lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f livsmedelsteknik

 16/17 

Livsmedelsteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KLGN10 7,5 A B, K, N, Pi - S Kemometri - försöksplanering och multivariat analys KS KE U W T 14 0 21 0 120
KLG027 7,5 A B, K, N X E Läkemedelsformulering KS KE U W T 28 20 25 0 150
KLGN30 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelskemi och nutrition KS KE U W T 34 14 16 0 150
KLT065 7,5 G2 B, K - S Mejeriprocesser KS KE U W T 60 0 40 0 100
KLGN20 7,5 A B, K, MLIV X E Livsmedelsteknik KS KE U W T 28 28 16 0 100
KLGN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Probiotika X Se fotnot nedan. KS KE U W T 22 20 20 0 140
BLT015 7,5 G2 B, K, MLIV X E1 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W T 10 14 40 7 90
KLGN25 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsteknologi för formulering KS KE U T 30 20 16 0 0
KLGN15 7,5 A B, MLIV X E1 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument KS KE U W T 20 20 10 0 150
KLGA01 7,5 G1 B - S Livsvetenskapliga processer med beräkningar KS KE U W T 22 30 12 15 90
KLT051 7,5 G2 B - S Mejeriteknologi KS KE U W T 60 0 40 0 100
KFKN05 7,5 A B, K, MLIV, N X E1 Yt- och kolloidkemi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 8 12 60 100

KLGN01 (MLIV) Probiotika: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.
KFKN05 (MLIV) Yt- och kolloidkemi: Minst en av kurserna KBK031, KFKN05 eller KLGN01 måste ingå i examen för antagna fr o m kull H14 och senare.

YTH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
YTHA71 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi I X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA35 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 40 20 40 3 90
YTHA73 7,5 G1 YL - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA60 7,5 G1 YL - S Metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 40 40 3 100
YTHA45 7,5 G1 YL - S Animaliska livsmedel X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 20 16 3 137
YTHA10 7,5 G1 YL - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA30 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF05 7,5 G2 YL - S Näringlära II X Se fotnot nedan. KS KE U W T 40 60 0 3 100
YTHA68 7,5 G1 YL - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA66 7,5 G1 YL - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA55 7,5 G1 YL - S Produktionsplanering och ledarrollen X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 50 0 4 125
YTHA50 7,5 G1 YL - S Produktutveckling - förpackat och klart X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 0 30 3 130
YTHA76 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi II X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA40 7,5 G1 YL - S Vegetabiliska livsmedel X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHA71 (YL) Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA35 (YL) Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA73 (YL) Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA60 (YL) Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA45 (YL) Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA10 (YL) Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA30 (YL) Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHF05 (YL) Näringlära II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA68 (YL) Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA66 (YL) Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA55 (YL) Produktionsplanering och ledarrollen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA50 (YL) Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
YTHA76 (YL) Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
YTHA40 (YL) Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KLGL01 15 N Kandidatarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTL01 15 B, N Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLTL02 15 N Kandidatarbete i livsmedelsteknologi KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KNL820 30 B, N Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U W
KLG920 30 B, K, N Examensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U W
KLT920 30 B, K, N Examensarbete i livsmedelsteknik KS KE U W
KLG820 30 B, N Examensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U W
KNLM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS KE U
KLGM05 30 MBIO Masterexamensarbete i läkemedelsteknologi KS KE U
KLTM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i livsmedelsteknik KS KE U
KLGM01 30 MBIO, MLIV Masterexamensarbete i livsmedelsteknologi KS KE U
YTHL01 15 YL Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W