lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Inst f byggvetenskaper

 15/16 

Byggnadskonstruktionslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMA10 3 G1 IBYI, IBYV - S Materialmekanik KS KE U W T 14 14 0 0 52
FME602 6 G1 IBYA - S Strukturmekanik KS KE U W T 28 28 2 0 102
VSMF10 9 G2 IBYA - S Byggnadskonstruktion KS KE U W T 24 30 0 0 66 23 30 0 0 67

Byggnadsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN35 7,5 A V - S Balkteori KS KE U W T 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A Pi X E1 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W T Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
VSMN25 MWLU, V, W 32 32 0 0 136
VGTF05 5 G2 V - S Geoteknik KS KE U W T 22 16 2 0 93
VTAF05 7,5 G2 V X E1 Akustik KS KE U W T 28 28 12 0 132
VSMA05 8 G1 V - S Byggnadsmekanik KS KE U W T 38 52 2 0 121
VSMN30 7,5 A V X E1 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W T 32 32 0 0 136
VTAF01 7,5 G2 V - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W T 28 28 4 0 140
VSMA01 5 G1 KID - S Mekanik KS KE U W T 14 28 0 0 91
VSMN10 7,5 A F, M, Pi, V X E1 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W T 20 0 8 2 170
VSMF05 7,5 G2 M, V - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W T 16 28 4 0 152
VSMN15 7,5 A V X E1 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Se fotnot nedan. KS KE U W T 8 30 0 2 60 8 30 0 2 60
VGTA01 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geologi och geoteknik KS KE U W T 34 18 5 0 103
VGTF01 7,5 G2 V - S Grundläggningsteknik KS KE U W T 20 44 0 0 136
VSM010 7,5 G1 V - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 116
VSMA15 8 G1 BI - S Mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 129
VSMN20 7,5 A F, M, Pi, V - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W T 16 32 0 0 152

VSMN15 (V) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.

Hållfasthetslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A BME, F, M, Pi, V - S Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W T 38 28 4 0 130
FHL066 7,5 A BME, F, M, Pi, V X S Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W T 28 0 28 0 144
FHLA01 6 G1 I - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 24 2 0 90
FHL105 4,5 G1 BME, F - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W T 20 20 0 0 80
FHLN10 7,5 A BME, F, M, Pi X E Modern experimentell mekanik KS KE U W T 28 0 28 0 100
FHL055 7,5 G1 BME, W - S Teknisk mekanik KS KE U W T 42 42 0 0 120
FHL055 B, E, K, N 42 42 0 0 120
FHLN01 7,5 A BME, F, M, MD, Pi X E Strukturoptimering KS KE U W T 28 26 2 0 100
FHL013 15 G2 M, MD - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
FHL090 7,5 A BME, F, M, Pi X E1 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 BME, E, M, MD, N X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 2 0 140
FHLF01 6 G2 F - S Finita elementmetoden KS KE U W T 28 26 2 0 120
FHLF10 7,5 G2 Pi - E1 Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik KS KE U W T 32 28 2 140 0

FHLA01 (I) Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.

Projekteringsmetodik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA15 8 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg X Se fotnot nedan. KS KE U W T 2 0 0 0 0 12 10 0 0 108 10 24 0 0 46
MMTF10 8 G2 IBYA - S BIM - modellering och visualisering KS KE U W T 14 29 0 0 63 14 29 0 0 64
ADP600 7,5 G2 IBYA - S Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer KS KE U W T 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
MAMF25 7,5 G2 IBYA, IBYV - S Företagsförlagd praktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 12 0 0 6 182
MAMF25 IBYA, IBYV X Se fotnot nedan. 12 0 0 6 182

EDAA15 (IBYA, IBYI, IBYV) Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.
MAMF25 (IBYA, IBYV) Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VSML01 15 V Kandidatarbete i byggnadsmekanik KS KE U
VGTL01 15 V Kandidatarbete i geoteknik KS KE U
VSML05 15 F Kandidatarbete i strukturmekanik KS KE U
VTAL01 15 V Kandidatarbete i teknisk akustik KS KE U
FHLL01 15 F, M, N Kandidatarbete i hållfasthetslära KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBV615 22,5 IBYA Examensarbete KS KE U W
VSM820 30 V Examensarbete i byggnadsmekanik KS KE U W
VGTM01 30 V Examensarbete i geoteknik KS KE U W
VSM920 30 F, M, Pi Examensarbete i strukturmekanik KS KE U
VTA820 30 E, V Examensarbete i teknisk akustik KS KE U W
FHL820 30 BME, F, I, M, N, Pi Examensarbete i hållfasthetslära KS KE U W