lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Matematikcentrum (inst LTH)

 21/22     

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN70 6 A Pi X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
FMAN20 7,5 A BME, C, D, E, F, L, Pi, MMSR, MVAR X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMAB45 5 G1 BME, M, MD - S Endimensionell analys A1 KS KE U W T 30 20 0 0 83
FMAB65 7,5 G1 B, BI, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W - S Endimensionell analys B1 KS KE U W T 50 30 0 0 120
FMAB65 C X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAB30 6 G1 B, BI, BME, C, D, IDA, IEA, K, L, N, V, W - S Flerdimensionell analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 44 16 2 0 100
FMAB30 I, IBYA, IBYI, IBYV X Se fotnot nedan. 44 16 2 0 100
FMAB30 E, M, MD 44 16 2 0 100
FMAA60 7,5 G1 C, D, F, I, M, MD, N, Pi, W - S Introduktion till reell analys KS KE U W T 26 0 0 0 174
FMAN80 7,5 A MMSR X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN80 Pi 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN80 F 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN71 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Matristeori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FMAN71 BME, E, I 18 10 0 1 56 18 6 0 1 90
FMAN15 7,5 A F, Pi X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FMAN15 D, MMSR 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FMAA50 13,5 G1 IBYI - S Matematisk analys KS KE U W T 26 26 0 0 55 34 26 0 0 77 28 26 0 0 66
FMAA50 IBYA, IBYV, IDA, IEA 26 26 0 0 55 34 26 0 0 77 28 26 0 0 66
FMAB55 5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 8 0 1 17 10 2 0 1 18 4 6 0 4 45
FMAB20 6 G1 F, Pi - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
FMAB20 I, M, MD 40 16 0 0 106
FMAB20 C Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FMAB20 BI, E, L, N, V X Se fotnot nedan. 40 16 0 0 106
FMAB20 BME, D 40 16 0 0 106
FMAF01 7 G2 BME, F, M, N, Pi - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMAF01 BME, C, D, E, I, M X Se fotnot nedan. 42 24 0 1 128
FMAA21 7,5 G1 C - S Linjär algebra med numeriska tillämpningar KS KE U W T 48 24 0 0 130
FMAB75 7,5 G1 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FMAB75 BME, C, D, E, F, Pi 54 0 0 2 144
FMAB50 5 G1 BME, M, MD - S Endimensionell analys A2 KS KE U W T 36 20 0 0 77
FMAB70 7,5 G1 B, BI, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W - S Endimensionell analys B2 KS KE U W T 50 30 0 0 120
FMAB70 C X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN30 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi, MMSR X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMAN61 7,5 A BME, D, E, F, I, M, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 14 4 2 148
FMAN40 3 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 BME, C, D, E, F, Pi 0 0 0 10 70
FMAF05 7 G2 BME, F, M, N, Pi - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
FMAF05 BME, C, D, E, I, M X Se fotnot nedan. 40 16 0 1 130
FMAN35 3 A D, E, F, Pi X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN35 D, E, F, Pi 0 0 0 10 70
FMAN10 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
FMAN95 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi, MMSR, MVAR X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMAB60 5 G1 BME, M, MD - S Endimensionell analys A3 KS KE U W T 36 20 0 0 77
FMAA20 7,5 G1 B, K, W - S Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel KS KE U W T 48 24 0 0 130
FMAF35 6 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMAN65 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMAF10 5 G2 B, BME, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 10 4 0 93
FMAN01 7,5 A E, F, Pi X E1 Biomatematik KS KE U W T 14 6 0 1 79 14 6 0 1 79
FMAB35 7,5 G1 F, Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 38 14 2 0 79 14 8 0 0 45
FMAN55 7,5 A D, E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FMAN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMAN90 7,5 A D, F, Pi X E1 Fördjupningskurs i valt område av matematiken KS KE U W T 28 0 0 1 171
FMAN50 3 A Pi - E Internationell projektkurs - matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 40
FMAN45 7,5 A BME, D, E, F, I, MSOC, Pi, MMSR - E1 Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FMAA55 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 26 0 0 66
FMAB40 4 G1 Pi - S Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 6 0 0 3 98
FMAF25 3 G2 Pi - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T 18 0 0 3 59

FMAB65 (C) Endimensionell analys B1: Kursen flyttas från årskurs 1 till årskurs 2 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2021/2022.
FMAB30 (IBYA, IBYI, IBYV) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
FMAB30 (IDA, IEA) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
FMAN71 (Pi) Matristeori: Endast en av kurserna FMAN70 och FMAN71 får ingå i examen.
FMAB20 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMNF15 Beräkningsprogrammering.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAB70 (C) Endimensionell analys B2: Kursen flyttas från årskurs 1 till årskurs 2 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2021/2022.
FMAN61 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna fr.o.m. H19. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAN50 (Pi) Internationell projektkurs - matematisk modellering: Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMAB40 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF32 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Matematisk statistik KS KE U W T 30 32 2 1 95 2 0 4 1 25
FMSF15 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, Pi, MMSR X E Markovprocesser X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMSF30 5 G2 IBYA - S Matematisk statistik KS KE U W T 30 32 0 0 71
FMSF70 7,5 G2 B, BME, K, N - S Matematisk statistik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 16 8 1 140
FMSF75 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 16 16 20 2 130
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E Prissättning av derivattillgångar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 26 6 1 130
FMSF40 7,5 G2 IDA, IEA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T 36 38 0 0 126
FMSF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi, MMSR X E Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMSF80 9 G2 F, I, Pi - S Matematisk statistik, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 2 2 85
FMSF80 F X Se fotnot nedan. 18 14 4 0 85 18 14 2 2 85
FMSN60 7,5 A F, I, Pi X E Finansiell statistik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 16 5 130
FMSN65 7,5 A F, I, Pi X E Kvantitativ riskanalys med copulas X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSF25 2,5 G2 V - S Matematisk statistik - kompletterande projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 8 1 50
FMSF25 V X Se fotnot nedan. 0 0 8 1 50
FMSF20 7,5 G2 D, E - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSF50 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSN45 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi, MMSR X E Matematisk statistik, tidsserieanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 12 12 5 120
FMSN20 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi, MMSR X E Spatial statistik med bildanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 18 5 150
FMSF60 7,5 G2 BME, C, Pi, RH - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMSN50 7,5 A BME, D, F, I, Pi, MMSR X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 12 5 140
FMSF05 7,5 G2 BME, F, I, Pi X E Sannolikhetsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 0 0 5 170
FMSF65 7,5 G2 BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FMSN30 7,5 A BME, D, F, I, L, Pi, MMSR X E Linjär och logistisk regression X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMSN40 9 A I X E Linjär och logistisk regression med datainsamling X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 30 5 120
FMSF55 7,5 G2 C, M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSN55 7,5 A D, F, I, Pi X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

FMSF15 (BME, C, D, E, F, I, Pi, MMSR) Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FMSF70 (B, BME, K, N) Matematisk statistik: Kursen samläses med MASB02
FMSN25 (F, I, Pi) Prissättning av derivattillgångar: Kursen samläses med MASM24
FMSF10 (BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi, MMSR) Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSF80 (F) Matematisk statistik, allmän kurs: Studenter antagna 2020 (F2) ska läsa kursen i läsperiod 1-2. Studenter antagna 2019 (F3) ska läsa kursen i läsperiod 3-4.
FMSF80 (I) Matematisk statistik, allmän kurs: Ersätter FMSF45
FMSN60 (F, I, Pi) Finansiell statistik: Kursen samläses med MASM18
FMSN65 (F, I, Pi) Kvantitativ riskanalys med copulas: Kursen ersätter FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FMSF25 (V) Matematisk statistik - kompletterande projekt: Endast en av kurserna FMSF25 och FMSF50 får ingå i examen.
FMSN45 (BME, C, D, E, F, I, Pi, MMSR) Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 (BME, C, D, E, F, Pi, MMSR) Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
FMSN50 (BME, D, F, I, Pi, MMSR) Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.
FMSF05 (BME, F, I, Pi) Sannolikhetsteori: Kursen samläses med MASC01
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/2024.
FMSN30 (I) Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMSN40 (I) Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna fr.o.m. H16. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A D, E, F, MSOC, Pi, MMSR X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN01 7,5 A BME, F, Pi, MMSR X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMNN10 8 A BME, F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMNF15 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 24 0 26 1 69 2 0 10 1 27
FMNF05 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNF10 6 G2 BME, E, I, M, N X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 48 10 0 3 100

FMNF10 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna fr.o.m. H18. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 C, D, E, F, I, Pi Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 D, E, F, Pi Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAM05 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS KE U W
FMAM02 30 MMSR Masterexamensarbete i matematik KS KE U W
FMSM01 30 BME, C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMSM05 30 MMSR Masterexamensarbete i matematisk statistik KS KE U
FMNM01 30 D, E, F, I, Pi Examensarbete i numerisk analys KS KE U W