lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - Fysiska institutionen, LTH

 21/22     

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A MNAV, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FAFN25 MFOT 36 4 15 0 145
FAFN25 F 36 4 15 0 145
FAFN25 BME 36 4 15 0 145
FKFN40 7,5 A F X E Avancerad kärnfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FAFA41 7,5 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W T 42 30 12 0 115
FAFA85 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W T 40 30 8 0 82
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 100
FFFN30 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 136
FMFF15 7,5 G2 E, N - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMFN01 7,5 A F, MFOT, MNAV, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 150
FAFF01 7,5 G2 BME, E, F, MFOT, N X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFFF10 7,5 G2 E, F, MFOT, MNAV, N X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 140
FAFF10 15 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FFFN01 7,5 A MFOT, MNAV, N - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN01 F 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN01 MFOT 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN01 F, MNAV, N 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FAFA05 12 G1 N - S Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T 32 20 8 0 100 32 20 10 0 90
FAFA55 9 G1 F - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U W T 4 0 0 14 20 28 14 21 8 140
FMFF06 7,5 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 4 0 8 4 64
FAFA65 7,5 G1 BME - S Termodynamik, våglära och optik KS KE U W T 32 20 8 0 60 16 10 6 0 40
FFFA02 7,5 G1 N - E Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion KS KE U W T 16 8 16 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 20 78
FAFA10 9 G1 N - S Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 36 21 6 149
FAFA10 E 28 12 21 20 159
FFFN35 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T 30 12 16 10 140
FMFN15 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 8 0 150
FAFN01 7,5 A BME, E, F, MFOT, N X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFN35 7,5 A BME, E, F, MFOT, N, Pi X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 8 40 110
FFFN05 7,5 A F, K, MNAV, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMFN25 7,5 A F, MNAV, N X E Statistisk mekanik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FAFA45 7,5 G1 V - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 42 28 16 0 114
FFFF01 7,5 G2 N - S Elektroniska material KS KE U W T 34 18 10 0 140
FAFA70 7,5 G1 W - S Energi- och omvärldsfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 40 28 10 0 122
FFFF05 7,5 G2 F - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 140
FAFA60 5 G1 D - S Fotonik KS KE U W T 24 12 8 0 80
FAFA60 C Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W T 42 30 12 0 129
FAFN15 7,5 A F, K, MNAV, N X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 170
FBRN05 7,5 A F, MFOT X E1 Laserbaserad diagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A F, MFOT, MNAV X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FAFF45 8 G2 BME - S Medicinsk fysik KS KE U W T 30 34 10 0 140
FMFF20 7,5 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 34 30 12 0 124
FFFN25 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 145
FMFF30 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FKFN25 7,5 A F X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T 14 6 15 10 155
FAFF11 5 G2 F - S Tillämpad kärnfysik och acceleratorer KS KE U T 24 24 20 0 65
FAFA76 7,5 G1 I - S Energi- och omvärldsfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 16 4 0 60 20 16 8 0 80
FFFN20 15 A F, MFOT, N X E Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FFFN20 BME, MNAV 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FKFN35 7,5 A F, W X E Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FKFN35 E 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FAFF05 15 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 36 2 0 8 130 0 0 0 10 220
FKFF05 5 G2 F, W X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 100
FAFN10 7,5 A E, F, MFOT X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FBRN10 7,5 A F, MFOT X E Biofotonik KS KE U T 28 8 12 4 148
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 18 18 0 150
FBRF01 7,5 G2 F, I, K, M, W X E Grundläggande förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 8 4 60 100
FMFN05 7,5 A BME, F, N X E1 Kaos X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ESSF20 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FAFN40 7,5 A F, MFOT, MNAV, N X E Kvantinformation X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMFN10 7,5 A F, N X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FKFN30 7,5 A F X E Modern subatomär fysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 27 0 0 8 165
FAFF50 7,5 G2 F, N - S Perspektiv på hållbar utveckling KS KE U T 22 32 0 10 140
FAFN30 7,5 A F, N X E Svepspetsmikroskopi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 26 16 130
FAFA80 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T 42 14 12 0 92
FAFF40 7,5 G2 F, Pi - S Våglära och optik KS KE U W T 40 28 16 0 120

FKFN40 (F) Avancerad kärnfysik: Kursen kommer att ges varje läsår från och med läsåret 2022/23.
FMFN15 (F) Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FAFA70 (W) Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
FMFF20 (N) Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
FAFA76 (I) Energi- och omvärldsfysik: Kursen ersätter FAFA75 Energi- och omvärldsfysik. Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
FBRF01 (I) Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljöteknik för antagna fr.o.m. H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMFN05 (BME, F, N) Kaos: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
FAFN40 (F, MFOT, MNAV, N) Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
FKFN30 (F) Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
FAFN30 (F, N) Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYL01 15 E, F, N, Pi, W Kandidatarbete i fysik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi, W Examensarbete i fysik KS KE U W
PHYM03 30 MFOT, MNAV Masterexamensarbete i fysik KS KE U