lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 21/22     

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA12 6 G1 BI, C, D, N, RH, V - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 50 12 5 0 93
MIOA12 C, D, E, IDA, IEA, N, RH, W X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 F, IBYA, IBYI, IBYV, MD, Pi X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MION30 7,5 A E, I, M - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MIOF30 6 G2 I, M - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 12 0 98
MION40 7,5 A I, M, MLOG X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION25 7,5 A B, C, D, E, I, K, M - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIOA05 3 G1 I - S Entreprenörskap X Se fotnot nedan. KS KE U W T 12 0 0 1 60 2 0 0 0 5
MIOA05 M X Se fotnot nedan. 14 0 0 1 65
MIOA01 9 G1 I - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 58 12 5 1 158 2 0 0 0 4
MIOA01 C, D, M, RH X Se fotnot nedan. 60 12 5 1 162
MION05 7,5 A E, I, M, MD - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MIOA15 7,5 G1 B, BI, BME, K, RH, KLMT - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 54 12 9 0 125
MION50 7,5 A I, M, MLOG X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 32 0 6 0 170
MIOF15 7,5 G2 B, C, D, E, K, M, MD - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MIOF10 7,5 G2 E, I, M, MLOG X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MIOF02 9 G2 I - S Marknadsföring X Se fotnot nedan. KS KE U W T 38 6 0 0 89 4 0 0 6 97
MION01 7,5 A E, I, M, MLOG X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A E, I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MIOF21 7,5 G2 B, BME, C, D, E, F, I, K, M - S Företagsorganisation X Se fotnot nedan. KS KE U W T 52 0 16 1 131
MIOF25 6 G2 B, C, D, E, F, I, K, M, MD - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MION45 7,5 A MLOG X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
MION45 E, I, M 22 0 10 5 163
MIOF05 2 G2 B, E, I, K, M - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34

MIOA12 (BI, RH) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA12 (C, D, E) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA12 (IBYA, IBYI, IBYV) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund
MIOA12 (IDA, IEA) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund.
MIOA12 (W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA05 (I) Entreprenörskap: Får inte ingå i examen tillsammans med MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs.
MIOA05 (M) Entreprenörskap: Får inte ingå i examen tillsammans med MIOA01.
MIOA01 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 (RH) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen
MIOA15 (BI, RH) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA15 (KLMT) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
MIOF02 (I) Marknadsföring: Kursen ersätter MIOF01 Marknadsföring och globalisering.
MIOF21 (I) Företagsorganisation: Kursen ersätter MIOF20 Företagsorganisation.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN20 7,5 A E, I, M, MLOG X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MTTF01 5 G2 E, I, Pi - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
MTTF01 M, MD 24 8 2 0 86
MTTF25 7,5 G2 MKAT, MLOG X E Logistik och verksamhetsstyrning KS KE U W T 30 10 6 14 140
MTTN25 7,5 A I, M, MLOG X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN85 7,5 A I, M, MLOG, MPRR X E Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik X Se fotnot nedan. KS KE U T 20 10 0 0 70 10 20 0 0 70
MTTN46 7,5 A I, M, RH, MKAT, MLOG X E Humanitärlogistik KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN75 7,5 A E, I, M, MLOG, MPRR X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MTTN70 7,5 A E, I, M, MLOG X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 32 12 8 8 140
MTTN80 7,5 A E, I, M, MLOG X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN60 7,5 A I, M, MD, MLOG X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146

MTTN85 (MLOG) Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik: Obligatorisk kurs under andra året i masterprogrammet

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOL01 15 I Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOM05 30 C, D, E, I, M Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MIOM01 30 MLOG Masterexamensarbete i produktionsekonomi KS KE U
MTTM05 30 I, M, RH Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W
MTTM02 30 MLOG Masterexamensarbete i teknisk logistik KS KE U W