lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 15/16 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MION30 7,5 A E, I, M - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MIO310 6 G2 I, M - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 12 0 98
MION40 7,5 A I, M X E1 Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 18 0 14 0 168
MION25 7,5 A E, I, M - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIO012 6 G1 BI, BME, C, D, F, N, Pi, RH, V - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 50 12 3 0 95
MIO012 B, BI, BME, C, D, E, F, IDA, IEA, K, N, Pi, RH, W X Se fotnot nedan. 50 12 3 0 95
MIO012 F, MD 50 12 3 0 95
MIOA01 9 G1 I - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 58 12 3 1 160 2 0 0 0 4
MIOA01 BI, BME, C, D, M, RH X Se fotnot nedan. 60 12 3 1 164
MION50 7,5 A I, M X E Kvalitetsstyrning KS KE U W T 42 0 0 0 158
MION05 7,5 A E, I, M, MD - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MIOF10 7,5 G2 E, I, M, MLOG X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 10 0 142
MIOF01 9 G2 E, I, M, MD - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 44 4 0 0 85 2 0 0 6 99
MIO040 6 G2 B, C, D, E, F, K, M, MD, Pi - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 36 14 8 1 101
MIO040 B, C, D, E, F, I, K, MD, Pi 36 14 8 1 101
MION01 7,5 A E, I, M, MLOG X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 40 0 10 0 150
MION20 7,5 A E, I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MIO022 6 G2 B, BME, C, D, E, F, I, K, M - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MION45 7,5 A E, I, M, MLOG X E Produktionsstrategi KS KE U W T 26 0 10 1 163
MIOF05 2 G2 E, I, M - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 2 0 16 1 34

MIO012 (C, D, E, Pi, W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN20 7,5 A E, I, M X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 20 0 20 10 150
MTTF01 5 G2 E, I, Pi - S Logistik KS KE U W T 24 8 2 2 84
MTTF01 M, MD 24 8 2 2 84
MTTF25 7,5 G2 MLOG - E Logistik och verksamhetsstyrning KS KE U W T 30 10 6 14 140
MTTN25 7,5 A I, M, MLOG X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN15 7,5 A I, M X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80 4 0 8 8 76
MTTN45 7,5 A I, M X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTT115 7,5 A E, I, M, MLOG X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MTTN01 7,5 A V - S Logistik i byggprocessen KS KE U W T 24 34 0 4 138
MTT045 7,5 A E, I, M, MLOG X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
MTT240 7,5 A E, I, M, MLOG X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN60 7,5 A I, M, MD, MLOG X E Verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146

MTTN45 (I, M) Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOL01 15 I Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U
MTTL01 15 V Kandidatarbete i teknisk logistik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIO920 30 C, D, E, I, M Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MTT820 30 I, M, V Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W