lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f arkitektur och byggd miljö

 16/17 

Arkitektur

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 A - S Arkitektens redskap KS KE U T 14 175 0 7 44
ABV620 6 G1 IBYA - S Byggteknik med arkitektur KS KE U T 20 40 0 2 100
AADA01 2 G1 A - S Digitala verktyg 1 KS KE U T 8 12 0 1 25
AADA10 2 G1 A - S Digitala verktyg 3 KS KE U T 8 12 0 1 25
AFO065 9 A MD - S Estetik II KS KE U T 20 80 0 0 140
AAHA55 9 G1 A - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T 20 130 0 7 83
ASBF05 9 G2 A - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T 60 24 24 0 132
ASB060 7,5 A L, V X E1 Stadsförnyelse KS KE U T 14 64 24 0 98
AFOF21 6 G2 KID X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T 12 60 0 3 85
AAKN20 7,5 A A, MARK X E1 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T 5 40 0 3 52 5 40 0 3 52
AAHN15 7,5 A A, MARK X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
AAHN15 A, MARK 10 17 0 3 70 10 18 0 2 70
ATHA01 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia I KS KE U T 10 30 0 1 30 10 64 0 1 42
ATHA15 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia III KS KE U T 24 0 0 0 69 24 0 0 1 69
ATHF01 7 G2 A - S Arkitekturens teori och historia V KS KE U T 24 50 0 1 75 0 4 0 1 34
AAHN02 15 A A, MARK X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
AAHN25 7,5 A A, MARK X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AFOA25 7,5 G1 MD - S Estetik I KS KE U W T 8 40 0 0 60 6 32 0 0 54
AAMN01 7,5 A A, MSUD, MARK X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T 10 30 0 2 58 10 30 0 2 58
AFO025 3 G2 A - S Presentationsteknik och portfölj KS KE U T 2 25 0 1 12 2 25 0 2 11
ASEN01 15 A A, MARK X E Spatiala experiment I KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN10 7,5 A A, MARK X E Spatiala experiment I, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN02 15 A A, MSUD, MARK X E Stadsåterbruk KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN06 7,5 A A, MSUD, MARK X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN45 7,5 A A, MSUD, MARK X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
AFON25 7,5 A A, MARK X E1 Teori i handling KS KE U T 10 18 0 2 70 10 17 0 3 70
AFOA15 5 G1 KID - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U T 8 15 0 0 40 4 30 0 1 35
AFOA05 6 G1 KID X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T 8 30 0 0 40 8 30 0 0 46
ASBN31 15 A A, MSUD, MARK X E Urban dynamik KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN41 7,5 A A, MSUD, MARK X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBN36 7,5 A A, MSUD, MARK X E Urbana processer KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAH150 30 G2 A - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 6 394 4 0 0 6 390
AAH150 A X Se fotnot nedan. 0 0 0 6 394 0 4 0 6 390
AAH150 A X Se fotnot nedan. 0 0 0 6 394 0 4 0 6 394
AAH150 A X Se fotnot nedan. 0 4 0 12 784
AAHA01 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA05 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA20 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 144 0 7 80
AAHA25 9 G1 A - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 144 0 7 80
AAHF01 3 G2 A - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T 14 25 0 1 40
AADA20 2 G1 A - S Digitala verktyg 5 KS KE U T 8 12 0 1 25
AFON01 5 A MID X E Estetik KS KE U T 14 40 0 0 80
AAHF10 9 G2 A - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T 10 150 0 8 72
AFO165 6 G1 MD - S Produktsemiotik KS KE U T 14 56 0 0 90
AADA05 2 G1 A - S Digitala verktyg 2 KS KE U T 8 12 0 1 25
AADA15 2 G1 A - S Digitala verktyg 4 KS KE U T 8 12 0 1 25
AADA25 2 G1 A - S Digitala verktyg 6 KS KE U T 8 12 0 1 25
AAMA05 3 G1 KID X E1 Ljus och färg KS KE U W T 12 12 6 20 30
AFOA10 5 G1 KID X E1 Produktsemiotik KS KE U T 14 44 0 0 60
ASBF20 7,5 G2 V - S Stadsplanering KS KE U T 14 54 16 0 116
AFON30 7,5 A A, MSUD, MARK X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 18 0 3 70 10 17 0 2 70
AAHA10 18 G1 A - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHF15 18 G2 A - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
AAHA30 18 G1 A - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
AAHF05 18 G2 A - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 144 0 7 80 10 144 0 7 80
ABV610 6 G1 IBYA - S Arkitektur- och byggteknikhistoria KS KE U T 24 3 0 2 47 10 28 0 2 48
ATHA05 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA10 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia II (Åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
ATHA20 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) X Se fotnot nedan. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
ATHA25 7 G1 A - S Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) X Se fotnot nedan. KS KE U T 14 14 0 1 65 14 14 0 1 65
ATHF05 5 G2 A - S Arkitekturens teori och historia VI KS KE U T 18 18 0 1 97 0 0 0 0 0
AAHN06 15 A A, MARK X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 5 100 10 85 0 5 100
ASBN16 15 A A, MSUD X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 15 100 0 3 82 5 70 0 7 118
ASBN11 7,5 A A, MSUD X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
AAHF35 3 G2 A - S Dokumentation och kommunikation KS KE U T 0 0 0 0 0 6 20 0 2 54
AAHN10 7,5 A A, MARK X E1 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T 8 30 0 2 60 8 30 0 2 60
AFON20 7,5 A A X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T 10 20 0 3 67 10 20 0 3 68
ASBN26 7,5 A A, MSUD X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 10 17 0 3 70 10 17 0 3 70
ASEN05 15 A A, MARK X E Spatiala experiment II KS KE U T 10 100 0 5 85 10 75 0 5 120
ASEN15 7,5 A A, MARK X E1 Spatiala experiment II, teori KS KE U T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ASBF10 7,5 G2 L, V - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 50 20 20 0 110
AFOA20 5 G1 KID X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T 10 50 0 2 72

AAH150 (A) Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 12 handledningstimmar och 784 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
AAHA01 (A) Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA05 (A) Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA20 (A) Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHA25 (A) Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHA10 (A) Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHF15 (A) Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
AAHA30 (A) Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
AAHF05 (A) Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.
ATHA05 (A) Arkitekturens teori och historia II (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA10 (A) Arkitekturens teori och historia II (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/2018.
ATHA20 (A) Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/2017, 2018/2019.
ATHA25 (A) Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/2019.

Bebyggelsevård

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABVN16 15 A A X E1 Kulturhistoriska byggnader KS KE U T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN11 7,5 A A X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70
ABFF01 7,5 G2 A X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ABVN20 7,5 A A, MARK X E1 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 18 0 2 70 10 18 0 2 70
ABVN02 15 A A X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 10 75 0 5 110 10 75 0 5 110
ABVN06 7,5 A A X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 14 35 0 1 70 14 35 0 1 70

Boende och bostadsutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABA600 7,5 G2 IBYA - S Internationellt hållbart byggande KS KE U W T 30 28 0 2 140
ABAN15 7,5 A A, MSUD, MARK X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 15 13 0 2 70 15 13 0 2 70
ABAN11 15 A A, MARK X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 100 0 5 75 20 40 0 5 135
ABAN06 7,5 A A, MARK X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 2 69 15 14 0 2 69

Energi och byggnadsdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AEBF20 7,5 G2 A, MEMB X E Byggnadsintegrerade solenergisystem KS KE U W T 18 18 10 1 153
AEBF10 7,5 G2 MEMB X E Energianvändning och termisk komfort i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
AEB010 7,5 G2 E, F, M, W X E Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T 24 10 15 6 145
AEBN20 15 A MEMB X E Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter KS KE U W T 10 42 40 2 306
AEBN10 15 A MEMB X E Passivhus – integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet KS KE U W T 10 42 40 2 306
AEBF15 7,5 G2 MEMB X E Dagsljus och belysning i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
AEB020 7,5 G2 E, F, M, W X E Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T 24 10 10 6 150
AEBN15 15 A MEMB X E Energieffektiv kontorsbyggnad – integrering av dagsljus och ventilation KS KE U W T 10 42 40 2 306

Arkitektur och byggd miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHF25 15 G2 A - S Arkitektur - I kontext KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF30 15 G2 A - S Arkitektur - I samtid KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84
AAHF20 15 G2 A - S Arkitektur - I tid och rum KS KE U T 10 100 0 6 84 10 100 0 6 84

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHL05 18 A Kandidatarbete i arkitektur KS KE U
ASBL01 15 L, V Kandidatarbete i stadsbyggnad KS KE U
AEBL01 15 V Kandidatarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
ASBM05 30 L, V Examensarbete i stadsbyggnad KS KE U W
ASBM01 30 MSUD Masterexamensarbete i hållbar stadsgestaltning KS KE U
AEB820 30 E, V, W Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS KE U
AEBM01 30 MEMB Masterexamensarbete i energi- och miljöeffektiva byggnader KS KE U
ABA615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
AAHM01 30 A Examensarbete i arkitektur KS KE U W
AAHM10 30 MARK Masterexamensarbete i arkitektur KS KE U