lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Matematikcentrum (inst LTH)

 17/18 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A BME, C, D, E, F, L, Pi X E1 Bildanalys KS KE U W T
FMAB30 6 G1 B, BI, BME, C, D, IDA, IEA, K, L, N, V, W - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
FMAB30 F, I, IBYA, IBYV
FMAB30 E, M, MD
FMAA05 15 G1 B, BI, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W T
FMAN80 7,5 A F, Pi X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T
FMAN70 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Matristeori KS KE U W T
FMAN15 7,5 A D, F, Pi X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T
FMAA01 15 G1 BME, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W T
FMAA50 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W T
FMAA30 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T
FMAB20 6 G1 F, Pi - S Linjär algebra KS KE U W T
FMAB20 I, M, MD
FMAB20 BI, C, E, L, N, V X Se fotnot nedan.
FMAB20 BME, D
FMAF01 7 G2 BME, F, M, N, Pi - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
FMAF01 BME, C, D, E, I, M X Se fotnot nedan.
FMAA25 7,5 G1 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Diskret matematik KS KE U W T
FMAA25 BME, C, D, E, F, Pi
FMAN45 7,5 A BME, D, E, F, I, Pi - E Maskininlärning KS KE U W T
FMAA10 3 G1 Pi - S Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMAN30 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T
FMAN60 6 A BME, D, E, F, I, M, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMAN75 7,5 A F, Pi X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMAN40 3 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T
FMAN40 BME, C, D, E, F, Pi
FMAF05 7 G2 BME, F, M, N, Pi - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T
FMAF05 BME, C, D, E, I, M X Se fotnot nedan.
FMAN35 3 A D, E, F, Pi X E1 Projekt i matematik KS KE U W T
FMAN35 D, E, F, Pi
FMAN10 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Algebraiska strukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMAN85 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende KS KE U W T
FMAA20 7,5 G1 B, K, W - S Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel KS KE U W T
FMAF35 6 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FMAN65 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T
FMAF10 5 G2 B, BME, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMAN01 7,5 A E, F, Pi, W X E1 Biomatematik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMAB35 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T
FMAN55 7,5 A D, E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T
FMAN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Variationskalkyl KS KE U W T
FMAN50 3 A Pi X E Internationell projektkurs - matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMAA55 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T
FMAF25 3 G2 Pi - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T

FMAB20 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMNF15 Beräkningsprogrammering.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.
FMAN60 (BME, D, E, F, M, Pi) Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
FMAN60 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta
FMAN75 (F, Pi) Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAN10 (C, D, F, Pi) Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAN01 (E, F, Pi, W) Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMAN50 (Pi) Internationell projektkurs - matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF45 9 G2 D, I, Pi - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FMSF45 F
FMSF35 4 G2 IEA - S Grundläggande sannolikhetsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, M, Pi X E1 Markovprocesser KS KE U W T
FMSF30 5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Matematisk statistik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF70 7,5 G2 B, BME, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W T
FMSF75 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T
FMSF40 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF60 7,5 G2 BME, C, Pi, RH - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T
FMSN60 7,5 A F, I, Pi X E1 Finansiell statistik KS KE U W T
FMSF25 2,5 G2 M, V - S Matematisk statistik - kompletterande projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF25 M, V X Se fotnot nedan.
FMSF20 7,5 G2 E - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FMSF50 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FMSN45 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FMSN20 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMSN15 7,5 A F, I, Pi X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T
FMSN50 7,5 A BME, D, F, I, Pi X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T
FMSF05 7,5 G2 BME, F, I, Pi X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T
FMSN35 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF65 7,5 G2 BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W X E1 Försöksplanering KS KE U W T
FMSN30 7,5 A BME, D, F, I, L, M, Pi X E1 Linjär och logistisk regression X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSN40 9 A I X E1 Linjär och logistisk regression med datainsamling X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMSF55 7,5 G2 C, M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FMSN55 7,5 A D, F, I, Pi X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T

FMSF35 (IEA) Grundläggande sannolikhetsteori: Ersätter FMAF20 Sannolikhetsteori
FMSF30 (IBYA, IBYI, IBYV) Matematisk statistik: Ersätter FMAF30
FMSF40 (IDA) Sannolikhetsteori och diskret matematik: Ersätter FMA661
FMSF10 (E, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSF25 (M) Matematisk statistik - kompletterande projekt: Endast en av kurserna FMSF25 och FMS035 får ingå i examen.
FMSF25 (V) Matematisk statistik - kompletterande projekt: Endast en av kurserna FMSF25 och FMSF50 får ingå i examen.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMSN30 (I) Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMSN40 (I) Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
FMNN01 7,5 A BME, F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T
FMNN35 6 A C, D, E, F, Pi X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMNN10 8 A BME, F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T
FMNF15 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T
FMNF05 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W T
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T
FMNN30 7,5 A F, Pi X E Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
FMNF10 6 G2 BME, E, I, M X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T

FMNN35 (C, D, E, F, Pi) Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135 Geometri.
FMNN30 (F, Pi) Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
FMNF10 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 C, D, E, F, I, Pi Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 D, E, F, Pi Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAM05 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS KE U
FMSM01 30 BME, C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNM01 30 D, E, F, I, Pi Examensarbete i numerisk analys KS KE U W