lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Inst f elektro- och informationsteknik

 17/18 

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITN50 7,5 A C, D, E X E Avancerad datasäkerhet X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITG01 7,5 G2 IDA, IEA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T
ETIN20 7,5 A D, E, F, MSOC, N, Pi X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITG05 7,5 G2 BME, C, D, E, F, M, MWIR, Pi X E Digital kommunikation KS KE U W T
EITF75 6 G2 E, F X S Digital signalbehandling KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 D, E, MSOC X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
EITF85 6 G2 F - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ETEF01 7 G2 Pi - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ETIA06 4 G1 KID X E Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T
EITF50 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC, MWIR, N X E Introduktion till trådlösa system KS KE U W T
EITA55 7,5 G1 C - S Kommunikationssystem KS KE U W T
ETEF15 7,5 G2 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIN70 7,5 A D, F, MSOC, N X E1 Modern elektronik KS KE U W T
ETTN15 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare KS KE U W T
EITN10 7,5 A C, D, E, MWIR X E Multipelantennsystem KS KE U W T
EITN55 7,5 A BME, C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Signalseparation - oberoende komponenter KS KE U W T
EITF05 4 G2 BME, C, D, E - S Webbsäkerhet KS KE U W T
EITA20 6 G1 IDA - S Datateknik, introduktionskurs KS KE U W T
EITF65 9 G2 BME, C, D, E, F, Pi - S Digitalteknik KS KE U W T
EITF80 9 G2 D, E X E Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
EEIA01 6 G1 IEA - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T
ETIN40 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 2 KS KE U W T
ETSF05 9 G2 C, E - E1 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITN21 7,5 A C, D, E, MWIR X E Projekt i trådlös kommunikation KS KE U W T
EITA35 15 G1 E - S Elektronik KS KE U W T
EITA15 15 G1 IDA, IEA - S Digitala system KS KE U W T
EITN35 7,5 A C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X E1 Projekt i elektro- och informationsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan.
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan.
EITN35 C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi X Se fotnot nedan.
ETIN25 7,5 A E, F, MSOC, N X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN10 7,5 A E, F, MWIR, N, Pi X E Antennteknik KS KE U W T
EITN41 7,5 A BME, C, D, E - S Avancerad webbsäkerhet KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 C, D, E, F, MSOC X E1 Datorarkitektur KS KE U W T
EITF60 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T
EITF45 7,5 G2 D - S Datorkommunikation KS KE U W T
ETTN01 7,5 A C, D, E, MWIR X E Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETIN50 7,5 A E, F, MSOC, MWIR, N X E Högfrekvensförstärkare KS KE U W T
ETIN55 7,5 A D, E, MSOC X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
EITF25 6 G2 BME, F, I, Pi - S Internet - teknik och applikationer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 C, D, MWIR X E1 Internetprotokoll X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITN70 7,5 A C, D, E, MWIR, Pi X E Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation KS KE U W T
EDIN01 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
ESSF01 8 G2 E, N - S Analog elektronik KS KE U W T
ETIN80 7,5 A Pi X E1 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs KS KE U W T
ETIN80 BME, C, D, E, MSOC, MWIR
EITA25 7,5 G1 BME, C, D, E, F, I X S Datasäkerhet KS KE U W T
EITF70 6 G2 C, D, E, F, I, Pi - S Datorteknik KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 C, D, E X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETIN45 7,5 A D, E, MSOC X E DSP-design KS KE U W T
EITP01 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Höghastighetselektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETIN30 7,5 A E, F, MSOC, N X E Integrerad radioelektronik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EITN30 7,5 A C, D, E - S Internet inuti KS KE U W T
ETSF15 5 G2 E - S Kommunikationssystem och nätverk KS KE U W T
EITN65 7,5 A BME, N, Pi X E1 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion KS KE U T
ETSN10 7,5 A C, D, E, I, MWIR X E Nätverksarkitektur och prestanda KS KE U W T
ETIA10 7,5 G1 B, BME, C, D, E, F, I, K, M, MSOC, MWIR, N, Pi X E Patent och annan immaterialrätt KS KE U W T
EITN90 7,5 A E, F, Pi X E Radar och fjärranalys KS KE U W T
EITF55 7,5 G2 IDA, IEA - S Säkerhet KS KE U W T
EITN85 7,5 A BME, C, D, E, MSOC, MWIR X E Trådlösa kanaler KS KE U W T
EITA60 6 G1 IDA, IEA - S Datorkommunikation KS KE U W T
EITF11 10 G2 I - S Digitala projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETIN35 7,5 A D, E, MSOC X E IC-projekt 1 KS KE U W T
EITA40 7,5 G1 IDA, IEA - S Krets- och mätteknik KS KE U W T
EITA05 4,5 G1 A, B, BI, BME, C, D, E, F, K, N, Pi, W - S Teknikhistoria KS KE U W T
EITN75 7,5 A C, D, E, MSOC, MWIR X E Design av trådlösa system KS KE U W T
EITN80 7,5 A E, F X E1 Elektrodynamik KS KE U T
EITA10 5 G1 D - S Elektronik KS KE U W T
EITF90 7,5 G2 BME, F, N, Pi, W - S Ellära och elektronik KS KE U W T
EITA30 7,5 G1 C - S Informationsöverföring KS KE U W T
EITN45 7,5 A C, D, E, F, MWIR, Pi X E Informationsteori KS KE U W T
EITF95 4,5 G2 C, D, E X S Kösystem KS KE U W T
EITP05 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Nanoelektronik KS KE U W T
EITF15 6 G2 Pi - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W T
EITA50 7,5 G1 BME, C, D, E X S Signalbehandling i multimedia X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EITN95 7,5 A C, D, E, I, M, Pi X E1 Simulering KS KE U W T

EITN50 (C, D, E) Avancerad datasäkerhet: Endast en av kurserna EITN50 och EIT015 får ingå i examen.
ETSF05 (C) Internetprotokoll: Endast en av kurserna ETSF05 och ETSF10 får ingå i examen.
EITN35 (C, D, E, F, I, MWIR, N, Pi) Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITF25 (I) Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
ETSF10 (C) Internetprotokoll: Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EITP01 (E, F, MSOC, N) Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
ETIN30 (E, F, MSOC, N) Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
EITF11 (I) Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.
EITA50 (C, D, E) Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL01 15 C, D, E, F, N, Pi Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EITL05 22,5 IDA, IEA Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W
EITM02 30 MSOC, MWIR Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik KS KE U W