lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f kemiteknik

 16/17 

Inst för kemiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A B, K, MBIO, W X E Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W T 30 43 0 0 127
KETA05 7,5 G1 K - S Introduktion till kemiteknik KS KE U W T 12 72 18 0 100
KETF20 7,5 G2 K, W X E1 Kemitekniska processer KS KE U W T 40 4 6 0 148
KETN20 15 A B, K, W X E1 Hållbar processdesign KS KE U W T 20 26 18 0 136 18 26 12 0 144
VVA030 15 A MWLU, V, W X E Urbana vatten KS KE U W T 34 50 11 0 105 16 49 8 0 127
VVA910 7,5 A MWLU - E1 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A MWLU - E1 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
KETF25 7,5 G2 B, K - S Reaktionsteknik KS KE U W T 38 36 8 0 118
KETN10 7,5 A B, K, W X E Tillämpade transportprocesser KS KE U T 20 36 12 0 132
KETF01 9 G2 B, K - S Transportprocesser KS KE U W T 36 36 24 0 144
KTE170 15 G2 W X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W T 24 46 3 0 167 15 42 28 0 75
KET030 7,5 G2 B, K - S Energiteknik KS KE U W T 26 30 10 0 130
KETN01 7,5 A B, K, W X E1 Processimulering KS KE U W T 16 68 4 0 112
KTE131 7,5 G2 B, K, RH, W - S Processriskanalys KS KE U W T 16 56 1 0 127
VVAN01 7,5 A MWLU, V, W X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W T 18 22 8 0 52 2 10 8 0 80
KET050 15 A K, W X E1 Projektering KS KE U W T 0 0 18 0 182 0 0 0 0 200
KETF05 7,5 G2 K X E1 Projektlaboration i kemiteknik KS KE U W T 0 0 12 0 45 0 0 86 0 55
KETA10 7,5 G1 K - S Processberäkningar KS KE U W T 36 28 6 0 130
KETF10 7,5 G2 B, K - S Separationsprocesser KS KE U W T 22 35 15 0 128
VVAF01 5 G2 V - S VA-teknik KS KE U W T 24 22 4 0 83

VVA910 (MWLU) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA920 (MWLU) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KETL01 15 B, K, N Kandidatarbete i kemiteknik KS KE U
VVAL01 15 V Kandidatarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KET920 30 B, K, N, W Examensarbete i kemiteknik KS KE U W
VVA820 30 B, K, V, W Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U W
KETM01 30 MBIO Masterexamensarbete i kemiteknik KS KE U
VVAM01 30 MBIO, MWLU Masterexamensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS KE U