lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Inst f maskinteknologi

 21/22     

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTN31 7,5 A I, M, MPRR X E Hållbara tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMTA05 6 G1 I - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 28 24 2 0 70
MMTN25 7,5 A I, M, MD, MPRR X E Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MMTN15 7,5 A I, M, MD, MPRR X E1 Projekt - Industriell produktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 40 160
MMTN15 I, M, MD, MPRR X Se fotnot nedan. 0 0 0 40 160
MMTN15 I, M, MD, MPRR X Se fotnot nedan. 0 0 0 40 160
MMTN15 I, M, MD, MPRR X Se fotnot nedan. 0 0 0 40 160
MMTN35 7,5 A M, MD X E Tillämpad FEM - projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
MMTN35 MPRR 10 24 0 6 40 0 0 0 18 100
MMTA02 6 G1 M - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 14 0 16 0 10 8 14 0 10 60
MMTF15 7,5 G2 M, MD, MPRR X E1 Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTF15 M, MD, MPRR 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTN10 7,5 A I, M, MPRR X E1 Global produktrealisering KS KE U T 28 12 40 6 140
MMTN20 7,5 A MD X E Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 0
MMTN20 M, MPRR 12 18 8 24 80
MMTF01 6 G2 KID X E Produktion KS KE U W T 34 30 12 0 64
MMTN45 7,5 A I, M, MPRR X E Produktionsteknik 2 KS KE U W T 22 6 10 24 80
MMTN40 7,5 A M, MPRR X E1 Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MMTF25 7,5 G2 BME, I, M, MD, MPRR X E1 CAD/CAM/CAE KS KE U W T 28 48 0 2 120
MMTN06 7,5 A I, M, MPRR X E Hållbara tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160
MMTF05 5 G2 MID X E Produktion och Material KS KE U W T 10 20 0 4 80
MMTF20 7,5 G2 M, MD - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110

MMTN15 (I, M, MD) Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEN10 7,5 A M - E1 Projekt - Maskinelement KS KE U W T 0 0 0 20 180
MMEN10 M 0 0 0 20 180
MMEN10 M 0 0 0 20 180
MMEN10 M 0 0 0 20 180
MMEF05 7,5 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 130
MMEN01 7,5 A M - S Transmissioner, dimensionering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 14 0 0 140
MMEF01 5 G2 M, MD - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 90
MMEN05 7,5 A M - S Transmissioner, dynamik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 14 0 0 140

MMEN01 (M) Transmissioner, dimensionering: Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att bli mer projektbaseard, d.v.s. ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
MMEN05 (M) Transmissioner, dynamik: Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att bli mer projekrbaserad, d.v.s. ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKMN30 7,5 A M, MPRR X E Analytisk mikroskopi och provberedning KS KE U W T 20 10 28 20 72
FKMN15 7,5 A M, MD, MPRR X E Lätta material X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 28 12 0 70
FKMN25 7,5 A M X E Projekt - materialteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FKMN25 M 0 0 0 50 150
FKMN25 M 0 0 0 50 150
FKMN25 M 0 0 0 50 150
FKMN20 7,5 A F, K, M, MD, N, MPRR X E Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FKMN10 7,5 A M, N, MPRR X E Högtemperaturmaterial X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 14 20 10 70
FKMA01 7,5 G1 F, I, M, MD X E Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 56 14 12 0 120
FKMA05 6 G1 KID X E Material KS KE U W T 30 10 8 0 70
FKMN05 7,5 A M, N, MPRR X E Pulverteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKMN15 (M, MD, MPRR) Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FKMN10 (M, N) Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24
FKMN10 (MPRR) Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FKMA01 (I) Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna fr.o.m. H15. Kursen är också valfri på programmet.
FKMN05 (M, N, MPRR) Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2022/23.

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEN21 7,5 A F, I, M, Pi X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FMEN35 7,5 A Pi, MPRR X E1 Projekt - Teknisk mekanik KS KE U W T 0 0 0 20 180
FMEN35 F, M 0 0 0 20 180
FMEN35 F, Pi, MPRR 0 0 0 20 180
FMEN35 M 0 0 0 20 180
FMEN35 F, M, Pi, MPRR 0 0 0 20 180
FMEN35 F, M, Pi, MPRR 0 0 0 20 180
FMEN30 7,5 A F, M X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 0 0 158
FMEA30 15 G1 M, MD - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
FMEN15 7,5 A F X E Analytisk mekanik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEN11 7,5 A BME, F, I, M, Pi X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMEN02 7,5 A BME, F, M, Pi X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 36 14 0 4 146
FMEA35 6 G1 F, Pi - S Mekanik I KS KE U W T 36 28 0 0 96
FMEA21 6 G1 F - S Mekanik II KS KE U W T 34 24 2 4 96
FMEN25 7,5 A F, M, MNAV, N, Pi X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 0 0 8 168

FMEN15 (F) Analytisk mekanik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FMEA10 (I) Mekanik, grundkurs: Kursen byter årskurs från åk 1 till åk 2 och ges nästa gång läsåret 2022/23.
FMEN25 (F, M, MNAV, N, Pi) Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTL02 15 M Kandidatarbete i industriell produktion KS KE U W
FKML01 15 M, N Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FMEL01 15 F, I, M, Pi Kandidatarbete i mekanik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTM01 30 I, M Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MMTM05 30 MPRR Masterexamensarbete i produktrealisering KS KE U W
MMEM01 30 M Examensarbete i maskinelement KS KE U
FKMM01 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FMEM01 30 F, I, M, Pi Examensarbete i mekanik KS KE U W