lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Inst f biomedicinsk teknik

 19/20 

Industriell elektroteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIEN41 7,5 A E, F, M, MD X E1 El- och elhybridfordonsteknik KS KE U W T 28 6 0 24 142
EIEN15 7,5 A E, F, M X E1 Elkraftsystem KS KE U W T 16 22 8 7 110
EIEF20 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 8 0 64 14 14 8 0 64
EIEF35 9 G2 MD - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 32 18 8 0 40 32 20 8 0 80
EIEF35 M 32 18 8 0 40 32 20 8 1 80
EIEF40 9 G2 E, M X E1 Industriell mätning och styrning X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EIEF25 11 G2 IEA - S Projekt i Automation KS KE U W T 16 20 4 10 43 4 4 0 28 164
EIEN45 10 A BME, D, E, F, M, MD X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 22 0 12 8 90 14 4 12 14 90
EIEN30 7,5 A D, E, M X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIEN30 D, E, M 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
ETEF05 7,5 G2 IEA - S Elenergiteknik KS KE U W T 28 28 8 0 136
ETEF10 7,5 G2 IEA - S Kraftelektronik KS KE U W T 28 28 8 0 136
EIEN10 7,5 A E, F, M, W X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T 28 10 8 16 110
EIEF45 7,5 G2 D, E, F, I, M, MPRR X E1 Automation KS KE U W T 42 10 12 8 135
ESSF15 5 G2 E, W - S Elenergiteknik KS KE U W T 40 24 8 1 60
EIEF06 7,5 G2 IEA - S Automationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 14 12 0 60 14 14 12 0 60
EIEF10 7,5 G2 IEA - S Elmaskiner och drivsystem KS KE U W T 14 28 4 0 46 14 28 4 0 46
EIEN20 7,5 A E, M X E1 Elmaskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
EIEN25 15 A E, M X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 32 12 7 100 28 28 12 10 100
EIEN01 10 A D, E, M, MD X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIEF30 7,5 G2 IDA, IEA - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 14 14 16 0 56 22 14 16 0 48
EIEN35 7,5 A E X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
EIEN35 D, F, I, M 42 0 60 20 70

EIEF40 (E, M) Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
EIEF06 (IEA) Automationsteknik: Tentamen i marsperioden
EIEN20 (E) Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
EIEN20 (M) Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EIEN25 (E, M) Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.

Biomedicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
BMEN05 7,5 A E, F, M, MD, N, Pi X E Biomekanik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 8 0 10 110
BMEN05 BME 32 4 4 10 110
EEMN21 7,5 A BME, E, F, N X E1 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 4 12 16 148
EITN60 7,5 A BME, C, D, E, F, MWIR, Pi X E Optimal och adaptiv signalbehandling KS KE U W T 16 28 8 0 148
EEMF15 7,5 G2 BME - S Sensorer och mätteknik KS KE U W T 14 14 22 0 150
BMEF10 7,5 G2 BME, D, E, F, IEA, N - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EITA01 12 G1 BME - S Introduktion till medicin och teknik KS KE U W T 38 28 0 0 104 28 28 0 1 88
BMEN10 7,5 A F X E Biomekanik för vävnader KS KE U W T 24 0 20 0 100
BMEN10 BME, MD, N, Pi 24 0 20 0 100
EEMN10 7,5 A BME, D, E, F, N X E1 Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEMN05 7,5 A BME, D, E, F X E1 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 14 14 12 60 85
EEMF10 5 G2 BME X E1 Klinisk kemisk diagnostik KS KE U T 30 6 7 0 90
EEMF05 7,5 G2 BME, D, E, F, N, Pi X E1 Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 0 28 0 130
BMEN15 7,5 A BME, C, D, E, F, MWIR, Pi X E Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T 14 28 8 0 150
EEMA01 9 G1 BME - S Medicinteknisk design KS KE U W T 16 10 0 6 50 36 9 0 14 100
ETIF20 5 G2 BME - S E-hälsa KS KE U T 26 0 0 4 103
ESSF10 5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
BMEF20 7,5 G2 BME, F, N, Pi - E Neuroteknik KS KE U T 28 0 12 2 158
BMEN20 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, Pi X E1 Projektkurs i signalbehandling – från idé till app KS KE U W T 8 0 12 8 172
BMEN20 D 8 0 12 8 172
BMEN20 BME, C 8 0 12 8 172
BMEF15 7,5 G2 N - E1 Sensorer KS KE U W T 14 14 22 0 118
MVKF20 5 G2 BME - S Transportfenomen i människokroppen KS KE U W T 14 14 0 0 105
EEMN15 7,5 A BME, D, E, F, N X E1 Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 28 0 66
BMEF01 5 G2 E - S Elektronikprojekt KS KE U W T 14 4 0 4 10 6 10 0 10 142
BMEA01 6 G1 B, E, I, K, MD, N, W - S Medicin för tekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EEMN26 7,5 A B, BME, E, F, N X E1 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar KS KE U W T 28 0 8 0 170
BMEF05 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W T 14 10 20 0 76
BMEN01 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 165
EEMN01 7,5 A BME, D, E, F, MSOC, N X E1 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETIF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 148
BMEF25 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T 24 16 16 0 104

BMEN05 (E, M, MD) Biomekanik: Ersätter kursen FHLF05 med samma namn.
EEMN21 (E) Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system: Ersätter EEM055 Mikrofluidik
BMEF10 (E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
BMEF10 (IEA) Sensorteknik: Kursen ges i Lund.
EEMN10 (E) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (D, E, Pi) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 (F, N) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN15 (D, E, F, N) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
BMEA01 (B, E, I, K, MD, N, W) Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EEMN01 (D, F, MSOC, N) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EEMN01 (E) Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGN01 7,5 A V, W X E Fältundersökningsmetodik KS KE U W T 22 24 20 4 130
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi KS KE U W T 28 14 8 0 57
VTGN10 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenteknik KS KE U W T 46 28 1 0 125
VTGN05 7,5 A MWLU, V, W X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W T 20 34 0 12 134
VTGF01 7,5 G2 V - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W T 32 18 12 2 136
VTGF05 6 G2 BI - S Geoteknologi KS KE U W T 30 16 8 0 106
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W T 32 16 16 0 80

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EIEL01 15 E, F Kandidatarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
BMEL01 15 E, F, N, Pi Kandidatarbete i biomedicinsk teknik KS KE U
EEML01 15 E, F, N Kandidatarbete i elektrisk mätteknik KS KE U
EEML05 15 BME Kandidatarbete i klinisk innovation KS KE U
VTGL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk geologi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EIEL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U
EIEM01 30 D, E, F, I, M Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
BMEM01 30 BME, E, F, N, Pi Examensarbete i biomedicinsk teknik KS KE U W
BMEM05 30 BME, D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik KS KE U W
VTGM05 30 V, W Examensarbete i teknisk geologi KS KE U W
VTGM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk geologi KS KE U

VTGM01 (MWLU) Masterexamensarbete i teknisk geologi: Kursen ges på engelska