05 7 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T 16 36 4 0 131
ABKF10 7,5 G2 MEMB X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBKN30 7,5 A V X E1 Träbyggnadsteknik KS KE U W T 26 20 2 2 150
VBKN15 7,5 A V X E1 Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner KS KE U W T 18 16 0 1 65 6 4 0 3 87
VBKF10 6 G2 BI - S Konstruktionsteknik KS KE U T 26 10 2 1 76 0 4 0 1 35
VBKA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U T 20 18 1 2 39
VBKN05 7,5 A V X E1 Betongbyggnad KS KE U W T 24 26 3 1 146
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 26 24 0 3 147
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 20 28 4 2 146
VBKN25 7,5 A V X E1 Stålbyggnadsteknik KS KE U W T 24 24 2 2 148
VBKF15 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 30 22 2 1 80 10 14 0 1 80

Riskhantering och samhällssäkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN55 15 A MKAT - E Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken KS KE U T 0 0 0 5 195
VRSN45 7,5 A MKAT X E Kritiska Infrastrukturers resiliens KS KE U T 18 0 8 14 160
VRSN45 RH 18 0 8 14 160
VRSN05 7,5 A MKAT X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 14 16 0 8 154
VRSN05 RH X Se fotnot nedan. 14 16 0 8 154
VRSN01 7,5 A RH, MKAT X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 23 17 0 2 158
VRSN01 BI 23 17 0 2 158
VRSN40 7,5 A MKAT - E Forskningsmetodik och metoder KS KE U T 0 24 0 12 164
VRSN40 RH 0 24 0 12 164
VBRN35 7,5 A MKAT - E Kapacitetsutveckling KS KE U T 21 29 0 2 140
VBRN35 RH 21 29 0 2 140
VRSN55 7,5 A MKAT - E Kritiska frågor i katastrofriskhantering och klimatanpassning KS KE U T 20 12 0 8 160
VRSN11 7,5 A MKAT X E Ledning och samverkan vid samhällsstörningar X Se fotnot nedan. KS KE U T 44 4 0 2 150
VRSN11 RH X Se fotnot nedan. 44 4 0 2 150
VRSN25 7,5 A Pi, RH - S Riskanalys inom säkerhetsområdet X Se fotnot nedan. KS KE U T 32 20 0 2 146
VRSN25 BI 32 20 0 2 146
VRSN15 7,5 A MKAT - E Klimatsmart riskreducering KS KE U T 34 20 0 2 144
VRSN15 RH 34 20 0 2 144
VRSN20 7,5 A MKAT - E1 Samhällsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U T 20 12 0 20 152
VRSN30 7,5 A RH - E1 Samhällsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U T 20 12 0 20 148
VRSN30 BI X Se fotnot nedan. 20 12 0 20 148
VBRN40 7,5 A RH, MKAT X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136
VBRN40 BI 34 20 0 10 136
VBRN50 15 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 60 10 0 4 326
VRSN50 7,5 A MKAT X E Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende KS KE U T 30 20 0 2 148
VRSN50 RH 30 20 0 2 148

VRSN05 (RH) Riskanalysens och riskhanteringens grunder: Ska ej läsas av studenter som tidigare har läst en av kurserna VBR180 Riskanalysmetoder eller VBRN45 Riskanalys inom brandteknik. Endast en av kurserna VBRN45 Riskanalys inom brandteknik och VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder får ingå i examen.
VRSN11 (RH, MKAT) Ledning och samverkan vid samhällsstörningar : Kursen har ersatt VRSN10 Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering. Endast en av kurserna VRSN11 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar och VRSN10 Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering får ingå i examen.
VRSN25 (RH) Riskanalys inom säkerhetsområdet: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser denna kurs i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.
VRSN20 (MKAT) Samhällsplanering: Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN30.
VRSN30 (BI) Samhällsplanering: Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20.
VRSN30 (RH) Samhällsplanering: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola läser kursen i årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen.Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRN16 15 A MWLU - E1 Fördjupningskurs i teknisk vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 400
VVRN16 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
VVRN16 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
VVRN16 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
VVRN10 7,5 A V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 28 4 12 1 155
VVRN10 MWLU 28 4 12 1 155
VVRF01 7,5 G2 V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 1 173
VVRF01 MWLU, MKAT 22 4 0 1 173
VVRN40 7,5 A V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 32 16 0 0 152
VVRN40 MWLU 32 16 0 0 152
VVRF10 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T 40 28 0 0 132
VVRA01 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T 40 42 0 0 112 26 23 0 0 76
VVRN30 7,5 A V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 26 0 0 146
VVRN30 MWLU 28 26 0 0 146
VVRN25 7,5 A V, W X E Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning KS KE U W T 26 12 0 2 160
VVRN25 MWLU 26 12 0 2 160
VVRN35 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 16 8 0 0 76 16 8 0 0 76
VVRA05 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 26 16 0 0 78 24 18 0 0 78
VVRF05 7,5 G2 W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 10 50 10 120
VVRF05 V 10 10 50 10 120
VVRN20 7,5 A V, W X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T 32 0 0 1 167
VVRN20 MWLU 32 0 0 1 167

VVRN16 (MWLU) Fördjupningskurs i teknisk vattenresurslära: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Kursanmälan görs via kursgivande avdelning. En individuell plan ska upprättas och godkännas.
VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 V Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VBEL01 15 L, V Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
ABKL01 15 V Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 V Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
VVRL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM10 30 RH Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM05 30 MFST Masterexamensarbete i brandteknik KS KE U
VBFM01 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBMM01 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VBEL05 22,5 IBYA, IBYI, IBYV Examensarbete i byggproduktion KS KE U
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VMTL01 22,5 IBYA, IBYI, IBYV Examensarbete KS KE U W
ABKM01 30 V Examensarbete i installationsteknik KS KE U W
VBKM01 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
VRSM01 30 RH Examensarbete i riskhantering KS KE U
VBRM15 30 MKAT Masterexamensarbete i katastrofriskhantering och klimatanpassning KS KE U
VVRM05 30 V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVRM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U