lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Inst f elektro- och informationsteknik

 19/20 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A D X E Avancerad datasäkerhet KS KE U W T 26 0 0 4 170
EITN50 C, E X Se fotnot nedan. 26 0 0 4 170
EITG01 7,5 G2 IDA, IEA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T 28 12 8 0 152
ETIN20 7,5 A D, E, F, MSOC, N X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITG05 7,5 G2 BME, C, D, E, F, M, MWIR, Pi X E Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 4 0 144
EITF75 6 G2 E, F X E1 Digital signalbehandling KS KE U W T 28 28 8 0 96
EITF35 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 28 0 48 0 124
EITF85 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 28 28 0 0 100
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 34 32 0 0 110
ETIA06 4 G1 KID X E Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T 28 7 0 10 50
EITF50 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC, MWIR, N X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T 18 18 12 0 152
EITA55 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W T 20 10 12 5 153
ETEF15 7,5 G2 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 12 0 132
ETIN70 7,5 A D, F, MSOC, N X E1 Modern elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 150
ETTN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T 28 14 6 8 144
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR X E Multipelantennsystem KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITF05 4 G2 BME, C, D, E - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 3 84
EITA20 6 G1 IDA - S Datateknik, introduktionskurs KS KE U W T 10 14 16 0 40 10 10 20 0 40
EITF65 9 G2 BME, C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 12 0 71 10 14 12 0 63
EITF80 9 G2 D, E X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 12 12 0 0 48 28 28 0 0 112
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T 10 14 16 0 40 10 10 20 0 40
ETIN40 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 2 KS KE U W T 2 0 0 3 95 2 0 0 2 96
ETSF05 9 G2 C, E - E1 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 4 4 2 115 10 6 0 4 87
EITN21 7,5 A C, D, E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T 10 0 0 12 78 4 0 0 24 72
EITA35 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W T 42 28 8 0 100 22 14 12 0 75 4 6 4 10 75
EITA15 15 G1 IEA - S Digitala system KS KE U W T 20 14 12 0 54 4 10 12 0 74 12 8 16 0 84 2 0 20 0 58
EITA15 IDA 20 14 12 0 54 4 10 12 0 74 12 8 16 0 84 2 0 20 0 58
EITN35 7,5 A C, D, E, F, I, MWIR, N X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 C, E, F, I, MWIR, N X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 D X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
ETIN25 7,5 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T 22 14 12 0 152
ETEN10 7,5 A E, F, MWIR, N, Pi X E Antennteknik KS KE U W T 28 14 6 0 152
EITN41 7,5 A BME, C, D, E - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T 14 0 0 2 184
EITF20 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC X E Datorarkitektur KS KE U W T 20 0 16 0 164
EITF60 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T 18 2 12 1 167
EITF45 7,5 G2 BME, D, F, I, Pi - S Datorkommunikation X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 16 8 2 156
ETTN01 7,5 A C, D, E, MWIR X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETIN50 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, N X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T 18 16 16 0 150
EITP01 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T 32 10 8 0 150
EITP10 7,5 A C, D, E, F, MWIR X E Högpresterande fibernät KS KE U T 20 14 0 0 166
ETIN55 7,5 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 162
ETSF10 7,5 G2 C, D, MWIR X E1 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T 13 6 0 4 177
EITN70 7,5 A C, D, E, MWIR X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T 28 14 0 2 156
EDIN01 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 2 148
ESSF01 8 G2 N - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
ESSF01 E 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EITP20 7,5 A D X E Konstruktion av säkra system KS KE U T 26 0 0 4 170
EITP20 C, E 26 0 0 4 170
EITA25 7,5 G1 BME, C, D, E, F, I X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 160
EITA60 6 G1 IDA, IEA - S Datorkommunikation KS KE U W T 24 8 8 0 120
EITF70 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 122
ETIN45 7,5 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W T 28 12 8 6 140
ETIN30 7,5 A E, F, MSOC, N X E Integrerad radioelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN30 7,5 A C, D, E - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 28 2 160
ETSF15 5 G2 E - S Kommunikationssystem och nätverk KS KE U W T 14 10 12 0 97
EITP15 7,5 A D, E X E1 Kretskortsdesign och prototypkonstruktion KS KE U W T 6 0 4 10 180
EITN65 7,5 A BME, N, Pi X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U W T 24 0 0 6 170
EITP05 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 3 167
ETSN10 7,5 A C, D, E, I, MWIR X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T 26 13 2 13 146
ETIA10 7,5 G1 B, BME, C, D, E, F, I, K, M, MSOC, MWIR, N, Pi X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T 28 6 3 0 160
EITN90 7,5 A E, F, Pi X E Radar och fjärranalys KS KE U W T 28 14 6 5 147
EITF55 7,5 G2 IDA, IEA - S Säkerhet KS KE U W T 24 2 10 2 162
EITN85 7,5 A BME, C, D, E, MSOC, MWIR X E Trådlösa kanaler KS KE U W T 28 14 0 0 158
ETIN35 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 1 KS KE U W T 5 0 20 5 70 0 0 0 5 95
EITA05 4,5 G1 B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, N, Pi, W - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EITN75 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Design av trådlösa system KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITF12 9 G2 I - S Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 0 2 20 214
EITN80 7,5 A E, F X E1 Elektrodynamik KS KE U W T 28 14 4 0 154
EITA10 5 G1 D - S Elektronik KS KE U W T 28 0 8 0 97
EITF90 7,5 G2 BME, F, N, Pi, W - S Ellära och elektronik KS KE U W T 34 28 4 0 134
EITA30 7,5 G1 C - S Informationsöverföring KS KE U W T 40 24 0 0 136
EITN45 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E Informationsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
EITF95 4,5 G2 C, D, E X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 76
EITA40 7,5 G1 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W T 36 28 16 0 120
EITP25 7,5 A E, F, N X E Minnesteknologi för maskininlärning KS KE U W T 26 0 4 2 168
EITA50 7,5 G1 BME, C, D, E X S Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 24 8 0 136
EITN95 7,5 A C, D, E, I, M, Pi X E1 Simulering KS KE U W T 18 0 6 4 172

EITN50 (E) Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
ETSF05 (C) Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
EITN35 (C, D, E, F, I, MWIR, N) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITF45 (I) Datorkommunikation: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETIN30 (E, F, MSOC, N) Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
EITF12 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling. Kursen är också valfri på programmet.
EITA50 (C, D, E) Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL01 15 C, D, E, F, N, Pi Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM02 30 MSOC, MWIR Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W