lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 16/17 

Brandteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U 48 14 14 4 120 8 8 0 26 158
VBRA06 6 G1 BI - S Introduktion till brandteknik KS KE U T 32 12 12 4 70 8 4 0 2 16
VBRF20 13 G2 BI - S Brandkemi - värmetransport KS KE U T 42 30 16 0 258
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U T 20 18 24 0 178
VBRA10 7,5 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 24 9 2 0 165
VBRF10 15 G2 BI - S Branddynamik KS KE U T 28 14 6 0 116 12 6 8 0 210
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 34 42 0 14 110 8 0 0 18 174
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U T 16 10 0 0 81 8 6 0 2 91
VBRF16 9 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U T 10 4 0 0 106 8 2 0 0 110
VBRN16 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U T 10 4 0 0 53 8 2 0 0 57
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 100 0 0 0
VBRN10 8 A BI, MFST, RH X E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 166
VBRN45 7,5 A BI - S Riskanalys inom brandteknik KS KE U T 28 16 0 2 154

VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 26 11 14 1 148
VBFF05 7,5 G2 MEMB X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 18 18 10 1 153
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T 26 14 12 1 147
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U T 22 14 0 0 71
ABKF01 7,5 G2 L - S Teknisk byggnadsförvaltning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 20 23 2 0 155
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T 20 32 0 0 108
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 25 18 0 0 117
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 36 10 10 1 143
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W T 14 14 0 1 171
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 27 0 0 85 16 48 8 0 65
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 22 20 10 1 147

ABKF01 (L) Teknisk byggnadsförvaltning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17. 2018/19.

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMN05 7,5 A V - S Fuktsäkerhet i byggprocessen X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 42 0 0 130
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W T 24 20 4 0 112
VBMA25 5 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 20 20 12 0 80
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 0 8 0 48
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 30 18 12 0 140
VBM012 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 26 24 12 0 98
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 26 24 20 0 130

VBMN05 (V) Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEN20 7,5 A V - S Bygginnovationssystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBE675 7,5 G2 IBYA - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBE680 7,5 G2 IBYA - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 50 58 0 2 90
VBEA20 7 G1 IBYA - S Byggprocessen med företagsekonomi KS KE U W T 22 20 0 0 52 22 20 0 0 51
VBEN15 7,5 A V - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 4 130
VBEF10 7,5 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 30 74 0 0 96
VBE690 7,5 G2 IBYA - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBE685 7,5 G2 IBYA - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 30 81 0 3 86
VBEF01 7,5 G2 RH, V - S Projektledning KS KE U W T 28 41 4 2 125
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W T 26 26 8 0 73
VBEN01 7,5 A L, V - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128

VBEN20 (V) Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2020/21.

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABKF15 7,5 G2 MEMB X E Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
ABKA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 25 8 0 0 47
ABKF05 7 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T 16 36 4 0 131
ABKF10 7,5 G2 MEMB X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBKN20 7,5 A V - S BIM-baserad projektering – tillämpningar för analys, simulering och visualisering KS KE U W T 12 20 0 1 67 12 20 0 1 67
VBKN15 7,5 A V X E1 Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner KS KE U W T 16 20 0 4 60 20 20 0 2 58
VBKF10 6 G2 BI - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 20 16 0 0 70 8 10 0 1 35
VBKA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T 22 20 1 2 35
VBKN05 7,5 A V X E1 Betongbyggnad KS KE U W T 24 26 3 1 146
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 20 38 0 3 139
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 20 28 4 2 146
VBKN01 7,5 A V X E1 Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 26 20 4 2 148
VBKF05 7,5 G2 BI, V - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 14 21 0 0 65 14 21 0 0 65
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 24 28 0 1 67 22 30 0 1 67

Riskhantering och samhällssäkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN55 15 A MKAT - E Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken KS KE U T 0 0 0 5 195
VBRN55 MKAT 0 0 0 5 195
VRSN05 7,5 A MKAT X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 32 16 0 2 150
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U T 17 11 0 20 152
VRSN01 7,5 A BI, RH, MKAT - E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 24 16 0 0 160
VBR180 15 A BI, BME, Pi, RH - S Riskanalysmetoder X Se fotnot nedan. KS KE U 26 8 16 2 148 31 19 7 2 141
VRSN10 7,5 A RH, MKAT X E Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering KS KE U T 44 4 0 2 150
VBRN35 7,5 A BI, RH, MKAT - E Kapacitetsutveckling KS KE U T 32 12 0 7 149
VBRN40 7,5 A RH X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136
VBRN40 BI, RH, MKAT 34 20 0 10 136
VBRN50 15 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 60 10 0 4 326

VBR110 (RH) Samhällsplanering: Kursen är obligatorisk att läsa för studenter som har läst Brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.
VBR180 (RH) Riskanalysmetoder: Kursen läses under årskurs 3 på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRN10 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 28 4 12 1 155
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W, MKAT X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 1 173
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 32 16 0 0 152
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T 40 28 0 0 132
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T 40 42 0 0 112 26 23 0 0 76
VVR040 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 26 0 0 146
VVRN25 7,5 A MWLU, V, W X E Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning KS KE U W T 26 12 0 2 160
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 16 8 0 0 76 16 8 0 0 76
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 26 16 0 0 78 24 18 1 0 77
VVRF05 7,5 G2 V, W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 10 50 10 120
VVRN20 7,5 A MWLU, V, W X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T 32 0 0 1 167

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 V Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VBEL01 15 L, V Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
ABKL01 15 V Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 V Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
VVRL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM10 30 RH Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM05 30 MFST Masterexamensarbete i brandteknik KS KE U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBM820 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering KS KE U
VBRM15 30 MKAT Masterexamensarbete i katastrofriskhantering och klimatanpassning KS KE U
VVR820 30 V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVRM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U