lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - Inst f livsmedelsteknik

 20/21 

Livsmedelsteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
KLGN10 7,5 A B, K, N - E1 Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 21 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
KLGN35 7,5 A B, K, N X E Läkemedelsformulering KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
KLGN60 7,5 A B, K, N, MLAK X E Läkemedelsformulering och produktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
KLGN55 7,5 A B, MLIV X E Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA71 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi I X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLGN30 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelskemi och nutrition KS KE U W T 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHF10 7,5 G2 YL - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 7 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
YTHA73 7,5 G1 YL - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLTF05 7,5 G2 B, K - E1 Mejeriprocesser KS KE U W T 1 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 YL - S Metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KLGN50 15 A B, MLIV X E Projekt: Utveckling av livsmedelsprodukter KS KE U T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
2 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHA45 7,5 G1 YL - S Animaliska livsmedel X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 137 h (45-minuterspass)
YTHA10 7,5 G1 YL - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLGN20 7,5 A B, K, MLIV X E Livsmedelsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
YTHA30 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF05 7,5 G2 YL - S Näringslära II X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KLGN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Probiotika X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
BLTF01 7,5 G2 B, K, MLIV X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 129 h (45-minuterspass)
KLGN25 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsteknologi för formulering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 0 h
YTHA68 7,5 G1 YL - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA66 7,5 G1 YL - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA55 7,5 G1 YL - S Produktionsplanering och ledarrollen X Se fotnot nedan. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
YTHA50 7,5 G1 YL - S Produktutveckling - förpackat och klart X Se fotnot nedan. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
KLGN15 7,5 A B, MLIV X E1 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument KS KE U W T 4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHA76 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi II X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KLGA01 7,5 G1 B - S Livsvetenskapliga processer med beräkningar KS KE U W T 4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KLTF01 7,5 G2 B - E1 Mejeriteknologi KS KE U W T 4 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
YTHA40 7,5 G1 YL - S Vegetabiliska livsmedel X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KFKN05 7,5 A B, K, MLIV, N, MLAK X E1 Yt- och kolloidkemi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

KLGN60 (B, K, N) Läkemedelsformulering och produktion: Tentamens datum enligt överenskommelse
KLGN55 (B, MLIV) Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22 i läsperiod 1.
YTHA71 (YL) Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHF10 (YL) Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
YTHA73 (YL) Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHA60 (YL) Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
YTHA45 (YL) Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
YTHA10 (YL) Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHA30 (YL) Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHF05 (YL) Näringslära II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
KLGN01 (MLIV) Probiotika: Minst en av kurserna KBKN01, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
YTHA68 (YL) Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHA66 (YL) Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHA55 (YL) Produktionsplanering och ledarrollen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
YTHA50 (YL) Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
YTHA76 (YL) Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
YTHA40 (YL) Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
KFKN05 (MLIV) Yt- och kolloidkemi: Minst en av kurserna KBKN01, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KFKN05 (MLAK) Yt- och kolloidkemi: Minst två av kurserna KASN45, KFKN10, KOKN05, KMBF10, KIMN01 eller KFKN05 måste ingå i examen.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KLGL01 15 N Kandidatarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTL01 15 B, N Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLTL02 15 N Kandidatarbete i livsmedelsteknologi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 YL Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W
KNLM05 30 B, N Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KLGM15 30 B, K, N Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLTM05 30 B, K, N Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLGM10 30 B, N Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KNLM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U
KLGM05 30 MBIO Masterexamensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLGM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U

YTHL01 (YL) Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.