lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2020/21 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 20/21 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA12 6 G1 N, Pi, RH, V - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 50 12 5 0 93
MIOA12 BI X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 D X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 C X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 C, IDA, N, Pi, RH, W X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 D, E, IEA X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 F, IBYV X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MIOA12 IBYA, IBYI, MD X Se fotnot nedan. 50 12 5 0 93
MION30 7,5 A I, M - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MION30 E 50 0 0 6 144
MIOF30 6 G2 M - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 12 0 98
MIOF30 I 36 14 12 0 98
MION40 7,5 A M, MLOG X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION40 I 18 0 14 0 168
MION25 7,5 A C, D, I, M - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MION25 B, E, K 36 8 0 3 153
MIOA05 3 G1 I - S Entreprenörskap KS KE U W T 12 0 0 1 60 2 0 0 0 5
MIOA05 M X Se fotnot nedan. 14 0 0 1 65
MIOA01 9 G1 I - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 58 12 5 1 158 2 0 0 0 4
MIOA01 D, M X Se fotnot nedan. 60 12 5 1 162
MIOA01 C, RH X Se fotnot nedan. 60 12 5 1 162
MION05 7,5 A M - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MION05 I 36 16 0 1 147
MION05 E, MD 36 16 0 1 147
MIOA15 7,5 G1 BI, BME, RH - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 54 12 9 0 125
MIOA15 B, K 54 12 9 0 125
MION50 7,5 A M, MLOG X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 32 0 6 0 170
MION50 I 32 0 6 0 170
MIOF15 7,5 G2 C, D, K, MD - S Marknadsföring KS KE U W T 34 6 0 6 154
MIOF15 B, E, M 34 6 0 6 154
MIOF10 7,5 G2 I, M X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MIOF10 E, MLOG 36 12 10 0 142
MIOF01 9 G2 I - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 44 4 0 0 85 2 0 0 6 99
MION01 7,5 A M X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION01 I 40 0 10 0 150
MION01 E, MLOG 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MION20 E 54 2 0 1 143
MIOF20 6 G2 BME, C, E, I, M - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MIOF20 B, D, F, K 42 0 14 1 104
MIOF25 6 G2 C, D, F, K, MD - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MIOF25 B, E, I, M 36 14 8 1 101
MION45 7,5 A MLOG X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
MION45 I, M 22 0 10 5 163
MION45 E 22 0 10 5 163
MIOF05 2 G2 E, I, M - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34
MIOF05 B, K 2 0 16 1 34

MIOA12 (BI, RH) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA12 (C, D, E) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA12 (IBYA, IBYI, IBYV) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund
MIOA12 (IDA, IEA) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund.
MIOA12 (W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA05 (M) Entreprenörskap: får inte ingå i examen tillsammans med MIOA01.
MIOA01 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 (RH) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen
MIOA15 (BI, RH) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012, MIOA12, MIOA15 och MIOA01 får ingå i examen.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  20/21
lp1
20/21
lp2
20/21
lp3
20/21
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN20 7,5 A I, M X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MTTN20 E, MLOG 20 0 20 10 150
MTTF01 5 G2 E - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 0 86
MTTF01 I, Pi 24 8 2 0 86
MTTF01 MD 24 8 2 0 86
MTTF01 M 24 8 2 0 86
MTTF25 7,5 G2 MLOG X E Logistik och verksamhetsstyrning KS KE U W T 30 10 6 14 140
MTTF25 MKAT 30 10 6 14 140
MTTN25 7,5 A MLOG X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN25 M 50 28 16 10 96
MTTN25 I 50 28 16 10 96
MTTN85 7,5 A I, M, MLOG, MPRR X E Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik X Se fotnot nedan. KS KE U T 20 10 0 0 70 10 20 0 0 70
MTTN45 7,5 A M, RH, MLOG X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN45 I, MKAT 38 12 0 50 100
MTTN75 7,5 A I, M, MPRR X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MTTN75 E, MLOG 48 10 4 4 130
MTTN70 7,5 A I, M X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 32 12 8 8 140
MTTN70 E, MLOG 32 12 8 8 140
MTTN80 7,5 A I, M X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN80 E, MLOG 38 12 0 50 100
MTTN60 7,5 A M, MD X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146
MTTN60 I, MLOG 34 16 0 4 146

MTTN85 (MLOG) Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik: Obligatorisk kurs under andra året i masterprogrammet

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOL01 15 I Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOM05 30 C, D, E, I, M Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MIOM01 30 MLOG Masterexamensarbete i produktionsekonomi KS KE U
MTTM05 30 I, M, RH Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W
MTTM02 30 MLOG Masterexamensarbete i teknisk logistik KS KE U W