lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f reglerteknik

 21/22     

Reglerteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN50 7,5 A D, E, F, I, M, Pi, MMSR X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
FRTN55 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, M, N, Pi, MMSR X E Reglerteknik, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 28 12 0 130
FRTF20 7,5 G2 D, E, F, I, M, MD, Pi, MPRR, MMSR X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FRTF25 7,5 G2 MMSR - E Introduktion till maskininlärning, system och reglering KS KE U W T 16 0 12 0 72 14 0 6 0 80
FRTN65 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi, MMSR X E Modellering och inlärning från data X Se fotnot nedan. KS KE U W T 16 10 4 0 70 14 10 8 0 68
FRTF05 7,5 G2 D, E - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FRTF05 C, M, MD, N 30 30 12 0 128
FRTF05 F Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FRTF05 BME, I, Pi X Se fotnot nedan. 30 30 12 0 128
FRTF01 5 G2 BME, Pi X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
FRTN05 7,5 A D, E, F, M, Pi, MMSR X E Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN40 7,5 A BME, C, D, E, F, M, Pi, MMSR X E Projekt i reglerteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 40 160
FRTN75 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi, MMSR X E Inlärningsbaserad reglering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN45 4,5 A F, I, Pi - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FRTN60 7,5 A MMSR - E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132
FRTF15 3 G2 D, F, Pi - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 44
FRTN01 10 A BME, C, D, E, F, I, M, Pi X E Realtidssystem KS KE U W T 34 22 12 0 132 0 0 0 12 54
FRTN30 7,5 A C, D, E, F, I, Pi, MMSR X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
FRTN25 7,5 A B, K X E Processreglering KS KE U W T 26 28 8 8 130
FRTN70 7,5 A C, D, E, F, Pi, MMSR X E Projekt i system, reglering och maskininlärning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 40 160
FRTF10 6 G2 W X E Systemteknik KS KE U W T 22 22 8 0 110

FRTN55 (E, I, M) Reglerteknik, fortsättningskurs: Ersätter FRTN10 Flervariabel reglering
FRTN65 (BME, C, D, E, F) Modellering och inlärning från data: Ersätter FRTN35 Systemidentifiering.
FRTF05 (I) Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa teknikprofilen Produktinnovation läser FRTF05 i Lp 2.
FRTN40 (C, D) Projekt i reglerteknik:
FRTN75 (BME, C, D, E, F, Pi, MMSR) Inlärningsbaserad reglering: Ersätter FRTN15 Prediktiv reglering.
FRTN70 (C, D) Projekt i system, reglering och maskininlärning:

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRTL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRTM01 30 B, BME, C, D, E, F, I, K, M, Pi Examensarbete i reglerteknik KS KE U W
FRTM05 30 MMSR Masterexamensarbete i reglerteknik KS KE U