lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Matematikcentrum (inst LTH)

 19/20 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A D, F, Pi X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMAN20 BME, C, E, L 32 0 0 2 166
FMAB30 6 G1 BI, BME, D, IDA, K, V - S Flerdimensionell analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 44 16 2 0 100
FMAB30 B, C, IEA, L, N, W X Se fotnot nedan. 44 16 2 0 100
FMAB30 I, IBYA, IBYV X Se fotnot nedan. 44 16 2 0 100
FMAB30 F, IBYI X Se fotnot nedan. 44 16 2 0 100
FMAB30 M, MD 44 16 2 0 100
FMAB30 E 44 16 2 0 100
FMAA60 7,5 G1 D, F, M, N, W - S Introduktion till reell analys KS KE U W T 26 0 0 0 174
FMAA60 C, I, MD, Pi 26 0 0 0 174
FMAA05 15 G1 B, BI, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 30 0 0 133 50 30 0 0 107
FMAN80 7,5 A F, Pi X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMAN70 6 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Matristeori KS KE U W T 18 10 0 1 56 12 4 0 1 58
FMAN15 7,5 A D, F, Pi X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FMAA01 15 G1 BME, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 20 0 0 77 36 20 0 0 77
FMAA50 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W T 14 26 0 0 40 44 26 0 0 92 28 26 0 0 66
FMAA30 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 8 0 1 12 6 2 0 1 8 2 0 0 0 0 6 6 0 4 60
FMAB20 6 G1 F - S Linjär algebra KS KE U W T 40 16 0 0 106
FMAB20 Pi 40 16 0 0 106
FMAB20 I 40 16 0 0 106
FMAB20 M, MD 40 16 0 0 106
FMAB20 C, E, V X Se fotnot nedan. 40 16 0 0 106
FMAB20 BI, L, N 40 16 0 0 106
FMAB20 D 40 16 0 0 106
FMAB20 BME 40 16 0 0 106
FMAF01 7 G2 F, Pi - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 42 24 0 1 128
FMAF01 BME, M, N 42 24 0 1 128
FMAF01 BME, E 42 24 0 1 128
FMAF01 C, D, I, M X Se fotnot nedan. 42 24 0 1 128
FMAA25 7,5 G1 BME, D, E, F, Pi X E1 Diskret matematik KS KE U W T 54 0 0 2 144
FMAA25 C 54 0 0 2 144
FMAA25 BME 54 0 0 2 144
FMAA25 C, D, E, F, Pi 54 0 0 2 144
FMAA10 3 G1 Pi - S Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 6 0 0 2 72
FMAN30 7,5 A C, D, F X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMAN30 BME, E, Pi 32 0 0 3 165
FMAN60 6 A D, E, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMAN60 BME, F, M 32 14 4 1 109
FMAN40 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 BME 0 0 0 10 70
FMAN40 C 0 0 0 10 70
FMAN40 BME, D, E, F, Pi 0 0 0 10 70
FMAF05 7 G2 F - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 130
FMAF05 BME, M, N, Pi 40 16 0 1 130
FMAF05 BME, D, E, I, M X Se fotnot nedan. 40 16 0 1 130
FMAF05 C X Se fotnot nedan. 40 16 0 1 130
FMAN35 3 A D, E, F, Pi X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN35 D, E, F, Pi 0 0 0 10 70
FMAN10 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Algebraiska strukturer KS KE U W T 28 10 0 0 162
FMAN85 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
FMAA20 7,5 G1 B, K, W - S Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel KS KE U W T 48 24 0 0 130
FMAF35 6 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMAN65 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMAF10 5 G2 B, BME, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 10 4 0 93
FMAN01 7,5 A E, F, Pi X E1 Biomatematik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 6 0 1 79 14 6 0 1 79
FMAB35 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 44 16 2 0 100 8 6 0 0 26
FMAN55 7,5 A D, E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FMAN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMAN90 7,5 A D, F, Pi X E1 Fördjupningskurs i valt område av matematiken KS KE U W T 28 0 0 1 171
FMAN50 3 A Pi - E Internationell projektkurs - matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 40
FMAN45 7,5 A BME, D, E, F, I, Pi - E Maskininlärning KS KE U W T 28 0 0 2 170
FMAA55 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 26 0 0 66
FMAF25 3 G2 Pi - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T 18 0 0 3 59

FMAB30 (IBYA, IBYI, IBYV) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
FMAB30 (IDA, IEA) Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
FMAB20 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMNF15 Beräkningsprogrammering.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.
FMAN60 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAN01 (E, F, Pi) Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FMAN50 (Pi) Internationell projektkurs - matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF35 4 G2 IEA - S Grundläggande sannolikhetsteori KS KE U W T 24 24 0 0 54
FMSF15 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, Pi X E Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMSF30 5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Matematisk statistik KS KE U W T 30 32 0 0 71
FMSF70 7,5 G2 B, BME, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W T 26 16 8 1 140
FMSF75 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 16 16 20 2 130
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
FMSF40 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T 36 38 0 0 126
FMSF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi X E Stationära stokastiska processer KS KE U W T 22 16 6 0 145
FMSF45 9 G2 I, Pi - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
FMSF45 F 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
FMSN60 7,5 A F, I, Pi X E Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
FMSF25 2,5 G2 V - S Matematisk statistik - kompletterande projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 8 1 50
FMSF25 V X Se fotnot nedan. 0 0 8 1 50
FMSF20 7,5 G2 D, E - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSF50 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSN45 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN20 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMSN15 7,5 A F, I, Pi X E Statistisk modellering av multivariata extremvärden X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMSF60 7,5 G2 BME, C, Pi, RH - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMSN50 7,5 A BME, D, F, I, Pi X E Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 BME, F, I, Pi X E Sannolikhetsteori KS KE U W T 26 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 18 0 0 5 170
FMSF65 7,5 G2 BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W X E Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FMSN30 7,5 A BME, D, F, I, L, Pi X E Linjär och logistisk regression X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMSN40 9 A I X E Linjär och logistisk regression med datainsamling X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 30 5 120
FMSF55 7,5 G2 C, M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSN55 7,5 A D, F, I, Pi X E Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

FMSF25 (V) Matematisk statistik - kompletterande projekt: Endast en av kurserna FMSF25 och FMSF50 får ingå i examen.
FMSN15 (F, I, Pi) Statistisk modellering av multivariata extremvärden: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FMSN30 (I) Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMSN40 (I) Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H16. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN01 7,5 A BME, F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMNN10 8 A BME, F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMNF15 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 24 0 26 1 69 2 0 10 1 27
FMNF05 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN30 7,5 A F, Pi X E Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 6 0 0 168
FMNF10 6 G2 BME, E, I, M, N X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 48 10 0 3 100

FMNN30 (F, Pi) Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FMNF10 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 C, D, E, F, I, Pi Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 D, E, F, Pi Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAM05 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 BME, C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 D, E, F, I, Pi Examensarbete i numerisk analys KS KE U W