lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - Inst f biomedicinsk teknik

 20/21 

Industriell elektroteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN41 7,5 A E, F, M, MD X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
EIEN15 7,5 A E, F, M X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
EIEF20 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 8 0 64 14 14 8 0 64
EIEF35 9 G2 MD - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
EIEF35 M 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
EIEF40 9 G2 E, M X E1 Industriell mätning och styrning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
EIEF25 11 G2 IEA - S Projekt i Automation KS KE U W T 16 20 4 10 43 4 4 0 28 164
EIEN45 10 A BME, D, E, F, M, MD X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
EIEN30 7,5 A D, E, M X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIEN30 D, E, M 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
ETEF05 7,5 G2 IEA - S Elenergiteknik KS KE U W T 28 28 8 0 136
ETEF10 7,5 G2 IEA - S Kraftelektronik KS KE U W T 28 28 8 0 136
EIEN10 7,5 A E, F, M, W X E1 Vindkraftsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EIEN50 7,5 A D, E, F, I, M, MPRR X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
ESSF15 5 G2 E, W - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
EIEF06 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 14 12 0 60 14 14 12 0 60
EIEF10 7,5 G2 IEA - S Elmaskiner och drivsystem KS KE U W T 14 28 4 0 46 14 28 4 0 46
EIEN20 7,5 A E, M X E1 Elmaskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EIEN25 15 A E, M X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
EIEN01 10 A D, E, M, MD X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIEF30 7,5 G2 IDA, IEA - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 14 14 16 0 56 22 14 16 0 48
EIEN35 7,5 A D, E, F, I, M X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70

EIEF40 (E, M) Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
EIEN10 (E, F, M, W) Vindkraftsystem: Kursen ges inte läsår 2020/21.
EIEF06 (IEA) Automationsteknik: Tentamen i marsperioden
EIEN20 (E) Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
EIEN20 (M) Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EIEN25 (E, M) Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.

Biomedicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BMEN05 7,5 A E, F, M, MD, N, Pi X E Biomekanik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 8 0 10 110
BMEN05 BME 32 4 4 10 110
EEMN21 7,5 A BME, E, F, N X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 4 12 16 148
EITN60 7,5 A BME, C, D, E, F, MSOC, MWIR, Pi X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
BMEN25 7,5 A BME, E, F, N, Pi X E1 Projekt i Biomedicinsk teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 190
BMEN25 BME, E, F, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 10 190
BMEN25 BME, E, F, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 10 190
BMEN25 BME, E, F, N, Pi X Se fotnot nedan. 0 0 0 10 190
EEMF15 7,5 G2 BME - S Sensorer och mätteknik KS KE U W T 14 14 22 0 150
BMEF10 7,5 G2 BME, D, E, F, IEA, N - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITA01 12 G1 BME - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T 38 28 0 0 104 28 28 0 1 88
BMEN10 7,5 A BME, F, MD, N, Pi X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
EEMN10 7,5 A BME, D, E, F, N X E1 Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A F, N X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
EEMN05 BME, D, E 14 14 12 60 85
EEMF10 5 G2 BME X E1 Klinisk kemisk diagnostik KS KE U T 30 6 7 0 90
EEMF05 7,5 G2 BME, D, E, F, N, Pi X E1 Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 0 28 0 130
BMEN15 7,5 A BME, C, D, E, F, MWIR, Pi, MMSR X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EEMA01 9 G1 BME - S Medicinteknisk design KS KE U W T 16 10 0 6 50 36 9 0 14 100
ETIF20 5 G2 BME - S E-hälsa KS KE U T 26 0 0 4 103
ESSF10 5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
BMEF20 7,5 G2 BME, F, N, Pi - E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
BMEN20 7,5 A BME, C, D, E, F, MSOC, MWIR, Pi, MMSR X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
BMEF15 7,5 G2 N - E1 Sensorer KS KE U W T 14 14 22 0 150
MVKF20 5 G2 BME - S Transportfenomen i människokroppen KS KE U W T 14 14 0 0 105
EEMN15 7,5 A BME, D, E, F, N X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 28 0 66
BMEF01 5 G2 E - S Elektronikprojekt KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
EEMN26 7,5 A B, BME, E, F, N X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
BMEF05 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W T 14 10 20 0 76
BMEN01 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A BME, D, E, F, MNAV, MSOC, N X E1 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
BMEF25 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T 24 16 16 0 104
BMEA05 7,5 G1 BME - S Signaler och system KS KE U T 28 28 14 0 130

BMEN05 (E, M, MD) Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
EEMN21 (E) Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
BMEN25 (BME, E, F, N, Pi) Projekt i Biomedicinsk teknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
BMEF10 (E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
BMEF10 (IEA) Sensorteknik: Kursen ges i Lund.
EEMN10 (E) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (D, E, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 (D, E, F, N) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 (D, F, MSOC, N) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN01 (E) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGN01 7,5 A V, W X E Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 22 24 20 4 130
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi KS KE U W T 28 14 8 0 57
VTGN10 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenteknik KS KE U W T 46 26 1 0 127
VTGN05 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T 20 34 0 5 141
VTGF01 7,5 G2 V - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 18 12 2 136
VTGF05 6 G2 BI - S Geoteknologi KS KE U W T 30 16 8 0 106
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W T 32 16 16 0 80

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EIEL01 15 E, F Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
BMEL01 15 E, F, N, Pi Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EEML01 15 E, F, N Kandidatarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
EEML05 15 BME Kandidatarbete i klinisk innovation KS KE U
VTGL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk geologi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EIEL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
EIEM01 30 D, E, F, I, M Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
BMEM01 30 BME, E, F, N, Pi Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
BMEM05 30 BME, D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
VTGM05 30 V, W Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
VTGM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk geologi KS KE U

VTGM01 (MWLU) Masterexamensarbete i teknisk geologi: Kursen ges på engelska