lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2019/20 - Inst f datavetenskap (LTH)

 19/20 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  19/20
lp1
19/20
lp2
19/20
lp3
19/20
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA60 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 12 0 10 0 58
EDAF80 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EDAP10 7,5 A BME, C, D, E, F, M, Pi - S Flertrådad programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN65 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Kompilatorer KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN26 7,5 A C, D, E, F, Pi - S Multicoreprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 0 12 0 150
EDAF60 4,5 G2 C, D, E, F, I, L - S Objektorienterad modellering och design X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 10 0 2 94
EDAN75 7,5 A C, D, E, F, Pi X S Optimerande kompilatorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAA20 7,5 G1 B, K, L - S Programmering och databaser KS KE U W T 32 6 32 0 130
ETSN05 7,5 A BME, C, D, E, F, I, L - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDAF85 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W T 16 8 12 0 164
EDAN20 7,5 A C, D, E, F, Pi X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 14 0 160
ETSF30 7,5 G2 IDA - S Kravhantering KS KE U W T 14 14 0 14 72 0 0 0 14 72
EDAA10 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java KS KE U W T 18 6 8 0 50 14 0 30 0 75
EDAA30 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java - fortsättningskurs KS KE U W T 12 0 4 0 54 18 0 10 0 102
EDAA45 7,5 G1 D, W - S Programmering, grundkurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 14 12 0 40 24 14 10 0 62
EDAA01 7,5 G1 BME, C, E, F, N, W - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 6 0 72 14 0 8 0 86
EDAA01 D, F, I, L, M, MD, Pi X Se fotnot nedan. 28 0 14 0 158
EDAN90 7,5 A C, D X E1 Avancerat projekt i datavetenskap X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN90 C, D X Se fotnot nedan. 2 4 0 12 182
EDAN90 C, D X Se fotnot nedan. 2 4 0 12 182
EDAN90 C, D X Se fotnot nedan. 2 4 0 12 182
EDAN70 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E1 Projekt i datavetenskap X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN70 C, D, E, F, I, Pi X Se fotnot nedan. 2 4 0 12 182
EDAN70 I X Se fotnot nedan. 2 4 12 0 182
EDAN70 C, D, E, F, Pi X Se fotnot nedan. 2 4 0 12 182
EDAN70 C, D, E, F, I, Pi X Se fotnot nedan. 2 4 0 12 182
ETSF25 7,5 G2 C, D - S Affärsdriven programvaruutveckling KS KE U W T 20 12 0 3 165
EDAN01 7,5 A C, D, E, F, IDA, Pi X E Constraint-programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 0 12 0 160
EDAN35 7,5 A C, D, E, F, L, Pi X E Högpresterande datorgrafik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAN10 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
EDAP15 7,5 A C, D, E, F, Pi X E Programanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAF30 7,5 G2 IDA, IEA - S Programmering i C++ KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAP05 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E Programspråkskoncept X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 12 0 160
ETSN20 7,5 A C, D, E, F, I X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDAN95 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E Tillämpad maskininlärning KS KE U W T 28 0 14 0 156
EDAN80 9 A C, D, F - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 26 14 16 48 4 118
EDAA55 9 G1 C, E - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 12 0 70 30 0 20 0 90
EDAA55 I, Pi 30 0 20 0 90 22 0 12 0 70
EDAA55 F 28 0 20 0 90 22 0 12 0 70
EDAF45 7,5 G2 C, D, E, F - S Programvaruutveckling i grupp - projekt KS KE U W T 20 0 10 0 50 2 16 48 0 54
EDAA65 6 G1 M, MD - S Programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 7 8 0 30 14 0 24 0 40
EDAA65 B, K, W 20 7 8 0 45 16 0 24 0 40
EDAP01 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E Artificiell intelligens X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 0 0 170
ETSN15 7,5 A C, D, E, F, I - S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAF90 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, L X S Webbprogrammering KS KE U T 20 0 8 4 168
EDAF50 7,5 G2 BME, C, D, E, F, M, N, Pi X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDAF20 7,5 G2 IDA, IEA - S Databasteknik KS KE U W T 24 12 6 0 84 0 0 0 0 74
EDAF75 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, L, Pi X S Databasteknik KS KE U W T 24 2 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF25 7,5 G2 IDA - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T 10 6 8 0 76 8 6 4 6 76
EDAA50 7,5 G1 BME, N - S Programmeringsteknik KS KE U W T 20 0 12 0 60 22 0 12 0 70
ETSF20 7,5 G2 IDA - S Programvaruutveckling för stora projekt KS KE U W T 10 8 0 18 65 0 0 0 18 77
EDAA35 7 G1 D - S Utvärdering av programvarusystem KS KE U W T 14 2 12 0 14 0 4 0 6 135
EDAF05 5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 C, D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAA25 3 G1 BME, C, D, E, F, L, M, N, Pi X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDAA40 5 G1 D X E Diskreta strukturer i datavetenskap KS KE U W T 32 4 6 0 78
EDAN40 7,5 A BME, C, D, E, F, L, Pi X E Funktionsprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 6 0 0 166
EDAF95 5 G2 D - E Grundläggande funktionsprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 6 4 0 105
EDAN15 7,5 A D, E, M, MSOC, MWIR X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDAF35 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X E1 Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
ETSA03 6 G1 C, I - S Programvaruutveckling - metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 8 8 2 128

EDAP10 (BME, C, D, E, F, M, Pi) Flertrådad programmering: Ersätter EDAF55
EDAN26 (C, D, E, F, Pi) Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EDAF60 (E) Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAN75 (C, D, E, F, Pi) Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
EDAA45 (W) Programmering, grundkurs: OBS! EDAA45 läses utöver obligatoriska kurser i W3. M a o innebär detta att du kommer läsa 125 % studietakt under terminen om du läser alla obligatoriska kurser + EDAA45.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
EDAN90 (C, D) Avancerat projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
EDAN70 (C, D, E, F, I, Pi) Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
EDAN01 (IDA) Constraint-programmering: Kursen ges i Lund. Kursen ges på engelska.
EDAN35 (C, D, E, F, L, Pi) Högpresterande datorgrafik: Kursen är inställd läsåret 2019/20 men planeras att ges 2020/2021.
EDAP15 (C, D, E, F, Pi) Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
EDAP05 (C, D, E, F, I, Pi) Programspråkskoncept: Kursen ges vartannat läsår och ges 2019/20, 2021/22.
EDAA65 (M, MD) Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
EDAP01 (BME, C, D, E, F, Pi) Artificiell intelligens: Ersätter EDAF70
EDAN40 (D) Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
EDAF95 (D) Grundläggande funktionsprogrammering: Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40.
ETSA03 (I) Programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i datavetenskap KS KE U
EDAM05 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i datavetenskap KS KE U W