lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - Kemiska institutionen (LTH)

 20/21 

Biofysikalisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KFKA05 7,5 G1 B, K - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T 28 28 20 0 124
KFKN10 7,5 A B, K, N, MLAK X E1 Biofysikalisk kemi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 38 14 16 0 132
KFKA10 8 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W T 34 34 10 0 136
KFKN01 7,5 A B, K, N, MLAK X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T 28 28 20 0 124
KFKF01 7,5 G2 B, K, N - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 124

KFKN10 (MLAK) Biofysikalisk kemi: Minst två av kurserna KASN45, KFKN10, KOKN05, KMBF10, KIMN01 eller KFKN05 måste ingå i examen.

Bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBTF15 7,5 G2 K, MBIO, W X E1 Bioprocessteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 36 8 45 0 90
KBTF15 B X Se fotnot nedan. 36 8 45 0 90
KBTF10 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, W X E Miljöbioteknik KS KE U W T 35 0 45 0 120
KBTN05 7,5 A B, K, MBIO, MLIV, W, MLAK X E Separationsprocesser i bioteknik KS KE U T 20 28 16 0 90
KBTN01 7,5 A B, MBIO, MLIV, N, MLAK X E Bioanalys KS KE U W T 26 14 40 5 80
KBTF05 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E Grön kemi och bioteknik KS KE U W T 28 18 0 20 200
KBTN10 15 A MBIO X E1 Bioteknik, projektering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 52 0 0 100 0 52 0 0 100
KBTN10 B 20 52 0 0 100 0 52 0 0 100

KBTF15 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3.
KBTF15 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för K.
KBTF15 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för utbytes- och mastersstudenter.
KBTF15 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.
KBTN10 (MBIO) Bioteknik, projektering: Minst en av kurserna KMBN02 eller KBTN10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.

Centrum för Analys och Syntes

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KAKF05 7,5 G2 K - S Analytisk kemi KS KE U W T 30 10 24 1 150
KAKF05 B 30 10 24 1 150
KASA01 9 G1 W - S Grundläggande kemi KS KE U W T 50 30 10 0 150
KOKN01 7,5 A B, K, N, MLAK X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T 56 10 0 0 100
KASN10 7,5 A K, N X E1 Materialkemi KS KE U W T 42 12 0 16 100
KASN25 7,5 A K, N X E Polymerkemi KS KE U W T 26 10 34 0 120
KASF15 7,5 G2 K, MNAV, N X E Analys på nanoskalan KS KE U W T 42 12 6 0 100
KASN45 7,5 A B, K, MBIO, MLIV, MLAK X E1 Avancerad analytisk kemi X Se fotnot nedan. KS KE U T 36 10 20 1 135
KOOA20 7,5 G1 B, K - S Inledande kemi KS KE U W T 42 14 15 0 80
KASN05 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
KOKN05 7,5 A B, K, N, MLAK X E1 Organisk kemi - teori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 38 22 0 0 100
KASN20 7,5 A K, N X E1 Polymerfysik KS KE U W T 20 8 42 2 120
KOOA15 7,5 G1 B, K - S Allmän kemi KS KE U W T 42 28 15 0 80
KOKA20 7,5 G1 BME - S Allmän och organisk kemi KS KE U W T 30 20 8 0 112
KASF01 7,5 G2 B, K X E1 Miljökemi KS KE U W T 54 28 0 0 80
KASA10 7,5 G1 B, K - S Oorganisk kemi KS KE U W T 28 28 25 0 70
KASA05 5 G1 W - S Organisk kemi KS KE U W T 32 8 8 0 100
KOKA30 12 G1 N - S Allmän, oorganisk och organisk kemi KS KE U W T 30 20 8 0 112 42 20 12 0 100
KASN40 15 A B, K, N, MLAK X E1 Projektkurs i läkemedel, material eller kemi KS KE U T 8 0 80 40 100 0 0 80 40 100
KOOA05 8 G1 BI - S Allmän kemi KS KE U W T 42 28 0 0 110
KASF10 7,5 G2 N X E Funktionella material KS KE U W T 44 26 0 0 90
KASF05 7,5 G2 K X E Material- och polymerteknologi KS KE U W T 44 12 0 14 80
KASN15 7,5 A K, N - E1 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T 14 0 70 0 80
KOKA25 7,5 G1 B, K - S Organisk kemi KS KE U W T 42 14 24 0 80
KOOF01 5 G2 W X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W T 19 28 10 0 76

KASN45 (MLAK) Avancerad analytisk kemi: Minst två av kurserna KASN45, KFKN10, KOKN05, KMBF10, KIMN01 eller KFKN05 måste ingå i examen.
KOKN05 (MLAK) Organisk kemi - teori : Minst två av kurserna KASN45, KFKN10, KOKN05, KMBF10, KIMN01 eller KFKN05 måste ingå i examen.

Kemiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KKK000 15 A B, K, MBIO, MLIV, MWLU - E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 0 400
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400

KKK000 (B, K, MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.

Teknisk mikrobiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMBF05 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T 30 20 20 0 130
KMBN05 7,5 A B, MBIO X E Metabolic engineering KS KE U W T 34 12 40 0 54
KMBN02 15 A K X E Projekt i livsvetenskaper KS KE U W T 16 4 10 16 130 4 0 60 16 130
KMBN02 B, MBIO X Se fotnot nedan. 16 4 10 16 130 4 0 60 16 130
KMBA01 7,5 G1 B - S Mikrobiologi KS KE U W T 30 5 25 0 140
KMBF10 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV, MLAK X E Kvalitet och produktsäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T 56 0 0 16 68
KMBF01 15 G2 W X E Molekylär cellbiologi KS KE U W T 38 6 50 0 180 12 14 0 0 100

KMBN02 (MBIO) Projekt i livsvetenskaper: Minst en av kurserna KMBN02 eller KBTN10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KMBF10 (MLIV) Kvalitet och produktsäkerhet: Minst en av kurserna FMIF20, KIIF01 eller KMBF10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H19 och senare.
KMBF10 (MLAK) Kvalitet och produktsäkerhet: Minst två av kurserna KASN45, KFKN10, KOKN05, KMBF10, KIMN01 eller KFKN05 måste ingå i examen.

Tillämpad biokemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBTA05 7,5 G1 B - S Inledande bioteknik KS KE U T 32 10 6 8 120
KBKN05 7,5 A B, MBIO X E1 Protein Engineering KS KE U W T 20 10 40 0 130
KBKN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Enzymteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 22 6 56 0 84
KBKA05 7,5 G1 K - S Teknisk biologi KS KE U W T 28 6 32 0 100
KBKA10 7,5 G1 B - E Biokemi X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
KBKF05 7,5 G2 B - S Cellbiologi KS KE U W T 20 8 30 0 142
KBKF10 15 G2 K - E1 Kurs i syntetisk biologi X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 20 0 10 90 10 0 80 30 150
KBKF10 B, MBIO X Se fotnot nedan. 10 20 0 10 90 10 0 80 30 150
KBKN10 7,5 A MBIO X E1 Bioinformatik KS KE U W T 24 28 0 0 128
KBKN10 B 24 28 0 0 128
KBKF01 7,5 G2 B, MBIO X E Genteknik KS KE U W T 26 10 40 0 120

KBKN01 (MLIV) Enzymteknologi: Minst en av kurserna KBKN01, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KBKA10 (B) Biokemi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
KBKF10 (B, K, MBIO) Kurs i syntetisk biologi: Kursen är delvis förlagd över sommaren och examineras i slutet av augusti. 5 hp examineras i juni, 10 hp examineras i augusti. För registreringar (CSN) ligger 8,5 hp under vårterminen och 6,5 hp under sommaren.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKL01 15 B, K, N Kandidatarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
KBTL01 15 B, N Kandidatarbete i bioteknik KS KE U W
KOOL01 15 K, N Kandidatarbete i materialkemi KS KE U
KOKL01 15 B, K, N Kandidatarbete i organisk kemi KS KE U
KPOL01 15 K, N Kandidatarbete i polymerteknologi KS KE U
KAKL01 15 B, K, N Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBL01 15 B, N, W Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U W
KBKL01 15 B, N, W Kandidatarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKM05 30 B, K, N Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBTM05 30 B, K, N, W Examensarbete i bioteknik KS KE U W
KBTM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U W
KASM10 30 B, K, N Examensarbete i materialkemi KS KE U
KASM05 30 B, K, N Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KASM15 30 B, K, N Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KASM01 30 B, K, N Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KAKM01 30 MBIO Masterexamensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBM05 30 B, K, N Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U W
KMBM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U W
KBKM05 30 B, N Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W
KBKM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U