lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Inst f designvetenskaper

 15/16 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - S Universal design, teori KS KE U W T 12 2 4 0 35
TNX097 7,5 G2 BME, C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
TNX153 7,5 G2 BME, C, D, M, MD - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
TNSF02 5 G2 KID X S Universal design, projekt KS KE U W T 4 0 0 6 52 0 8 0 8 55

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 C, D, MD - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
MAMN10 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN25 7,5 A BME, D, F, L, MD - S Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
MAM032 7,5 A C, D, MD - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAM032 C, D, MD 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EDT655 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U T 18 6 0 20 36 0 4 0 20 96
MAMF30 6 G2 KID - S Ergonomi KS KE U W T 22 16 8 4 110
MAMF30 BME, MD 22 16 8 4 110
MAM242 7,5 G2 F, M, N X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T 38 12 14 0 125
MAMN15 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAM090 7,5 A BI, BME, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
MAMA15 7,5 G1 C - S Interaktionsdesign, grundkurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MAMN20 7,5 A F, M, N X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
MAMN20 F, M, N 0 0 0 20 140
MAMF15 6 G2 D, E, M, MD - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MAMF21 7,5 G2 E, M - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MAMF35 7,5 G2 BME X E Människan i extrema miljöer KS KE U W T 16 0 9 0 75 16 0 9 0 75
MAM101 7,5 G2 C, D, F - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
MAMN01 7,5 A C, D - S Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
MAMN30 7,5 A C, I - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T 30 14 0 14 142

MAMN10 (C, D, Pi) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2016/17.
MAMN15 (C, D, Pi) Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2016/17.
MAMA15 (C) Interaktionsdesign, grundkurs: Kursen flyttar från årskurs 1 till årskurs 2 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2015/2016.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A B, I, K, M, MD, MFIPDES X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 40 28 20 0 112
MTTN50 7,5 A MFIPDES X E Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt KS KE U W T 10 30 0 0 60 10 30 0 0 60
MTTN55 7,5 A I, M, MD, MFIPDES X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTTN35 7,5 A I, M, MD, MLIV, MFIPDES X E Förpackningslogistik KS KE U W T 42 28 0 40 90

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEN40 5 A MID X E Design management 2 KS KE U W T 41 39 0 12 40
IDEF15 15 G2 KID, MID - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 400
IDEF15 KID, MID X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
IDEF25 5 G2 MID X E Introduktion KS KE U W T 30 0 0 43 60
IDEA05 5 G1 KID - E 2D-tekniker KS KE U W T 6 3 12 0 19 6 3 12 0 19
IDEA90 3 G1 KID - E 3D-modellering och rendering, del 2 X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
IDEN45 5 A MID X E CAD evolution KS KE U W T 20 0 0 0 14 20 0 0 0 14
IDEA02 15 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W T 21 86 0 0 54 21 86 0 0 54
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W T 14 28 14 0 0 14 28 14 0 0
IDEA76 13 G1 KID - E Designmetodik KS KE U W T 11 27 0 26 90 10 27 0 25 130
IDEN05 15 A MID X E Industridesign projekt I KS KE U W T 8 14 0 42 96 0 12 0 18 210
IDEN25 20 A MID X E Industridesignprojekt III KS KE U W T 7 0 0 26 230 7 0 0 26 230
IDEF06 3 G2 KID X S Portföljteknik KS KE U W T 8 20 0 2 25 0 0 0 4 25
IDE175 4,5 G2 KID, MID - E 3 D - Modellering II KS KE U W T 2 66 0 0 45
IDEN50 7,5 A MD X E Entreprenörskap och projektledning KS KE U W T 62 39 0 12 40
IDEN35 5 A MD, MID X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 20 25 0 18 80
IDEF11 11 G2 KID X E1 Industridesignprojekt C KS KE U W T 20 76 0 37 160
IDEA25 1 G1 KID - S Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T 12 0 0 0 12
IDEA56 3 G1 KID X S Avancerad skissteknik KS KE U W T 30 0 0 0 50
IDEF30 3 G2 KID, MID - E1 Avancerad skissteknik II KS KE U T 30 0 0 0 50
IDEA75 5 G1 MD - S Designmetodik KS KE U W T 9 30 0 12 90
IDEF01 7,5 G2 KID, MID - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T 0 0 0 0 200
IDEA21 6 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T 6 27 0 38 89
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T 3 4 0 15 85
IDEN10 20 A MID X E Industridesign projekt II KS KE U W T 7 0 0 26 230 7 0 0 26 230
IDE015 3 G1 KID - S Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 28 0 0 0 14 28 0 0 0 14
IDE051 15 A MD - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 8 16 0 14 130 8 17 0 13 150
IDEA95 6 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 5 25 0 0 45 6 35 0 0 45
IDEA10 5 G1 MD - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 56 0 0 60
IDEA85 2 G1 KID - E 3D-modellering och rendering, del 1 KS KE U W T 8 20 0 0 26
IDEA80 7 G1 KID X E Design management 1 KS KE U W T 62 39 0 12 40
IDEF20 10 G2 MD - S Designprojekt KS KE U W T 12 24 0 0 180
IDE025 4,5 G1 KID, MID - E Glasdesign KS KE U W T 2 66 0 0 50
IDEA46 9 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 25 0 0 49 165
IDEF35 15 G2 MID - S Yrkespraktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 0 0 4 314

IDEF15 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEA90 (KID) 3D-modellering och rendering, del 2: Ges första gången läsåret 2016/17.
IDEF01 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF35 (MID) Yrkespraktik: Sommarkurs

Innovationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A I X E1 Innovationsteknik KS KE U W T 80 0 0 20 100

Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 14 35 0 0 70
MMKN11 7,5 A M, MD - S Konstruktion för X KS KE U W T 28 35 0 21 100
MMKN35 7,5 A M, MD X E1 Produktinnovation KS KE U W T 21 32 0 0 150
MMK150 7,5 A M X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 60 100
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 100
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 100
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 100
MMK010 6 G1 M, MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 28 36 0 0 85
MMKF15 7,5 G2 D, E, F, I, M, MD, Pi X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 28 22 8 20 100
MMKA10 5 G1 M X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 10 25 0 0 30 6 29 0 0 30
MMK101 15 A M X E1 Produktutvecklingsprojekt X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKN50 5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 14 35 0 0 70
MMKN55 7,5 A M, MD - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 28 49 8 12 100
MMKN30 7,5 A C, D, E, M, MD, Pi X E1 Servicerobotik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MMKF10 5 G2 MD - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 10 40 0 0 70
MMK050 6 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T 30 16 6 0 100
MMKN20 5 A M, MD - S Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 28 19 0 12 70
MMKF01 5 G2 M, MD - S Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 25 26 0 0 90
MMK070 7,5 G2 I, M X E Design i företag KS KE U W T 14 28 0 0 60 14 28 0 0 60
MMK126 7,5 G2 M X S Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T 6 30 0 0 60 4 30 0 0 60
MMKN15 5 A M X E1 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T 20 38 0 0 70
MMKF20 5 G2 M X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T 10 40 0 0 70
MMKN40 5 A M, MD - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 28 12 8 12 70
MMKA20 4 G1 KID - S Produktutveckling KS KE U W T 12 22 0 0 60
MMKF05 7,5 G2 I X E1 Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 23 41 0 0 140

MMK150 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMK101 (M) Produktutvecklingsprojekt: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MMKN30 (C, D, E, M, MD, Pi) Servicerobotik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
MMKF01 (M, MD) Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursläraren.
MMKF05 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 F, N, W Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAML15 15 C, D Kandidatarbete i interaktionsdesign KS KE U
MTTL05 15 M, Pi Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNS820 30 BME, C, D, E, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
MAM720 30 F, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAM920 30 BME, E, I, M, RH, W Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MAML05 22,5 IDA Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U
MAMM01 30 C, D, M Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
MTT920 30 B, I, K, M Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM01 30 MLIV, MFIPDES Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
IDEM05 30 MID Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U
INTM01 30 I Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
MMK820 30 I, M Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
MMK920 30 MD Examensarbete i teknisk design KS KE U W