lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Inst f designvetenskaper

 19/20 

Circle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INNN10 7,5 A I X E Globalisering och innovation KS KE U T 14 14 0 0 172

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - E1 Universal design, teori KS KE U W T 14 4 4 0 31
TNSF05 7,5 G2 C - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
TNSF05 BME, D, E, F, M, MD 16 0 6 2 96 0 4 0 12 64
TNSN01 7,5 A D X E1 Servicerobotik KS KE U W T 12 6 15 15 150
TNSN01 C, E, M, MD 12 6 15 15 150
TNSF02 5 G2 KID - E1 Universal design, projekt KS KE U W T 4 4 0 10 87 0 4 0 4 20
TNSF10 7,5 G2 BME, C, D, M, MD X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF50 7,5 G2 D - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
MAMF50 C, MD 20 8 0 30 142
MAMN10 7,5 A C, D - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN25 7,5 A BME, D, F, L, MD - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAMN45 7,5 A BI, BME, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
MAMN40 7,5 A D - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMN40 C, MD 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMN40 D, MD 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMN40 C 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMF40 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U T 18 6 0 12 36 0 4 0 12 96
MAMN20 7,5 A F, M, N X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
MAMN20 F, M, N 0 0 0 15 85 0 0 0 15 85
MAMF30 6 G2 KID - S Ergonomi KS KE U W T 22 14 4 8 112
MAMF30 MD 22 14 4 8 112
MAMF30 BME 22 14 4 8 112
MAMF55 7,5 G2 B, F, K, M, N X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
MAMN15 7,5 A C, D - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMA15 7,5 G1 C - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAMF15 6 G2 E, F, M, MD, N - S Arbetsorganisation och ledarskap X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 14 0 14 120
MAMN35 7,5 A BME, Pi, RH, W - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T 24 12 16 2 146
MAMF21 7,5 G2 D - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MAMF21 C, E, I, M, RH 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MAMF35 7,5 G2 BME X E Människan i extrema miljöer KS KE U W T 16 0 9 0 75 16 0 9 0 75
MAMF45 7,5 G2 C, D, F - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70
MAMN01 7,5 A D - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
MAMN01 C 7 14 0 0 179
MAMN30 7,5 A C, D, F, I - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 14 0 14 142

MAMN10 (C, D) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
MAMN15 (C, D) Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
MAMF15 (F) Arbetsorganisation och ledarskap: Endast en av kurserna MAMF15 och MAMN30 får ingå i examen.
MAMN30 (F) Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning: Endast en av kurserna MAMF15 och MAMN30 får ingå i examen.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A B, I, K, M, MD, MFIPDES, MLOG X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN50 7,5 A MFIPDES X E Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt KS KE U W T 20 60 0 0 120
MTTN35 7,5 A I, M, MD, MLIV, MFIPDES, MLOG X E Förpackningslogistik KS KE U W T 50 100 0 0 50
MTTN56 7,5 A I, M, MD, MFIPDES X E Förpackningsmaterial, fördjupning KS KE U W T 50 28 16 24 72

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEN40 5 A MID X E Design management 2 KS KE U W T 41 39 0 12 40
IDEF25 5 G2 MID X E Introduktion KS KE U W T 30 0 0 43 60
IDEA05 5 G1 KID - E 2D-tekniker KS KE U W T 6 3 12 0 19 6 3 12 0 19
IDEA90 3 G1 KID - E 3D-modellering och rendering, del 2 X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 15 0 0 20 8 10 0 0 20
IDEN45 5 A MID X E CAD evolution KS KE U W T 20 0 0 0 14 20 0 0 0 14
IDEA02 15 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W T 21 86 0 0 54 21 86 0 0 54
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W T 14 28 14 0 0 14 28 14 0 0
IDEA76 13 G1 KID - E Designmetodik KS KE U W T 11 27 0 26 90 10 27 0 25 130
IDEN05 15 A MID X E Industridesignprojekt I KS KE U W T 8 14 0 42 96 0 12 0 18 210
IDEN25 20 A MID X E Industridesignprojekt III KS KE U W T 7 0 0 26 230 7 0 0 26 230
IDEF06 3 G2 KID X E1 Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
IDEN50 7,5 A MD - E Entreprenörskap och projektledning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 62 39 0 12 40
IDEN35 5 A MD, MID X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 20 25 0 18 80
IDEF11 11 G2 KID X E1 Industridesignprojekt C KS KE U W T 20 76 0 37 160
IDEA25 1 G1 KID - E1 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T 12 0 0 0 12
IDEA56 3 G1 KID X S Avancerad skissteknik KS KE U W T 30 0 0 0 50
IDEA75 5 G1 MD - S Designmetodik KS KE U W T 9 30 0 12 90
IDEA21 6 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T 6 27 0 38 89
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T 3 4 0 15 85
IDEN10 20 A MID X E Industridesignprojekt II KS KE U W T 7 0 0 26 230 7 0 0 26 230
IDEB01 3 G1 KID - E1 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
IDEN55 15 A MD - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEA95 6 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 5 25 0 0 45 6 35 0 0 45
IDEA10 5 G1 MD - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 56 0 0 60
IDEA85 2 G1 KID - E 3D-modellering och rendering, del 1 KS KE U W T 8 20 0 0 26
IDEA80 7 G1 KID X E Design management 1 KS KE U W T 62 39 0 12 40
IDEF20 10 G2 MD - S Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180
IDEA46 9 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 25 0 0 49 165

IDEA90 (KID) 3D-modellering och rendering, del 2: Ges första gången läsåret 2016/17.
IDEN50 (MD) Entreprenörskap och projektledning: obligatorisk kurs för antagna kull H14 eller tidigare.

Innovationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A I X E Innovationsteknik KS KE U W T 80 4 0 15 100
INNA01 7,5 G1 C, D, F, I, N, Pi X E Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up KS KE U W T 20 42 0 0 145
INNN15 7,5 A F, I X E Innovationsmanagement KS KE U W T 14 28 0 0 165

Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN46 7,5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MMKN35 7,5 A BME, I, M, MD X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
MMKN65 7,5 A M X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 60 100
MMKN65 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 100
MMKN65 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 100
MMKN65 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 100
MMKA25 6 G1 M, MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 85
MMKF40 7,5 G2 MD X E Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 10 40 0 0 70 0 0 0 0 80
MMKF40 M 10 40 0 0 70 0 0 0 0 80
MMKN51 7,5 A MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 20 50 0 0 130
MMKN51 M 20 50 0 0 130
MMKN55 7,5 A M, MD - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
MMKN21 7,5 A M, MD X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 38 14 0 14 136
MMKF01 5 G2 M, MD - E Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 25 26 0 0 90
MMKF35 7,5 G2 M X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 60 14 28 0 0 60
MMKF35 I X Se fotnot nedan. 14 28 0 0 60 14 28 0 0 60
MMKF30 7,5 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T 16 8 3 3 70 16 8 3 3 70
MMKN11 7,5 A I, M, MD X E Konstruktion för X KS KE U W T 14 18 0 11 50 14 17 0 10 50
MMKF05 7,5 G2 I X E Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 25 26 0 0 90 6 11 0 0 46
MMKN41 7,5 A MD X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 42 28 8 16 90
MMKN41 M 42 28 8 16 90
MMKA20 4 G1 KID X E Produktutveckling KS KE U W T 12 22 0 0 60
MMKF25 7,5 G2 M X E1 Ytmodellering, rendering och 3D KS KE U W T 15 70 0 0 100

MMKN65 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMKF01 (M, MD) Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursledningen.
MMKF35 (I) Design i företag: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Tentamenstid meddelas av kursledningen.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 F, N, W Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAML15 15 C, D Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
MTTL05 15 M Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i design KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
INNM01 30 I Examensarbete i innovation KS KE U
TNSM01 30 BME, C, D, E, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
MAMM05 30 F, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAMM10 30 BME, E, I, M, RH, W Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MAML05 22,5 IDA Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U
MAMM01 30 BME, C, D, M Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
MTTM10 30 B, I, K, M Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM03 30 MLOG Masterexamensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM01 30 MLIV, MFIPDES Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
IDEM05 30 MID Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U
INTM01 30 I Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
MMKM05 30 I, M, N Examensarbete i produktutveckling KS KE U W
MMKM10 30 MD Examensarbete i teknisk design KS KE U W