lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Matematikcentrum (inst LTH)

 16/17 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A BME, C, D, E, F, L, Pi X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMA430 6 G1 B, BI, BME, C, D, IDA, IEA, K, L, N, V - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 16 2 0 102
FMA430 F, I, IBYA, IBYV, W 42 16 2 0 102
FMA430 E, M, MD 42 16 2 0 102
FMAF30 5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Matematisk statistik KS KE U W T 30 32 0 0 71
FMAF20 4 G2 IEA - S Sannolikhetsteori KS KE U W T 24 24 0 0 54
FMA661 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T 36 38 0 0 126
FMAA05 15 G1 B, BI, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 24 0 0 128 50 24 0 0 128
FMA260 7,5 A F, Pi X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 20 10 0 0 108 8 4 0 0 50
FMA120 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Matristeori KS KE U W T 16 8 0 1 56 14 6 0 1 58
FMAN15 7,5 A D, F, Pi X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 16 6 0 0 78 14 8 0 0 78
FMAA01 15 G1 BME, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 16 0 0 88 36 16 0 0 81 36 16 0 0 81
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W T 14 26 0 0 40 44 26 0 0 92 28 26 0 0 66
FMA085 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 8 0 1 12 6 2 0 1 8 2 0 0 0 0 6 6 0 4 60
FMA420 6 G1 F, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W T 38 16 0 0 106
FMA420 I, M, MD 38 16 0 0 106
FMA420 BI, C, E, L, N, V X Se fotnot nedan. 38 16 0 0 106
FMA420 BME, D 38 16 0 0 106
FMAF01 7 G2 BME, F, N, Pi - E1 Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 16 0 1 127
FMAF01 BME, C, D, E, I X Se fotnot nedan. 40 16 0 1 127
FMAN45 7,5 A BME, D, E, F, Pi X E Maskininlärning KS KE U W T 32 0 0 2 166
FMAA10 3 G1 Pi - S Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 6 0 0 2 72
FMAN30 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMA051 6 A BME, D, E, F, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 14 4 1 109
FMA250 7,5 A F, Pi X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMAN40 3 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN40 BME, C, D, E, F, Pi 0 0 0 10 70
FMAA25 7,5 G1 C, D, E, F, Pi X E1 Diskret matematik KS KE U W T 32 16 0 0 152
FMAA25 C, D, E, F, Pi 32 16 0 0 152
FMAF05 7 G2 BME, F, N, Pi - E1 Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 16 0 1 127
FMAF05 BME, C, D, E, I X Se fotnot nedan. 40 16 0 1 127
FMAN35 3 A D, E, F, Pi X E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMAN35 D, E, F, Pi 0 0 0 10 70
FMAN10 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Algebraiska strukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 10 0 0 162
FMA270 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende KS KE U W T 26 0 0 2 132
FMAA20 7,5 G1 B, K, W - S Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel KS KE U W T 46 24 0 0 130
FMA240 6 G2 BME, D, E, F, Pi X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 130
FMA111 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMAF10 5 G2 B, BME, C, D, K, L, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 10 4 0 93
FMAN01 7,5 A E, F, Pi, W X E1 Biomatematik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA435 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 42 16 2 0 108 8 6 0 0 26
FMA021 7,5 A D, E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 2 0 62 22 14 2 0 62
FMAN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 26 0 0 66
FMAF25 3 G2 Pi - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T 16 0 0 3 61

FMA420 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMN140.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senare läsår.
FMA051 (BME, D, E, F, Pi) Optimering: Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta.
FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Tentamen före jul så att utbytesstudenter hinner delta
FMA250 (F, Pi) Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAN10 (C, D, F, Pi) Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAN01 (E, F, Pi, W) Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Markovprocesser KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMS086 7,5 G2 B, BME, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W T 26 16 8 1 140
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 16 16 20 2 130
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 32 26 6 1 120
FMSF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 16 6 0 140
FMS065 7,5 G2 BME, C, Pi, RH - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMS012 9 G2 C, D, I, Pi - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
FMS012 F 18 14 4 0 85 18 14 4 0 85
FMS161 7,5 A F, I, Pi X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 16 5 120
FMS032 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMSF20 7,5 G2 E - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMS051 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN20 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMSN15 7,5 A F, I, Pi, RH X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMS091 7,5 A BME, D, F, I, Pi X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 BME, F, I, Pi X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Stationär och icke-stationär spektralanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMS072 7,5 G2 BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 14 1 150
FMSN05 3 A Pi X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 40
FMSN30 7,5 A BME, D, F, I, L, M, Pi X E1 Linjär och logistisk regression X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 0 26 2 120
FMSN40 9 A I X E1 Linjär och logistisk regression med datainsamling X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 0 30 5 120
FMS035 7,5 G2 C, M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 26 16 8 0 140
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120

FMSF10 (C, D, E, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
FMSN05 (Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMSN30 (I) Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMSN40 (I) Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMNN01 7,5 A BME, F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 36 0 0 6 160
FMN100 6 A C, D, E, F, Pi X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 0 4 130
FMNN10 8 A BME, F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 48 0 0 3 160
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 0 3 169
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 24 0 26 1 52 2 0 10 1 41
FMNN30 7,5 A F, Pi X E Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMN011 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W T 48 12 0 3 100
FMN050 6 G2 BME, E, I X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 48 10 0 3 100

FMN100 (C, D, E, F, Pi) Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
FMNN30 (F, Pi) Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
FMN050 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMAL01 15 C, D, E, F, Pi Kandidatarbete i matematik KS KE U
FMSL01 15 C, D, E, F, I, Pi Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 D, E, F Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 BME, C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 D, E, F, I, Pi Examensarbete i numerisk analys KS KE U W