lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f elektro- och informationsteknik

 21/22     

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A E X E Avancerad datasäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 0 4 170
EITN50 C, D 26 0 0 4 170
EITG01 7,5 G2 IDA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T 28 12 8 0 152
EITG01 IEA X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ETIN20 7,5 A E, MSOC X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETIN20 D, F, N 24 12 12 0 150
EITG05 7,5 G2 C, D, E, M, MFOT, Pi, MMSR X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
EITG05 BME, F, MWIR 24 28 4 0 144
EITF75 6 G2 F X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
EITF75 E 28 28 8 0 96
EITF35 7,5 G2 E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
EITF35 D 28 0 48 0 124
EITF85 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
ETIA06 4 G1 KID X E Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T 28 7 0 10 50
EITF50 7,5 G2 E, F, MSOC, N X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
EITF50 D, MWIR 18 18 12 0 152
EITA55 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W T 20 10 12 5 153
ETEF15 7,5 G2 IEA - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 12 0 132
ETEF15 IDA 28 28 12 0 132
ETIN70 7,5 A MSOC, N X E Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
ETIN70 F 28 14 8 0 150
EITP30 7,5 A D, E, MSOC X E Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
EITP30 C, MWIR 28 14 6 8 144
EITN10 7,5 A E X E Multipelantennsystem KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN10 C, D, MWIR 28 14 0 0 158
EITF05 4 G2 C, D, E - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITF05 BME 14 6 0 3 84
EITA20 6 G1 IDA - S Datateknik, introduktionskurs KS KE U W T 10 14 16 0 40 10 10 20 0 40
EITF65 9 G2 BME, C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
EITF80 9 G2 D, E X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 16 16 0 0 64 26 24 0 0 104
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T 10 14 16 0 40 10 10 20 0 40
ETIN40 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETSF05 9 G2 C, E - E Internetprotokoll KS KE U W T 8 4 4 2 115 10 6 0 4 87
EITN21 7,5 A C, D, E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72
EITA35 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EITA15 15 G1 IEA - S Digitala system KS KE U W T 20 14 12 0 54 4 10 12 0 74 12 8 16 0 84 2 0 20 0 58
EITA15 IDA 20 14 12 0 54 4 10 12 0 74 12 8 16 0 84 2 0 20 0 58
EITA65 15 G1 C - S Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv KS KE U W T 10 8 8 4 70 6 6 8 4 76 6 6 8 4 76 6 6 8 4 76
EITN35 7,5 A D, E, F, MFOT, MNAV, N - E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 C, I, MWIR X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 E, F, MFOT, N X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 D X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 I, MNAV, MWIR X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 F, MFOT X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 D X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, E, I, MNAV, MWIR, N X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, F, I, MFOT, MNAV, MWIR X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 D, E, N X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
ETIN25 7,5 A F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETIN25 E 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A F, MWIR X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
ETEN10 E, MFOT, N 28 14 6 0 152
EITN41 7,5 A C, D, E X E Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 0 2 184
EITN41 BME 14 0 0 2 184
EITF20 7,5 G2 D, F X E Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EITF20 C, E, MSOC 20 0 16 0 164
EITF60 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T 18 2 12 1 167
EITF45 7,5 G2 D, I - S Datorkommunikation X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 16 8 2 156
EITF45 BME, F, Pi 18 16 8 2 156
ETTN01 7,5 A D, E, MFOT X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETTN01 C, MWIR 20 24 4 5 147
ETIN50 7,5 A MSOC X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 28 20 16 0 136
ETIN50 E, F, MWIR, N 28 20 16 0 136
EITP01 7,5 A F, MSOC X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
EITP01 E, MNAV, N 32 10 8 0 150
EITP10 7,5 A D, E, F, MWIR X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
EITP10 C, MFOT 20 14 0 0 166
ETIN55 7,5 A MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
ETIN55 E 24 2 12 0 162
ETSF10 7,5 G2 D, MWIR X E Internetprotokoll KS KE U W T 13 6 0 4 177
EITN70 7,5 A D, MWIR X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156
EITN70 C, E, MMSR 28 14 0 2 156
EITP15 7,5 A E X E1 Kretskortsdesign och prototypkonstruktion KS KE U W T 6 0 4 10 180
EITP15 D 6 0 4 10 180
EDIN01 7,5 A D, E, F, MWIR, Pi X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
EDIN01 C, MSOC, MMSR 36 14 0 2 148
ESSF01 8 G2 N - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
ESSF01 E 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EITA25 7,5 G1 C, D, E, I X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EITA25 BME, F 28 0 12 2 160
EITA60 6 G1 IEA - S Datorkommunikation KS KE U W T 24 8 8 0 120
EITA60 IDA 24 8 8 0 120
EITF70 6 G2 E, Pi - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
EITF70 C, D, F, I 14 8 16 0 122
ETIN45 7,5 A MSOC X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
ETIN45 D, E 28 12 8 6 140
ETIN30 7,5 A MSOC X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T 12 0 0 32 150
ETIN30 E, F, N 12 0 0 32 150
EITN30 7,5 A D, E, MSOC X E1 Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
EITN30 C, MWIR 10 0 28 2 160
ETSF15 5 G2 E - S Kommunikationssystem och nätverk KS KE U W T 14 10 12 0 97
EITP20 7,5 A D, E X E Konstruktion av säkra system KS KE U T 26 0 0 4 170
EITP20 C 26 0 0 4 170
EITN65 7,5 A N, Pi X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U W T 24 0 0 6 170
EITN65 BME 24 0 0 6 170
EITP05 7,5 A F, MNAV, MSOC X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
EITP05 E, N 26 0 4 3 167
ETSN10 7,5 A E X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
ETSN10 C, D, I, MWIR 26 13 2 13 146
ETIA10 7,5 G1 BME, D, I, MFOT, MWIR X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
ETIA10 B, C, E, F, K, M, MNAV, MSOC, N, Pi 28 6 3 0 160
EITN90 7,5 A F, MSOC X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 8 12 5 147
EITN90 E, MFOT, Pi 28 8 12 5 147
EITF55 7,5 G2 IEA - S Säkerhet KS KE U W T 24 2 10 2 162
EITF55 IDA 24 2 10 2 162
EITN85 7,5 A E X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN85 BME, D, MSOC, MWIR 28 14 0 0 158
ETIN35 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EITA05 4,5 G1 B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, N, Pi, W - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 3 0 0 40 16 4 0 0 40
EITF90 7,5 G2 F - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
EITF90 N, W 34 28 4 0 134
EITF90 BME, Pi 34 28 4 0 134
EITG10 6 G2 Pi - E1 Digital signalbehandling och dess transformer KS KE U W T 28 28 8 0 96
ETIN85 7,5 A D, F, Pi X E Avancerad kryptografi KS KE U T 28 14 0 2 156
ETIN85 C, E, MSOC, MWIR 28 14 0 2 156
EITN75 7,5 A E X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITN75 C, D, MSOC, MWIR 28 14 4 0 154
EITF12 9 G2 I - S Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 0 2 20 214
EITN80 7,5 A E, F X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITA10 5 G1 D - S Elektronik KS KE U W T 28 0 8 0 97
EITN45 7,5 A E, MWIR X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITN45 C, D, F, MFOT, Pi, MMSR 26 14 0 0 160
EITF95 4,5 G2 D X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76
EITF95 C, E 14 22 8 0 76
EITA40 7,5 G1 IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W T 36 28 16 0 120
EITA40 IDA 36 28 16 0 120
EITP25 7,5 A F, MNAV, N X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168
EITP25 E 26 0 4 2 168
EITA50 7,5 G1 D - E1 Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 24 8 0 136
EITA50 C, E X Se fotnot nedan. 32 24 8 0 136
EITN95 7,5 A D, I X E1 Simulering KS KE U W T 18 0 6 4 172
EITN95 C, E, M, Pi 18 0 6 4 172

EITN50 (E) Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
EITG01 (IEA) Dator- och telekommunikation: Kursen ges nästa gång lå 2022/23 i åk 3.
EITN35 (C, D, E, F, I, MWIR, N) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITF45 (I) Datorkommunikation: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling. Kursen är också valfri på programmet.
EITF12 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling. Kursen är också valfri på programmet.
EITA50 (D, E) Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL01 15 C, D, E, F, N, Pi Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM02 30 MFOT, MNAV, MSOC, MWIR, MMSR Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W