lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f teknik och samhälle

 21/22     

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A L - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T 24 20 0 2 154
VFTN05 7,5 A L - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T 30 20 0 0 150
VFTN50 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T 28 14 0 6 152
VFTF40 7,5 G2 L - E Företagande för samhällsbyggare KS KE U W T 24 16 0 4 156
VFTN15 7,5 A L - S Rättsekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 16 0 2 158
VFTF35 7,5 G2 L - S Samhällsbyggnadsekonomi KS KE U W T 28 14 0 0 158
VFTN10 7,5 A L X E1 Urban ekonomi KS KE U W T 20 4 0 3 173
VFTA05 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T 28 28 0 1 143 28 28 0 1 143
VFTN70 7,5 A L, V - S Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv KS KE U T 14 20 0 0 75 6 10 0 0 75
VFTN70 A 14 20 0 0 75 6 10 0 0 75
VFTN75 7,5 A A, C, D, L X E Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext KS KE U W T 22 24 0 4 150
VFTN35 7,5 A L - S Evolutionära urbana processer KS KE U T 16 24 0 4 156
VFTN60 7,5 A L, V X E Fastighetsföretagande KS KE U W T 28 8 0 12 152
VFTN20 7,5 A L - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T 30 30 0 0 140
VFTF25 10 G2 L - S Fastighetsvärdering och analys KS KE U W T 36 20 0 2 209
VFTN45 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 22 22 0 0 156
VFTF30 5 G2 L - S Värdering och ersättning vid markåtkomst KS KE U W T 20 8 0 2 103
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 28 14 0 2 156
VFTN65 7,5 A L X E1 Metoder i fastighetsekonomi KS KE U W T 28 14 0 10 148
VFTN80 7,5 A L - S Nyttjanderätter KS KE U W T 26 16 0 0 158
VFTF10 15 G2 L - S Fastighetsbildning KS KE U W T 20 15 5 2 158 20 15 5 2 158
VFTA01 18 G1 L - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T 50 26 0 2 162 14 60 0 2 164
VFTN25 7,5 A L - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W T 42 0 0 0 158
VFRN02 7,5 A L - S Marknaden, politiken och staden KS KE U T 30 10 0 0 160

VFTN15 (L) Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
VFTN45 (L) Speciell fastighetsrätt: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMIF50 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W T 36 0 10 2 112
FMIF40 15 G2 W - S Avfallshantering och resurshushållning KS KE U W T 28 7 2 2 161 28 6 1 3 162
FMIN25 7,5 A C, D, F, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMIN25 BME, E, I 18 6 0 0 76 18 6 0 0 76
FMIF20 7,5 G2 MLIV, RH, MHET X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 8 0 1 65 4 8 0 1 87
FMIF20 E, MPRR 26 8 0 1 65 4 8 0 1 87
FMIN15 7,5 A W - S Miljöledning och hållbarhetsredovisning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 21 4 0 1 74 5 8 2 1 84
FMIN15 I 21 4 0 1 74 5 8 2 1 84
FMIN30 7,5 A F, V - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
FMIN30 E, W 12 6 0 1 81 10 6 0 1 83
FMIF01 6 G2 I - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T 28 2 0 0 50 14 4 0 2 60
FMIF10 6 G2 Pi - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U T 32 6 0 0 68 2 3 0 2 46
FMIA01 4 G1 IBYI - S Miljövetenskap KS KE U W T 26 8 0 1 72
FMIA01 IBYA, IBYV 26 8 0 1 72
FMIN20 7,5 A D, E, I, MD, RH - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMIN20 C, F, M, Pi, W 28 12 0 1 92 14 4 0 1 48
FMIF45 4 G2 D - S Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik KS KE U W T 24 2 0 0 26 0 8 0 1 46
FMIF45 C 24 2 0 0 26 0 8 0 1 46
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U T 50 35 2 1 142 10 15 0 0 65
FMIF05 12 G2 W - S Miljö och management KS KE U W T 44 0 8 5 187 0 0 2 1 73
FMIN05 7,5 A I, Pi X E Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
FMIN05 F, W 14 6 0 0 80 16 4 0 0 80
FMIF55 3 G2 F - S Hållbar utveckling KS KE U W T 16 4 0 1 59
FMIF35 4 G2 E - S Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv KS KE U W T 24 10 0 1 72
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U T 56 60 0 2 202
FMIN50 7,5 A F, W X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 12 0 5 179
FMIN45 7,5 A L, W - S Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T 36 22 0 2 140

FMIF20 (MLIV) Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv: Minst en av kurserna FMIF20, KIIF01 eller KMBF10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H19 och senare.
FMIN15 (W) Miljöledning och hållbarhetsredovisning: Ersätter FMI110 Miljövård, miljöledning och miljörevision
FMIN20 (I) Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljöteknik för antagna fr.o.m. H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljöteknik för antagna fr.o.m. H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN50 (W) Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTVA36 7,5 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 32 0 0 140
VVBN05 7,5 A IBYV, V - S Drift och underhåll av vägar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 40 8 2 122
VGMF15 5 G2 V X E Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 20 16 8 2 87
VTVG05 7,5 G2 IBYI - S Kapacitet och punktlighet i järnvägstrafik KS KE U W T 8 20 20 2 150
VTVN15 7,5 A V X E1 Trafikteknisk analys KS KE U W T 26 26 0 0 148
VTTF05 7,5 G2 IBYV - S Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VTVN01 7,5 A IBYV, V - S Utformning av vägar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 42 0 2 128
VVBF20 5 G2 V - S Vägbyggnad KS KE U W T 18 20 10 0 85
VTVA35 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
VTVA10 4 G1 V - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T 12 22 2 2 33 4 14 0 1 17
VTVF81 7,5 G2 IBYI - S Projektering av järnvägens tekniska system KS KE U W T 15 20 0 0 65 15 20 0 0 65
VTVA50 9 G1 IBYV - S Transport och samhälle KS KE U W T 20 18 0 0 81 20 20 0 0 81
VTVA50 IBYI 20 18 0 0 81 20 20 0 0 81
VTVF95 7,5 G2 IBYV - S Vägkonstruktion och VA-system KS KE U W T 14 20 5 2 63 16 14 0 2 64
VTVN05 7,5 A V - S Design av stadens infrastruktur X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VVBF15 7,5 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 36 0 0 136
VTTF10 7,5 G2 IBYV - S Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T 28 32 0 2 138
VTVN20 7,5 A V X E1 Trafiksäkerhet KS KE U W T 26 26 0 0 148
VTTF01 7,5 G2 L, V - S Trafikteknik KS KE U W T 36 28 0 0 136
VTTN05 7,5 A V X E1 Transportmanagement X Se fotnot nedan. KS KE U W T 34 16 0 0 150
VTVF85 7,5 G2 IBYV, V - S Utformning av järnvägar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 42 0 2 128
VTVF45 10 G2 IBYI - S Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
VTVG10 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Företagsförlagd praktik KS KE U T 6 0 0 6 188
VVBF10 7,5 G2 IBYI, IBYV, V - S Samhällsekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 18 0 0 154
VTVN10 7,5 A V X E1 Trafiksimulering KS KE U W T 10 32 8 2 148
VTVF36 7,5 G2 IBYI - S Trafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 35 25 0 0 140
VVBN10 7,5 A IBYV, V - S Vägbyggnadsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 40 8 2 122
VTVF35 12 G2 IBYI - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken X Se fotnot nedan. KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
VTVA46 7,5 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W T 22 17 0 0 54 22 17 0 0 55
VTVF90 9 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
VTVF91 7,5 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W T 24 34 5 2 135
VTVF46 7,5 G2 IBYI - S Elteknik i järnvägssystemet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 35 25 0 0 140
VGMF10 7,5 G2 IBYI, IBYV, L, V X E1 Geodesi KS KE U W T 20 20 16 0 144
VGMA05 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T 20 22 10 0 108
VTTN10 7,5 A IBYI, IBYV, V - S Kollektivtrafik KS KE U W T 28 34 0 0 138

VTVA36 (IBYI) Banteknik för ingenjörer: Kursen ges i Ängelholm
VVBN05 (IBYV) Drift och underhåll av vägar: Kursen ges i Lund
VTTF05 (IBYV) Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö: Kursen ges nästa gång läsåret 2022/23.
VTVN01 (IBYV) Utformning av vägar: Kursen ges i Lund
VTVA35 (IBYI) Banteknik för ingenjörer: Kursen ges i Ängelholm
VTVN05 (V) Design av stadens infrastruktur: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
VVBF15 (IBYI) Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik: Kursen ges i Ängelholm
VTTN05 (V) Transportmanagement: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
VTVF85 (IBYV) Utformning av järnvägar: Kursen ges i Lund
VTVF45 (IBYI) Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar: Kursen ges i Ängelholm
VVBF10 (IBYI, IBYV) Samhällsekonomi: Kursen ges i Lund
VTVF36 (IBYI) Trafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik: Kursen ges i Ängelholm
VVBN10 (IBYV) Vägbyggnadsteknik: Kursen ges i Lund
VTVF35 (IBYI) Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken: Kursen ges i Ängelholm
VTVF46 (IBYI) Elteknik i järnvägssystemet: Kursen ges i Ängelholm

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFTL01 15 L Kandidatarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
FMIL01 15 F, V, W Kandidatarbete i miljö- och energisystem KS KE U
VGML01 15 L, V Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U
VTTL01 15 V Kandidatarbete i trafikteknik KS KE U
VVBL01 15 V Kandidatarbete i vägbyggnad KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFTM01 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
FMIM01 30 F, I, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VGMM01 30 L, V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
VTVM01 30 V Examensarbete i trafikteknik KS KE U W
VTVM05 30 V Examensarbete i vägbyggnad KS KE U W
VTVL01 22,5 IBYA, IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur KS KE U W