lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Fysiska institutionen, LTH

 15/16 

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A BME, F, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T 36 4 15 0 145
FAF604 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W T 28 14 8 0 110
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T 28 14 12 0 90
FFF021 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W T 34 14 16 0 80
FKFN20 7,5 A F X E Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W T 40 6 20 4 140
FMFF15 7,5 G2 E, N - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U W T 28 14 0 2 156
FMFN01 7,5 A F, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 KS KE U W T 20 20 0 10 104
FMFN01 F, N 20 20 0 10 104
FAFF01 7,5 G2 BME, E, F, N X E Optik och optisk design KS KE U W T 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 E, F, MSOC, N X E Process- och komponentteknologi KS KE U W T 26 12 20 0 100
FAFF10 15 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W T 42 20 10 0 120 24 26 20 5 120
FFFN01 7,5 A F, N - E Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FFFN01 F, N 6 2 12 30 60 0 0 0 30 60
FAFA40 8 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W T 28 14 8 0 138 2 2 4 0 4
FAFA05 12 G1 N - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T 32 20 8 0 100 32 20 10 0 90
FAFA55 9 G1 F - S Kvantfysikaliska koncept KS KE U W T 4 0 0 14 20 28 14 21 8 140
FMFF05 6 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 28 28 12 0 32 4 0 8 4 64
FAFA65 7,5 G1 BME - S Termodynamik, våglära och optik KS KE U W T 32 20 8 0 50 16 10 6 0 30
FFFA02 7,5 G1 N - S Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion KS KE U W T 16 8 16 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 20 78
FKFN05 7,5 A BME, E, F X E1 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T 10 8 20 5 140
FAFA10 9 G1 N - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 36 21 6 160
FAFA10 E 28 12 21 20 159
FFF042 7,5 A E, F, N X E Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 12 16 10 130
FMF121 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 8 0 140
FAFN01 7,5 A BME, E, F, N X E Lasrar KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFF20 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 8 0 75
FFFN05 7,5 A F, K, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T 28 14 0 0 172
FAFA45 7,5 G1 V - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W T 42 28 12 0 120
FMF150 7,5 A F, Pi X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W T 32 28 4 0 136
FAFF25 11 G2 C, D - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
FFFF01 7,5 G2 N, Pi - S Elektroniska material KS KE U W T 34 18 10 0 100
FAFA20 10 G1 W - S Energi- och miljöfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 52 28 18 2 166
FFFF05 7,5 G2 F - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W T 34 14 14 0 100
FAFA60 5 G1 C, D - S Fotonik KS KE U W T 24 12 12 0 80
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W T 40 28 12 0 110
FMF170 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 0 0 158
FAFN15 7,5 A F, K, N X E Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T 18 8 0 0 150
FBR024 7,5 A F X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W T 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A F X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W T 26 12 10 1 160
FAFF36 8 G2 BME - S Medicinsk fysik KS KE U W T 30 34 10 0 140
FMFF20 7,5 G2 N - S Nanoteknikens matematiska metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W T 34 30 12 0 124
FFFN25 7,5 A E, F, N X E Optoelektronik och optisk kommunikation KS KE U W T 28 14 12 0 140
FMF061 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W T 21 21 0 0 78
FKFN25 7,5 A F X E1 Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik KS KE U W T 14 6 15 10 155
FMFF01 3 G2 F - S Vektoranalys KS KE U W T 14 14 0 0 50
FFFN20 15 A BME, F, N X E1 Experimentell biofysik KS KE U W T 14 16 0 0 100 0 10 20 20 200
FKF100 7,5 A E, F, W X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FAFF05 15 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 36 2 0 8 114 0 0 0 10 150
FKFF01 4 G2 F, W X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W T 20 12 0 4 75
FAFN10 7,5 A E, F X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
FAFA15 9 G1 I - S Energi- och miljöfysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 52 32 13 0 143
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 18 18 0 150
FBR012 7,5 G2 F, I, K, M, W X E Grundläggande förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 8 4 60 100
FAFF15 7,5 G2 N - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U W T 22 32 0 10 80
FMFN05 7,5 A BME, F, N X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
ESS030 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMFN10 7,5 A F, N X E Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 KS KE U W T 28 14 0 0 150
FAF150 7,5 A BME, D, E, F, N, Pi X E Medicinsk optik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 24 15 8 40 110
FKF070 7,5 A F X E Modern subatomär fysik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 27 0 0 8 160
FAF085 7,5 A F, N X E Svepspetsmikroskopi X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 26 16 130
FAF260 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W T 42 14 12 0 92
FAFF30 9 G2 F - S Våglära och optik KS KE U W T 40 28 16 4 140
FAFF40 7,5 G2 Pi - S Våglära och optik KS KE U W T 40 28 16 0 140

FFF042 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMF121 (F) Kärnstrukturteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FAFA20 (W) Energi- och miljöfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
FMF170 (F, I, Pi) Komplex ekonomi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FMFF20 (N) Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
FAFA15 (I) Energi- och miljöfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk
FBR012 (I) Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H13.Kursen är också valfri på programmet.
FAF150 (D, E, F, N, Pi) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FKF070 (F) Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FAF085 (F, N) Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYL01 15 E, F, N Kandidatarbete i fysik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 BME, C, D, E, F, I, N, Pi, W Examensarbete i fysik KS KE U W
PHYM02 30 MSOC Masterexamensarbete i fysik KS KE U