lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Inst f maskinteknologi

 15/16 

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 I - S Industriella produktionssystem KS KE U W T 28 24 6 0 70
MMT015 7,5 A M, MD - S Material- och metodval KS KE U W T 12 18 8 24 80
MMT031 7,5 A I, M, MD - S Produktionsteknik KS KE U W T 22 14 20 34 120
MMT125 7,5 A M, MD - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 10 24 0 24 140
MMTA02 6 G1 M - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 8 4 10 10 40 8 8 6 8 40
MMTF15 7,5 G2 M - S Verkstadsteknik KS KE U T 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTF15 M 6 0 36 4 40 6 0 36 4 40
MMTN10 7,5 A I, M - S Global produktrealisering KS KE U T 28 12 40 6 140
MMTF01 6 G2 KID X E Produktion KS KE U W T 34 30 12 0 64
MMT045 7,5 A I, M - S Tillverkningssystem KS KE U W T 38 18 12 0 130
MMT160 7,5 G2 I, M, MD - S CAD/CAM/CAE X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 48 0 2 120
MMTF05 5 G2 MID X E Produktion och Material KS KE U W T 10 20 0 4 80
MMT220 7,5 A M - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 12 100
MMT012 7,5 G2 M, MD - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 42 28 10 0 110
MMTN05 7,5 A I, M - S Tillverkningssystem, fortsättningskurs KS KE U W T 14 14 40 5 160

MMT160 (I) CAD/CAM/CAE: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.

Inst f maskinteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTEN01 7,5 A M - S Projekt - maskinteknologi KS KE U W T 0 0 0 60 140

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U W T 42 28 0 0 70
MME070 7,5 A M X S Transmissioner, dimensionering KS KE U W T 42 14 0 0 80
MMEF01 5 G2 M, MD - S Tribologi KS KE U W T 28 14 0 0 56
MME080 7,5 A M X S Transmissioner, dynamik KS KE U W T 42 14 0 0 80

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKM090 7,5 A F, M X E1 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W T 42 0 8 0 150
FKM070 7,5 A F, K, M, MD, N X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 42 14 8 10 70
FKM015 7,5 G1 F, I, M, MD - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 56 14 12 0 120
FKMN15 7,5 A M, MD - E1 Lätta material X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FKMN10 7,5 A M, N X E1 Högtemperaturmaterial X Se fotnot nedan. KS KE U W T 42 14 20 10 70
FKM050 6 G1 KID - S Material KS KE U W T 30 10 4 0 70
FKMN05 7,5 A M, N X E1 Pulverteknologi X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FKM015 (I) Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.
FKMN15 (M, MD) Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FKMN10 (M, N) Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FKMN05 (M, N) Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEN21 7,5 A F, M, Pi X E Kontinuumsmekanik KS KE U W T 42 14 0 2 142
FMEA20 6 G1 F - S Mekanik - Dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 90
FMEA30 15 G1 M, MD - S Mekanik KS KE U W T 54 28 12 0 146 42 24 8 4 82
FMEN11 7,5 A BME, F, M, Pi X E Mekaniska vibrationer KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEN02 7,5 A BME, F, M, Pi X E Flerkroppsdynamik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs KS KE U W T 46 28 6 1 158
FMEA15 7,5 G1 Pi - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 24 16 0 0 27
FMEA05 6 G1 F - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W T 42 28 0 0 62 10 0 2 4 12
FMEN15 7,5 A F X E Analytisk mekanik KS KE U W T 42 14 0 0 144
FMEN25 7,5 A F, M, N, Pi X E1 Nanomekanik och flerskalig modellering KS KE U W T 42 28 0 1 140

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTL02 15 M Kandidatarbete i industriell produktion KS KE U W
FKML01 15 M, N Kandidatarbete i konstruktionsmaterial KS KE U
FMEL01 15 F, M Kandidatarbete i mekanik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMTM01 30 I, M Examensarbete i industriell produktion KS KE U W
MME820 30 M Examensarbete i maskinelement KS KE U
FKM820 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial KS KE U W
FME820 30 F, I, M Examensarbete i mekanik KS KE U W