lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Inst f designvetenskaper

 17/18 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - E1 Universal design, teori KS KE U W T
TNSF05 7,5 G2 BME, C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
TNSF02 5 G2 KID X E1 Universal design, projekt KS KE U W T
TNSF10 7,5 G2 BME, C, D, M, MD X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF50 7,5 G2 C, D, MD - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
MAMN10 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN25 7,5 A BME, D, F, L, MD - S Interaktionsdesign KS KE U W T
MAMN40 7,5 A C, D, MD - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
MAMN40 C, D, MD
MAMF40 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U T
MAMN20 7,5 A F, M, N X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MAMN20 F, M, N
MAMN20 F, M, N
MAMF30 6 G2 KID - S Ergonomi KS KE U W T
MAMF30 BME, MD
MAMF55 7,5 G2 B, F, K, M, N X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
MAMN15 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMA15 7,5 G1 C - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T
MAMN45 7,5 A BI, BME, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
MAMF15 6 G2 E, F, M, MD - S Arbetsorganisation och ledarskap X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAMN35 7,5 A BME, Pi, RH, W - S Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet KS KE U T
MAMF21 7,5 G2 E, M - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
MAMF35 7,5 G2 BME X E Människan i extrema miljöer KS KE U W T
MAMF45 7,5 G2 C, D, F - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A C, D - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
MAMN30 7,5 A C, D, F, I - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning X Se fotnot nedan. KS KE U W T

MAMN10 (C, D, Pi) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
MAMN15 (C, D, Pi) Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
MAMF15 (F) Arbetsorganisation och ledarskap: Endast en av kurserna MAMF15 och MAMN30 får ingå i examen.
MAMN30 (F) Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning: Endast en av kurserna MAMF15 och MAMN30 får ingå i examen.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A B, I, K, M, MD, MFIPDES, MLOG X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T
MTTN50 7,5 A MFIPDES X E Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt KS KE U W T
MTTN55 7,5 A I, M, MD, MFIPDES, MLOG X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T
MTTN35 7,5 A I, M, MD, MLIV, MFIPDES, MLOG X E Förpackningslogistik KS KE U W T

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEN40 5 A MID X E Design management 2 KS KE U W T
IDEF15 15 G2 KID, MID - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEF15 KID, MID X Se fotnot nedan.
IDEF25 5 G2 MID X E Introduktion KS KE U W T
IDEA05 5 G1 KID - E 2D-tekniker KS KE U W T
IDEA90 3 G1 KID - E 3D-modellering och rendering, del 2 X Se fotnot nedan. KS KE U W T
IDEN45 5 A MID X E CAD evolution KS KE U W T
IDEA02 15 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W T
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W T
IDEA76 13 G1 KID - E Designmetodik KS KE U W T
IDEN05 15 A MID X E Industridesign projekt I KS KE U W T
IDEN25 20 A MID X E Industridesignprojekt III KS KE U W T
IDEF06 3 G2 KID X E1 Portföljteknik KS KE U W T
IDEF40 4,5 G2 KID, MID - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEN50 7,5 A MD X E Entreprenörskap och projektledning KS KE U W T
IDEN35 5 A MD, MID X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T
IDEF11 11 G2 KID X E1 Industridesignprojekt C KS KE U W T
IDEA25 1 G1 KID - E1 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T
IDEA56 3 G1 KID X S Avancerad skissteknik KS KE U W T
IDEF30 3 G2 KID, MID - E1 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEA75 5 G1 MD - S Designmetodik KS KE U W T
IDEF01 7,5 G2 KID, MID - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEA21 6 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T
IDEN10 20 A MID X E Industridesign projekt II KS KE U W T
IDEB01 3 G1 KID - E1 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T
IDEN55 15 A MD - S Projekt i teknisk design KS KE U W T
IDEA95 6 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T
IDEA10 5 G1 MD - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T
IDEA85 2 G1 KID - E 3D-modellering och rendering, del 1 KS KE U W T
IDEA80 7 G1 KID X E Design management 1 KS KE U W T
IDEF20 10 G2 MD - S Designprojekt KS KE U W T
IDEB05 4,5 G1 KID, MID - E Glasdesign KS KE U W T
IDEA46 9 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T
IDEF35 15 G2 MID - S Yrkespraktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T

IDEF15 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEA90 (KID) 3D-modellering och rendering, del 2: Ges första gången läsåret 2016/17.
IDEF01 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF35 (MID) Yrkespraktik: Sommarkurs

Innovationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A I X E Innovationsteknik KS KE U W T

Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN46 7,5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T
MMKN11 7,5 A I, M, MD X E Konstruktion för X KS KE U W T
MMKN35 7,5 A BME, I, M, MD X E1 Produktinnovation KS KE U W T
MMKN65 7,5 A M X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMKN65 M X Se fotnot nedan.
MMKN65 M X Se fotnot nedan.
MMKN65 M X Se fotnot nedan.
MMKA25 6 G1 M, MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 D, E, F, I, M, MD, Pi X E Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MMKN60 15 A M X E1 Produktutvecklingsprojekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN51 7,5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MMKN55 7,5 A M, MD - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
MMKN30 7,5 A C, D, E, M, MD, Pi X E1 Servicerobotik KS KE U W T
MMKF10 5 G2 MD X E Digital prototypframtagning KS KE U W T
MMKF30 7,5 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T
MMKN21 7,5 A M, MD X E1 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
MMKF01 5 G2 M, MD - E Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMKF35 7,5 G2 I, M X E Design i företag X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMKF40 7,5 G2 M X E Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T
MMKF05 7,5 G2 I X E Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMKN41 7,5 A M, MD X E Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T
MMKA20 4 G1 KID X E Produktutveckling KS KE U W T
MMKF25 7,5 G2 M X E1 Ytmodellering, rendering och 3D KS KE U W T

MMKN65 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMKN60 (M) Produktutvecklingsprojekt: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
MMKF01 (M, MD) Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursansvarig.
MMKF35 (I) Design i företag: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 F, N, W Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAML15 15 C, D Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
MTTL05 15 M Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNSM01 30 BME, C, D, E, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
MAMM05 30 F, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAMM10 30 BME, E, I, M, RH, W Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MAML05 22,5 IDA Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U
MAMM01 30 BME, C, D, M Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
MTTM10 30 B, I, K, M Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM03 30 MLOG Masterexamensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM01 30 MLIV, MFIPDES Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
IDEM05 30 MID Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U
INTM01 30 I Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
MMKM05 30 I, M Examensarbete i produktutveckling KS KE U W
MMKM10 30 MD Examensarbete i teknisk design KS KE U W