lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Inst f byggvetenskaper

 17/18 

Byggnadsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN35 7,5 A V - S Balkteori KS KE U W T 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A MWLU, V, W X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VGTF05 5 G2 V - S Geoteknik KS KE U W T 22 16 2 0 93
VTAN01 7,5 A V X E1 Akustik KS KE U W T 28 28 12 0 132
VSMA05 8 G1 V - S Byggnadsmekanik KS KE U W T 36 52 2 0 124
VSMN30 7,5 A V X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VSMA10 3 G1 IBYI, IBYV - S Materialmekanik KS KE U W T 14 14 0 0 52
VSMA20 6 G1 IBYA - S Strukturmekanik KS KE U W T 30 30 2 0 98
VSMA01 5 G1 KID - S Mekanik KS KE U W T 14 28 0 0 91
VSMN10 7,5 A F, Pi, V X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
VSMF05 7,5 G2 V - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T 16 28 4 0 152
VSMF10 9 G2 IBYA - S Byggnadskonstruktion KS KE U W T 26 30 0 0 64 22 28 0 0 70
VSMN15 7,5 A V X E1 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 30 0 2 60 8 30 0 2 60
VGTA01 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geologi och geoteknik KS KE U W T 34 18 5 0 103
VGTN01 7,5 A V - S Grundläggningsteknik KS KE U W T 20 44 0 0 136
VTAF01 7,5 G2 V - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T 28 28 4 0 140
VSMA15 8 G1 BI - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 129
VSMA25 7,5 G1 V - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 116
VSMN20 7,5 A F, Pi, V X E1 Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152

VSMN15 (V) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Hållfasthetslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A BME, F, M, Pi, V - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FHLN20 7,5 A BME, F, M, Pi, V X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FHLA10 4,5 G1 F - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
FHLN10 7,5 A BME, F, M, Pi X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FHLA05 7,5 G1 BME, W X E Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
FHLA05 B, E, K, N 42 42 0 0 120
FHLN01 7,5 A BME, F, M, MD, Pi X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FHLF15 15 G2 M, MD - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
FHLN25 7,5 A BME, F, M, Pi X E Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
FHLF01 6 G2 F - S Finita elementmetoden KS KE U W T 28 26 2 0 120
FHLF20 7,5 G2 BME, E, M, MD, N X E Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FHLF10 7,5 G2 I, Pi - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 28 2 0 140

FHLF10 (I) Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Produktinnovation för antagna H15. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VSML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmekanik KS KE U
VGTL01 15 V Kandidatarbete i geoteknik KS KE U
VSML05 15 F, Pi Kandidatarbete i strukturmekanik KS KE U
VTAL01 15 V Kandidatarbete i teknisk akustik KS KE U
FHLL01 15 F, M, N, Pi Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBVL01 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
VSMM01 30 V Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VGTM01 30 V Examensarbete i geoteknik KS KE U W
VSMM05 30 F, M, Pi Examensarbete i strukturmekanik KS KE U W
VTAM01 30 E, V Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W
FHLM01 30 BME, F, I, M, N, Pi Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W