lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 17/18 

Brandteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN60 15 A BI - S Brandskyddssystem KS KE U T 54 20 18 0 308
VBRA06 6 G1 BI - S Introduktion till brandteknik KS KE U T 32 12 12 4 70 8 4 0 2 16
VBRF20 13 G2 BI - S Brandkemi - värmetransport KS KE U T 42 30 16 0 258
VBRN65 7,5 A BI - S Industribrandskydd KS KE U T 10 8 0 26 156
VBRN10 8 A MFST, RH X E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 166
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U T 20 18 24 0 178
VBRA10 7,5 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 24 9 2 0 165
VBRN75 7,5 A BI, RH - E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 152
VBRF10 15 G2 BI - S Branddynamik KS KE U T 28 14 6 0 116 12 6 8 0 210
VBRN70 9 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 4 2 0 10 64 8 2 0 4 146
VBRF16 9 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U T 10 4 0 0 106 8 2 0 0 110
VBRN16 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U T 10 4 0 0 53 8 2 0 0 57
VBRA15 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 100 0 0 0
VBRN45 7,5 A BI - S Riskanalys inom brandteknik KS KE U T 28 16 0 2 154
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U T 24 16 0 2 172

VBRA15 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 26 11 14 1 148
VBFF05 7,5 G2 MEMB X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 18 18 10 1 153
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T 26 14 12 1 147
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U T 22 14 0 0 71
ABKF01 7,5 G2 L - S Teknisk byggnadsförvaltning X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
VBFF10 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T 20 32 0 0 108
VBFA10 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 25 18 0 0 117
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 36 10 10 1 143
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W T 14 14 0 1 171
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 27 0 0 85 16 48 8 0 65
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 22 20 10 1 147

ABKF01 (L) Teknisk byggnadsförvaltning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMA35 6 G1 IBYA - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 20 4 0 112
VBMN05 7,5 A V - S Fuktsäkerhet i byggprocessen X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VBMA25 5 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 20 20 12 0 80
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 0 8 0 48
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 30 18 12 0 140
VBMA30 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 26 24 12 0 98
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 26 24 20 0 130

VBMN05 (V) Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2018/19, 2020/21.

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEN20 7,5 A V - S Bygginnovationssystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 24 0 3 149
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBEF25 7,5 G2 IBYA - S Byggprojektledning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBEF30 7,5 G2 IBYA - S Programarbete och bygglov KS KE U W T 50 58 0 2 90
VBEA25 7 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Byggprocessen med entreprenadrätt KS KE U W T 14 14 0 0 65 14 14 0 0 66
EDAA15 8 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 0 0 0 0 8 14 0 1 94 12 18 0 1 80
VBEN15 7,5 A V - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 4 130
VBEF40 7,5 G2 IBYA - S Byggstyrning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBEF10 7,5 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 28 28 8 2 135
VBEF35 7,5 G2 IBYA - S Projektering och beräkningsarbete KS KE U W T 30 81 0 3 86
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W T 26 26 8 0 73
MAMF25 7,5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Företagsförlagd praktik KS KE U W T 12 0 0 6 182
VBEF01 7,5 G2 RH, V - S Projektledning KS KE U W T 28 41 4 2 125
MMTF10 8 G2 IBYA - S BIM - modellering och visualisering KS KE U W T 14 29 0 0 63 14 29 0 0 64
VBEF20 7,5 G2 IBYA - S Modellbaserad projektering KS KE U W T 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
VBEN01 7,5 A L, V - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128

VBEN20 (V) Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
EDAA15 (IBYA, IBYI, IBYV) Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABKF15 7,5 G2 MEMB X E Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
ABKA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 25 8 0 0 47
ABKF05 7 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T 16 36 4 0 131
ABKF10 7,5 G2 MEMB X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBKN20 7,5 A V - S BIM-baserad projektering – tillämpningar för analys, simulering och visualisering KS KE U W T 12 20 0 1 67 12 20 0 1 67
VBKN15 7,5 A V X E1 Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner KS KE U W T 16 20 0 4 60 20 20 0 2 58
VBKF10 6 G2 BI - S Konstruktionsteknik KS KE U T 20 20 0 0 66 8 12 0 1 33
VBKA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U T 20 18 1 2 39
VBKN05 7,5 A V X E1 Betongbyggnad KS KE U W T 24 26 3 1 146
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 20 38 0 3 139
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 20 28 4 2 146
VBKN01 7,5 A V X E1 Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 26 20 4 2 148
VBKF05 7,5 G2 BI, V - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 14 21 0 0 65 14 21 0 0 65
VBKF15 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 24 28 0 1 67 22 30 0 1 67

Riskhantering och samhällssäkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN55 15 A MKAT - E Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken KS KE U T 0 0 0 5 195
VBRN55 MKAT 0 0 0 5 195
VRSN05 7,5 A RH, MKAT X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 32 16 0 2 150
VRSN01 7,5 A BI, RH, MKAT X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 24 16 0 0 160
VRSN30 7,5 A BI, RH - E1 Samhällsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U T 20 12 0 20 148
VRSN30 BI, RH X Se fotnot nedan. 20 12 0 20 148
VRSN10 7,5 A RH, MKAT X E Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering KS KE U T 44 4 0 2 150
VBRN35 7,5 A BI, RH, MKAT - E Kapacitetsutveckling KS KE U T 32 12 0 7 149
VRSN25 7,5 A BI, Pi, RH - S Riskanalys inom säkerhetsområdet X Se fotnot nedan. KS KE U T 28 16 8 2 146
VRSN15 7,5 A RH, MKAT - E Klimatsmart riskreducering KS KE U T 34 20 0 2 144
VRSN20 7,5 A MKAT - E Samhällsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U T 20 12 0 20 152
VBRN40 7,5 A BI, RH, MKAT X E Beredskap och planering X Se fotnot nedan. KS KE U T 34 20 0 10 136
VBRN50 15 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 60 10 0 4 326

VRSN30 (BI) Samhällsplanering: OBS! För årskurs 3 ges kursen i läsperiod 3. För årskurs 4 ges kursen läsperiod 1. Kursen samläses med VRSN20 för årskurs 3.
VRSN30 (RH) Samhällsplanering: Kursen är obligatorisk att läsa för studenter som har läst Brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola. Kursen samläses med VRSN20.
VRSN25 (RH) Riskanalys inom säkerhetsområdet: Studenter med Brandingenjörsbakgrund läser kursen läses under årskurs 3 på Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola.
VRSN20 (MKAT) Samhällsplanering: Kursen samläses med VRSN30.
VBRN40 (RH) Beredskap och planering: Kursen ges varje år i läsperiod 4. I läsperiod 2 ges kursen vartannat år, nästa gång den ges i läsperiod 2 är läsåret 2018/19.

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRN10 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 28 4 12 1 155
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W, MKAT X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 1 173
VVRN40 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 32 16 0 0 152
VVRF10 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T 40 28 0 0 132
VVRA01 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T 40 42 0 0 112 26 23 0 0 76
VVRN30 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 26 0 0 146
VVRN25 7,5 A MWLU, V, W X E Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning KS KE U W T 26 12 0 2 160
VVRN35 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 16 8 0 0 76 16 8 0 0 76
VVRA05 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 26 16 0 0 78 24 18 1 0 77
VVRF05 7,5 G2 V, W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 10 50 10 120
VVRN20 7,5 A MWLU, V, W X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T 32 0 0 1 167

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 V Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VBEL01 15 L, V Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
ABKL01 15 V Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 V Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
VVRL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM10 30 RH Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM05 30 MFST Masterexamensarbete i brandteknik KS KE U
VBFM01 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBMM01 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VMTL01 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
ABKM01 30 V Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBKM01 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
VRSM01 30 RH Examensarbete i riskhantering KS KE U
VBRM15 30 MKAT Masterexamensarbete i katastrofriskhantering och klimatanpassning KS KE U
VVRM05 30 V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVRM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U