lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Inst f reglerteknik

 19/20 

Reglerteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A F, K X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
FRTN10 E, I, Pi 30 30 12 0 128
FRTN10 D 30 30 12 0 128
FRTN10 B, C 30 30 12 0 128
FRTN50 7,5 A E, F, M X E Optimering för maskininlärning KS KE U W T 28 28 0 10 130
FRTN50 D, I, Pi 28 28 0 10 130
FRTF20 7,5 G2 E, F, M, Pi X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
FRTF20 D, I, MD 28 22 8 20 100
FRTN35 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
FRTF05 7,5 G2 E - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FRTF05 D 30 30 12 0 128
FRTF05 M, MD 30 30 12 0 128
FRTF05 C, N 30 30 12 0 128
FRTF05 BME, Pi 30 30 12 0 128
FRTF05 F, I X Se fotnot nedan. 30 30 12 0 128
FRTF01 5 G2 Pi X E Fysiologiska modeller och beräkningar KS KE U W T 20 20 0 20 70
FRTF01 BME 20 20 0 20 70
FRTN05 7,5 A E, F, Pi X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 130
FRTN05 D, M 28 28 12 0 130
FRTN40 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
FRTN40 BME, E, M 0 0 0 50 150
FRTN45 4,5 A I, Pi - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 0 6 100
FRTN45 F 4 0 0 6 100
FRTF15 3 G2 F, Pi - S Reglerteori KS KE U W T 12 12 0 12 44
FRTF15 D 12 12 0 12 44
FRTN15 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 28 18 12 0 70 0 0 0 16 70
FRTN01 10 A BME, C, D, E, F, I, M, Pi X E Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 90 6 4 8 8 90
FRTN30 7,5 A F, Pi X E Nätverksdynamik KS KE U W T 28 28 16 0 130
FRTN30 D, E, I 28 28 16 0 130
FRTN25 7,5 A K X E Processreglering KS KE U W T 26 28 8 8 130
FRTN25 B 26 28 8 8 130
FRTF10 6 G2 W X E Systemteknik KS KE U W T 22 22 8 0 110

FRTF05 (I) Reglerteknik, allmän kurs: I3 som skall läsa teknikprofilen Produktinnovation läser FRT010 i Lp 2.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRTL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i reglerteknik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FRTM01 30 B, BME, C, D, E, F, I, K, M, Pi Examensarbete i reglerteknik KS KE U W