lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 15/16 

Brandteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U 48 14 14 4 120 8 8 0 26 158
VBRA06 6 G1 BI - S Introduktion till brandteknik KS KE U T 32 12 12 4 70 8 4 0 2 16
VBR022 15 G2 BI - S Brandkemi – explosioner KS KE U T 50 36 16 0 298
VBRF10 15 G2 BI - S Branddynamik KS KE U T 38 18 24 0 320
VBRN05 9 A MFST X E Branddynamik - avancerad KS KE U T 20 18 24 0 178
VBRA10 7,5 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U T 24 9 2 0 165
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U T 34 42 0 14 110 8 0 0 18 174
VBRN01 8 A MFST X E Riskbedömning KS KE U T 16 10 0 0 81 8 6 0 2 91
VBRF16 9 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U T 10 4 0 0 106 8 2 0 0 110
VBRN16 5 A MFST X E Simulering av rumsbränder KS KE U T 10 4 0 0 53 8 2 0 0 57
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U T 10 100 0 0 0
VBRN10 8 A BI, MFST, RH X E Människors beteende vid brand KS KE U T 26 0 18 4 166

VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBFF01 7,5 G2 V - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W T 26 11 14 1 148
VBFF05 7,5 G2 MEMB X E Fuktsäkerhetsprojektering KS KE U W T 18 18 10 1 153
VBFN01 7,5 A V - S Hållbart byggande KS KE U W T 26 14 12 1 147
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U T 22 14 0 0 71
ABKF01 7,5 G2 L - S Teknisk byggnadsförvaltning X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T 22 13 0 0 45
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W T 20 32 0 0 108
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W T 25 18 0 0 117
VBFN05 7,5 A V - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W T 36 10 10 1 143
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W T 14 14 0 1 171
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W T 18 27 0 0 85 16 48 8 0 65
VBFN10 7,5 A V - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W T 22 20 10 1 147

ABKF01 (L) Teknisk byggnadsförvaltning: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17. 2018/19.

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMN05 7,5 A V - S Fuktsäkerhet i byggprocessen X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W T 24 20 4 0 112
VBMA25 5 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 20 20 12 0 80
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T 24 0 8 0 48
VBMN10 7,5 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W T 30 18 12 0 140
VBM012 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W T 26 24 12 0 98
VBM012 BI Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
VBMF05 7,5 G2 V - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W T 26 24 20 0 130

VBMN05 (V) Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEN20 7,5 A V - S Bygginnovationssystem X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 24 0 3 149
VBEF15 7,5 G2 V - S Byggproduktion KS KE U W T 28 56 16 0 100
VBE675 7,5 G2 IBYA - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 40 84 0 1 75
VBE680 7,5 G2 IBYA - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 50 58 0 2 91
VBEA20 7 G1 IBYA - S Byggprocessen med företagsekonomi KS KE U W T 22 20 0 0 50 22 20 0 0 50
VBEN15 7,5 A V - S Byggledning KS KE U W T 26 40 0 4 130
VBEF10 7,5 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T 30 74 0 0 96
VBE690 7,5 G2 IBYA - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 40 92 0 1 67
VBE685 7,5 G2 IBYA - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W T 30 81 0 3 88
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W T 20 40 0 0 73
VBEA10 5 G1 V - S Byggprocessen KS KE U W T 26 26 8 0 73
VBEF01 7,5 G2 M, RH, V - S Projektledning KS KE U W T 32 40 0 2 126
VBEN01 7,5 A L, V - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
VBEF05 7,5 G2 L - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128

VBEN20 (V) Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABKF15 7,5 G2 MEMB X E Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153
ABKA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T 25 8 0 0 47
ABKF05 7 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W T 16 36 4 0 131
ABKF10 7,5 G2 MEMB X E Ventilation och luftkvalitet i byggnader KS KE U W T 18 18 10 1 153

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W T 16 20 0 4 60 20 20 0 2 58
VBKA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T 22 22 1 1 33
VBKN05 7,5 A V X E1 Betongbyggnad KS KE U W T 24 26 3 1 146
VBKN10 7,5 A V X E1 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar KS KE U W T 20 38 0 3 139
VBKN01 7,5 A V X E1 Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W T 28 16 4 2 150
VBKF05 7,5 G2 BI, V - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W T 14 21 0 0 45 14 21 0 0 45
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 24 28 0 1 67 22 30 0 1 67
VBKF01 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W T 20 28 4 2 146

Riskhantering och samhällssäkerhet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VRSN05 7,5 A MKAT X E Riskanalysens och riskhanteringens grunder KS KE U T 32 16 0 2 150
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering X Se fotnot nedan. KS KE U T 17 11 0 20 152
VRSN01 7,5 A BI, RH, MKAT X E Samhällssäkerhet och resiliens KS KE U T 24 16 0 0 160
VBR180 15 A BI, BME, Pi, RH - S Riskanalysmetoder X Se fotnot nedan. KS KE U 26 8 16 2 148 31 19 7 2 141
VRSN10 7,5 A RH, MKAT X E Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering KS KE U T 44 4 0 2 150
VBRN35 7,5 A BI, RH, MKAT X E Kapacitetsutveckling KS KE U T 32 12 0 7 149
VBRN40 7,5 A BI, RH, MKAT X E Beredskap och planering KS KE U T 34 20 0 10 136
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U T 33 0 0 0 167

VBR110 (RH) Samhällsplanering: Kursen är obligatorisk att läsa för studenter som har läst Brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.
VBR180 (RH) Riskanalysmetoder: Kursen läses under årskurs 3 på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRN10 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Avrinnings-modellering KS KE U W T 28 4 12 1 155
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W T 22 4 0 1 173
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W T 32 16 0 0 152
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W T 40 28 0 0 132
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W T 40 42 0 0 112 26 23 0 0 76
VVR040 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W T 28 26 0 0 146
VVRN25 7,5 A MWLU, V, W X E Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning KS KE U W T 26 12 0 2 160
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W T 16 8 0 0 76 16 8 0 0 76
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W T 26 16 0 0 78 24 18 1 0 77
VVRF05 7,5 G2 V, W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 10 50 10 120
VVRN20 7,5 A MWLU, V, W X E Vatten, samhälle och klimatförändringar KS KE U W T 32 0 0 1 167

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBFL01 15 V Kandidatarbete i byggnadsfysik KS KE U
VBML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmaterial KS KE U
VBEL01 15 L, V Kandidatarbete i byggproduktion KS KE U W
ABKL01 15 V Kandidatarbete i installationsteknik KS KE U
VBKL01 15 V Kandidatarbete i konstruktionsteknik KS KE U
VVRL01 15 V, W Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM10 30 RH Examensarbete i brandteknik KS KE U
VBRM05 30 MFST Masterexamensarbete i brandteknik KS KE U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik KS KE U W
VBM820 30 V Examensarbete i byggnadsmaterial KS KE U W
VBEM01 30 L, V Examensarbete i byggproduktion KS KE U W
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik KS KE U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik KS KE U W
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering KS KE U
VVR820 30 V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U W
VVRM01 30 MWLU Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära KS KE U