lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Fysiska institutionen, LTH

 19/20     

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFN25 7,5 A BME, F, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
FAFA85 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W T
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T
FFFN30 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FKFN20 7,5 A F X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 E, N - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T
FMFN01 7,5 A F, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 BME, E, F, N X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFFF10 7,5 G2 E, F, MSOC, N X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T
FAFF10 15 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T
FFFN01 7,5 A F, N - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FFFN01 F, N
FAFA40 8 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W T
FAFA05 12 G1 N - S Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T
FAFA55 9 G1 F - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U W T
FMFF05 6 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T
FAFA65 7,5 G1 BME - S Termodynamik, våglära och optik KS KE U W T
FFFA02 7,5 G1 N - E Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion KS KE U W T
FAFA10 9 G1 N - S Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FAFA10 E
FFFN35 7,5 A E, F, N X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMFN15 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAFN01 7,5 A BME, E, F, N X E Lasrar KS KE U W T
FAFN35 7,5 A BME, E, F, N, Pi X E Medicinsk optik KS KE U W T
FFFN05 7,5 A F, K, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
FMFN25 7,5 A F, Pi X E Statistisk mekanik KS KE U W T
FAFA45 7,5 G1 V - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T
FFFF01 7,5 G2 N - S Elektroniska material KS KE U W T
FAFA70 7,5 G1 W - S Energi- och omvärldsfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FFFF05 7,5 G2 F - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T
FAFA60 5 G1 C, D - S Fotonik KS KE U W T
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W T
FMFF35 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAFN15 7,5 A F, K, N X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FBRN05 7,5 A F X E1 Laserbaserad diagnostik KS KE U W T
FAFN05 7,5 A F X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T
FAFF45 8 G2 BME - S Medicinsk fysik KS KE U W T
FMFF20 7,5 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FFFN25 7,5 A E, F, N X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T
FMFF30 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W T
FKFN25 7,5 A F X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T
FMFF01 3 G2 F - S Vektoranalys KS KE U W T
FFFN20 15 A BME, F, N X E Experimentell biofysik KS KE U W T
FKFN35 7,5 A E, F, W X E Miljömätteknik KS KE U W T
FAFF05 15 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T
FKFF05 5 G2 F, W X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T
FAFN10 7,5 A E, F X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T
FAFA75 9 G1 I - S Energi- och omvärldsfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T
FBRF01 7,5 G2 F, I, K, M, W X E Grundläggande förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMFN05 7,5 A BME, F, N X E1 Kaos KS KE U W T
ESSF20 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W T
FAFN40 7,5 A F, N X E Kvantinformation X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMFN10 7,5 A F, N X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T
FKFN30 7,5 A F X E Modern subatomär fysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAFF50 7,5 G2 F, N - S Perspektiv på hållbar utveckling KS KE U W T
FAFN30 7,5 A F, N X E Svepspetsmikroskopi X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FAFA80 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T
FAFF30 9 G2 F - S Våglära och optik KS KE U W T
FAFF40 7,5 G2 Pi - S Våglära och optik KS KE U W T

FFFN35 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMFN15 (F) Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FAFA70 (W) Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
FMFF35 (F, I, Pi) Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FMFF20 (N) Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
FAFA75 (I) Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk
FBRF01 (I) Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15.Kursen är också valfri på programmet.
FAFN40 (F, N) Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2020/21.
FKFN30 (F) Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
FAFN30 (F, N) Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 21/22.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYL01 15 E, F, N, Pi, W Kandidatarbete i fysik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi, W Examensarbete i fysik KS KE U W