lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f datavetenskap (LTH)

 16/17 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A D, E, F, Pi X E Avancerade algoritmer KS KE U W T
EDAA25 3 G1 BME, C, D, E, F, L, M, N, Pi X S C-programmering KS KE U W T
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E Datorgrafik KS KE U W T
EDAN65 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Kompilatorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDA385 7,5 A D, E, MSOC X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAN26 7,5 A D, F, Pi - S Multicoreprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA061 4,5 G2 D, E, F, I, L - S Objektorienterad modellering och design X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDA061 C X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA230 7,5 A D, E, Pi X S Optimerande kompilatorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDAA20 7,5 G1 B, K, L - S Programmering och databaser KS KE U W T
ETSN05 7,5 A BME, C, D, E, F, I, L, Pi - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W T
EDAN20 7,5 A C, D, F, Pi X E Språkteknologi KS KE U W T
ETS672 7,5 G2 IDA - S Kravhantering KS KE U W T
EDAA10 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java KS KE U W T
EDAA30 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java - fortsättningskurs KS KE U W T
EDAA45 7,5 G1 D, W - S Programmering, grundkurs KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 BME, C, E, F, N, W - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
EDAA01 D, I, L, M, Pi X Se fotnot nedan.
EDA040 6 G2 BME, C, D, E, F, M, Pi X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T
EDAN01 7,5 A D, F, IDA, Pi X E Constraint-programmering KS KE U W T
EDAN35 7,5 A C, D, E, F, L, Pi X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
EDAN10 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A C, D, E, F, I X S Kravhantering KS KE U W T
EDAF30 7,5 G2 IDA, IEA - S Programmering i C++ KS KE U W T
EDAN70 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T
EDAN70 C, D, E, F, Pi
EDA270 9 A C, D, F - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EDA017 9 G1 C, E - S Programmeringsteknik KS KE U W T
EDA017 I, Pi
EDA017 F
EDAF45 7,5 G2 C, D, E, F, Pi - S Programvaruutveckling i grupp - projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDA501 6 G1 M, MD - S Programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDA501 B, K, W
ETS200 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA132 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, L, Pi X S Databasteknik KS KE U W T
EDAF20 7,5 G2 IDA, IEA - S Databasteknik KS KE U W T
EDAF25 7,5 G2 IDA - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
EDA011 7,5 G1 BME, N - S Programmeringsteknik KS KE U W T
ETSF20 7,5 G2 IDA - S Programvaruutveckling för stora projekt KS KE U W T
EDAA35 7 G1 D - S Utvärdering av programvarusystem KS KE U W T
EDAF40 5 G2 D X E1 Funktionsprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
EDAF05 5 G2 D, E, F, Pi X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T
EDAF15 5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W T
EDAA40 5 G1 D X E Diskreta strukturer i datavetenskap KS KE U W T
EDAN40 7,5 A BME, D, F, L, Pi X E Funktionsprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
ETSF01 4 G2 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T
EDAN15 7,5 A D, E, M, MSOC, MWIR X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T
EDA095 7,5 G2 BME, D, F, L - S Nätverksprogrammering KS KE U W T
EDA095 C X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAF35 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W T
ETSA02 6 G1 C, I - S Programvaruutveckling - metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T

EDAN65 (D, E, Pi) Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDA385 (D, E, MSOC) Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
EDAN26 (D, F, Pi) Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
EDA061 (C) Objektorienterad modellering och design: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017.
EDA061 (E) Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDA230 (D, E, Pi) Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.
EDAF45 (C) Programvaruutveckling i grupp - projekt: Observera att kursen överlappar med 1,5 hp gentemot ETSA02.
EDA501 (M, MD) Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
EDAF40 (D) Funktionsprogrammering: Alternativobligatorisk, får bytas ut mot EDAN40.
EDAN40 (D) Funktionsprogrammering: Ingår i specialisering pv för kull H14 och tidigare. Alternativobligatorisk gentemot EDAF40 för kull H15 och senare.
EDA095 (C) Nätverksprogrammering: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017.
ETSA02 (I) Programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H14. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL01 15 C, D, E, F Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap KS KE U
EDA920 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i datavetenskap KS KE U W