lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Kemiska institutionen (LTH)

 19/20     

Biofysikalisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
KFKA05 7,5 G1 B, K - S Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik KS KE U W T
KFKN10 7,5 A B, K, N X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W T
KFKA10 8 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A B, K, N X E Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
KFKF01 7,5 G2 B, K, N - S Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik KS KE U W T

Bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
KBTF15 7,5 G2 K, MBIO, W X E1 Bioprocessteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
KBTF15 B X Se fotnot nedan.
KBTF10 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, W X E Miljöbioteknik KS KE U W T
KBTN05 7,5 A B, K, MBIO, MLIV, W X E Separationsprocesser i bioteknik KS KE U T
KBTN01 7,5 A B, MBIO, MLIV, N X E Bioanalys KS KE U W T
KBTF05 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E Grön kemi och bioteknik KS KE U W T
KBTN10 15 A B, MBIO X E1 Bioteknik, projektering X Se fotnot nedan. KS KE U W T

KBTF15 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3.
KBTF15 (K) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för K.
KBTF15 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för utbytes- och mastersstudenter.
KBTF15 (W) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.
KBTN10 (MBIO) Bioteknik, projektering: Minst en av kurserna KMBN02 eller KBTN10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.

Centrum för Analys och Syntes

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
KAKF05 7,5 G2 B, K - S Analytisk kemi KS KE U W T
KASA01 9 G1 W - S Grundläggande kemi KS KE U W T
KOKN01 7,5 A B, K, N X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T
KASN10 7,5 A K, N X E1 Materialkemi KS KE U W T
KASN25 7,5 A K, N X E Polymerkemi KS KE U W T
KASF15 7,5 G2 K, N X E Analys på nanoskalan KS KE U W T
KOOA20 7,5 G1 B, K - S Inledande kemi KS KE U W T
KASN05 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk analys KS KE U W T
KOKN05 7,5 A B, K, N X E1 Organisk kemi - teori KS KE U W T
KASN20 7,5 A K, N X E1 Polymerfysik KS KE U W T
KOOA15 7,5 G1 B, K - S Allmän kemi KS KE U W T
KOKA20 7,5 G1 BME - S Allmän och organisk kemi KS KE U W T
KASF01 7,5 G2 B, K X E1 Miljökemi KS KE U W T
KASA10 7,5 G1 B, K - S Oorganisk kemi KS KE U W T
KASA05 5 G1 W - S Organisk kemi KS KE U W T
KOKA30 12 G1 N - S Allmän, oorganisk och organisk kemi KS KE U W T
KASN01 15 A B, K, N X E1 Projektkurs i kemi KS KE U T
KOOA05 8 G1 BI - S Allmän kemi KS KE U W T
KASF10 7,5 G2 N X E Funktionella material KS KE U W T
KASF05 7,5 G2 B, K X E Material- och polymerteknologi KS KE U W T
KASN15 7,5 A K, N - E1 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T
KOKA25 7,5 G1 B, K - S Organisk kemi KS KE U W T
KOOF01 5 G2 W X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W T

Kemiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
KKK000 15 A B, K, MBIO, MLIV, MWLU X E1 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Se fotnot nedan. KS KE U W
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.

KKK000 (B, K, MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.

Teknisk mikrobiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
KMBF05 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W T
KMBN05 7,5 A B, MBIO X E Metabolic engineering KS KE U W T
KMBN02 15 A B, K, MBIO X E Projekt i livsvetenskaper X Se fotnot nedan. KS KE U W T
KMBA01 7,5 G1 B - S Mikrobiologi KS KE U W T
KMBF10 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV X E Kvalitet och produktsäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T
KMBF01 15 G2 W X E Molekylär cellbiologi KS KE U W T

KMBN02 (MBIO) Projekt i livsvetenskaper: Minst en av kurserna KMBN02 eller KBTN10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KMBF10 (MLIV) Kvalitet och produktsäkerhet: Minst en av kurserna FMIF20, KIIF01 eller KMBF10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H19 och senare.

Tillämpad biokemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
KBTA05 7,5 G1 B - S Inledande bioteknik KS KE U T
KBKN05 7,5 A B, MBIO X E1 Protein Engineering KS KE U W T
KBKN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Enzymteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
KBKA05 7,5 G1 K - S Teknisk biologi KS KE U W T
KBKA10 7,5 G1 B - E Biokemi KS KE U W T
KBKF05 7,5 G2 B - S Cellbiologi KS KE U W T
KBKF10 15 G2 B, K, MBIO - E1 Kurs i syntetisk biologi X Se fotnot nedan. KS KE U T
KBKN10 7,5 A B, MBIO X E1 Bioinformatik KS KE U W T
KBKF01 7,5 G2 B, MBIO X E Genteknik KS KE U W T

KBKN01 (MLIV) Enzymteknologi: Minst en av kurserna KBKN01, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KBKF10 (B, K, MBIO) Kurs i syntetisk biologi: Kursen är delvis förlagd över sommaren och examineras i slutet av augusti. 5 hp examineras i juni, 10 hp examineras i augusti. För registreringar (CSN) ligger 8,5 hp under vårterminen och 6,5 hp under sommaren.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKL01 15 B, K, N Kandidatarbete i biofysikalisk kemi KS KE U
KBTL01 15 B, N Kandidatarbete i bioteknik KS KE U W
KOOL01 15 K, N Kandidatarbete i materialkemi KS KE U
KOKL01 15 B, K, N, W Kandidatarbete i organisk kemi KS KE U
KPOL01 15 K, N Kandidatarbete i polymerteknologi KS KE U
KAKL01 15 B, K, N Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBL01 15 B, N, W Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U W
KBKL01 15 B, N, W Kandidatarbete i tillämpad biokemi KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFKM05 30 B, K, N Examensarbete i biofysikalisk kemi KS KE U W
KBTM05 30 B, K, N, W Examensarbete i bioteknik KS KE U W
KBTM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i bioteknik KS KE U W
KASM10 30 B, K, N Examensarbete i materialkemi KS KE U
KASM05 30 B, K, N Examensarbete i organisk kemi KS KE U W
KASM15 30 B, K, N Examensarbete i polymerteknologi KS KE U
KASM01 30 B, K, N Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KAKM01 30 MBIO Masterexamensarbete i teknisk analytisk kemi KS KE U
KMBM05 30 B, K, N Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U W
KMBM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i teknisk mikrobiologi KS KE U W
KBKM05 30 B, N Examensarbete i tillämpad biokemi KS KE U W
KBKM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i tillämpad biokemi KS KE U