lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - Inst f energivetenskaper

 20/21 

Inst för energivetenskaper

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN70 7,5 A Pi X E Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134
MVKN70 F, M 28 24 10 4 134
MVKP01 7,5 A F, I, M, W - S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 15 20 9 4 147
MVKF15 7,5 G2 M X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A M, W X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKN95 7,5 A E, M X E Miljövänlig elproduktion KS KE U W T 28 14 0 14 144
MMVA01 5 G1 BI, I - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T 20 30 0 0 85
MVKN30 7,5 A E, F, I, M, W - S Avancerad energihushållning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 9 0 3 88 0 9 0 1 88
MVKF01 6 G2 M, MD - S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 10 2 0 2 66 8 4 0 2 66
MVKP05 7,5 A C, D, E, F, I, M, MD, N, Pi X E1 Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
MVKP05 C, D, E, F, I, M, MD, N, Pi 0 0 0 25 75 0 0 0 25 75
MVKN01 7,5 A M - E1 Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MMVF01 11 G2 M, MD - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 30 38 0 0 88 26 46 6 0 60
MVKN55 7,5 A M X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T 32 28 20 10 110
MVKN35 6 A I, M, W - S Energimarknader X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 24 0 2 130
MVKP10 7,5 A F, M, MD, W X E1 Energisystemteknik KS KE U T 28 28 0 0 144
MMVF15 6 G2 F, Pi - S Strömningslära KS KE U W T 22 28 4 0 106
MVKN90 7,5 A F, M, Pi X E Turbulens - teori och modellering KS KE U W T 28 26 8 4 134
MVKP15 7,5 A E, F, M, W X E Vindkraftsteknik KS KE U W T 28 28 4 0 140
MMVN01 7,5 A M - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
MVKN20 7,5 A E, F, I, M, W - S Energianvändning KS KE U W T 4 24 0 2 170
MVKN80 7,5 A M X E1 Projekt - energiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MVKN60 7,5 A M, W X E1 Turbomaskinernas teori KS KE U W T 28 28 2 0 142
MVKN85 7,5 A F, M X E Turbulent förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMVF05 7,5 G2 F, M, MLIV X E Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106
MVKN75 7,5 A M X E1 Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
MVKN15 7,5 A E, F, I, M, W - S Energiförsörjning KS KE U W T 4 24 0 2 170
MMVN05 7,5 A F, M, Pi X E1 Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring KS KE U W T 28 24 10 4 134
MVKF25 7,5 G2 E, M, W X E1 Vätgas, batterier och bränsleceller KS KE U W T 21 14 0 20 145

MVKN30 (W) Avancerad energihushållning: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen
MVKN35 (I) Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
MVKN80 (M) Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MVKN85 (F, M) Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVKL01 15 F, M, N Kandidatarbete i energivetenskaper KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVKM01 30 F, I, M, N, W Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W