lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2018/19 - Inst f teknik och samhälle

 18/19 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
VFRN10 7,5 A L - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFTN05 7,5 A L - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
VFTN50 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T
VFTF01 15 G2 L - S National- och företagsekonomi KS KE U W T
VFTN15 7,5 A L - S Rättsekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VFTN10 7,5 A L X E1 Urban ekonomi KS KE U W T
VFTA05 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T
VFTN35 7,5 A L - S Evolutionära urbana processer KS KE U T
VFTN40 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VFTN20 7,5 A L - S Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper KS KE U W T
VFTF20 7,5 G2 L - S Fastighetsvärdering KS KE U W T
VFTN30 7,5 A L X E1 Internationell fastighetsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VFTN45 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VFTF15 7,5 G2 L - S Värdering och ersättning vid markåtkomst KS KE U W T
VFTN55 7,5 A L - S Borätt KS KE U W T
VFTN01 7,5 A L - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T
VFTF10 15 G2 L - S Fastighetsbildning KS KE U W T
VFTA01 18 G1 L - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T
VFTN25 7,5 A L - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W T
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T

VFTN15 (L) Rättsekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.
VFTN30 (L) Internationell fastighetsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
VFTN45 (L) Speciell fastighetsrätt: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
FMIF50 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W T
FMIF40 15 G2 W - S Avfallshantering och resurshushållning KS KE U W T
FMIN25 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMIF20 7,5 G2 E, MLIV, RH X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMIN15 7,5 A I, W - S Miljöledning och hållbarhetsredovisning X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMIN30 7,5 A E, F, V, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMIF01 6 G2 I - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W T
FMIF10 6 G2 Pi - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W T
FMIA01 4 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap KS KE U W T
FMIN20 7,5 A C, D, E, F, I, M, MD, Pi, RH, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMIF45 4 G2 C, D - S Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik KS KE U W T
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W T
FMIF05 12 G2 W - S Miljö och management KS KE U W T
FMIN05 7,5 A F, I, Pi, W X E1 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMIF30 3 G2 F - S Hållbar utveckling KS KE U W T
FMIF35 4 G2 E - S Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv KS KE U W T
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W T
FMIN50 7,5 A F, W X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs KS KE U W T
FMIN45 7,5 A L, W - S Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T

FMIF20 (MLIV) Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv: Minst en av kurserna FMIF20, KBTF05 eller KMBF10 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
FMIN15 (W) Miljöledning och hållbarhetsredovisning: Ersätter FMI110 Miljövård, miljöledning och miljörevision
FMIN20 (I) Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 (I) Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  18/19
lp1
18/19
lp2
18/19
lp3
18/19
lp4
VVBN05 7,5 A IBYV, V - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W T
VGMF15 5 G2 V X E Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T
VTVG01 4,5 G2 IBYI - S Järnväg i ett internationellt perspektiv KS KE U W T
VTVN15 7,5 A V X E1 Trafikteknisk analys KS KE U W T
VTTF05 7,5 G2 IBYI, IBYV - S Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T
VTVN01 7,5 A IBYV, V - S Utformning av vägar KS KE U W T
VVBF20 5 G2 V - S Vägbyggnad KS KE U W T
VTVA35 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W T
VTVA10 4 G1 V - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W T
VTVF80 11 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W T
VTVA50 9 G1 IBYI, IBYV - S Transport och samhälle KS KE U W T
VTVF95 7,5 G2 IBYV - S Vägkonstruktion och VA-system KS KE U W T
VTVN05 7,5 A V - S Design av stadens infrastruktur X Se fotnot nedan. KS KE U W T
VVBF15 7,5 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W T
VTTF10 7,5 G2 IBYV - S Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T
VTVN20 7,5 A V X E1 Trafiksäkerhet KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 L, V - S Trafikteknik KS KE U W T
VTTN05 7,5 A V X E Transportmanagement X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VTVF85 7,5 G2 IBYV, V - S Utformning av järnvägar KS KE U W T
VTVF45 10 G2 IBYI - S Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W T
VVBF10 7,5 G2 IBYI, IBYV, V - S Samhällsekonomi KS KE U W T
VTVN10 7,5 A V X E1 Trafiksimulering KS KE U W T
VVBN10 7,5 A IBYV, V - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W T
VTVF35 12 G2 IBYI - S Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken KS KE U W T
VTVA45 7 G1 IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W T
VTVA45 IBYI
VTVF90 9 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 L, V X E1 Geodesi KS KE U W T
VGMA05 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geodetisk mätningsteknik KS KE U W T
VTTN10 7,5 A IBYV, V X S Kollektivtrafik KS KE U W T
VTTN10 IBYI

VTVN05 (V) Design av stadens infrastruktur: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.
VTTN05 (V) Transportmanagement: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2019/20.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFTL01 15 L Kandidatarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
FMIL01 15 F, V, W Kandidatarbete i miljö- och energisystem KS KE U
VGML01 15 L, V Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U
VTTL01 15 V Kandidatarbete i trafikteknik KS KE U
VVBL01 15 V Kandidatarbete i vägbyggnad KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFTM01 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap KS KE U W
FMIM01 30 F, I, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem KS KE U W
VGMM01 30 L, V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS KE U W
VTVM01 30 V Examensarbete i trafikteknik KS KE U W
VTVM05 30 V Examensarbete i vägbyggnad KS KE U W
VTVL01 22,5 IBYA, IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur KS KE U W