lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2015/16 - Inst f datavetenskap (LTH)

 15/16 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  15/16
lp1
15/16
lp2
15/16
lp3
15/16
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN55 7,5 A D, E, F, Pi X E Avancerade algoritmer X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAA25 3 G1 BME, C, D, E, F, M, N, Pi X S C-programmering KS KE U W T 14 0 0 0 70
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 16 0 10 0 50
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EDAN65 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Kompilatorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDA385 7,5 A D, E, MSOC X E Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 14 0 164
EDAN25 6 A D, F, Pi - S Multicoreprogrammering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 0 12 0 120
EDA061 4,5 G2 C, E, F, I - S Objektorienterad modellering och design X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 6 0 0 98
EDA230 7,5 A E X S Optimerande kompilatorer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 12 4 0 140
EDA230 D, Pi X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAA20 7,5 G1 B, K, L - S Programmering och databaser KS KE U W T 32 18 32 0 118
ETSN05 7,5 A BME, C, D, E, F, I, L, Pi - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 10 168
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W T 16 14 6 0 164
EDAN20 7,5 A C, D, F, Pi X E Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
ETS672 7,5 G2 IDA - S Kravhantering KS KE U W T 14 14 0 14 72 0 0 0 14 72
EDAF10 7,5 G2 D, L - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDAA10 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java KS KE U W T 18 6 8 0 50 14 0 30 0 75
EDAA30 7,5 G1 IDA, IEA - S Programmering i Java - fortsättningskurs KS KE U W T 16 10 9 0 65 8 10 9 0 73
EDA016 7,5 G1 D, W - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
EDA016 C Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
EDAA01 7,5 G1 BME, E, F, N, Pi, W - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 14 6 6 0 66 12 6 8 0 82
EDAA01 D, I, L, M X Se fotnot nedan. 26 12 14 0 148
EDAA01 C X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA040 6 G2 BME, C, D, E, F, M, Pi X E1 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN40 7,5 A BME, D, F, IDA, Pi X E Funktionsprogrammering KS KE U W T 24 6 0 0 170
EDAN35 7,5 A C, D, E, F, L, Pi X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
EDAN10 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 2 144
ETS170 7,5 A C, D, E, F, I X S Kravhantering KS KE U W T 16 10 8 14 150
EDAF30 7,5 G2 IDA, IEA - S Programmering i C++ KS KE U W T 28 0 14 0 158
EDAN70 7,5 A C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i datavetenskap KS KE U W T 2 4 0 12 182
EDAN70 C, D, E, F, Pi 2 4 0 12 182
EDA270 9 A C, D, F - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 1 65 18 12 48 2 80
EDA017 9 G1 C, E - S Programmeringsteknik KS KE U W T 22 0 12 0 70 30 0 20 0 90
EDA017 I, Pi 30 0 20 0 90 22 0 12 0 70
EDA017 F 28 0 20 0 90 22 0 12 0 70
EDA260 6 G2 C, D, E, F, Pi - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EDA501 6 G1 B, K, M, MD, W - S Programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 4 0 0 0 15 18 9 6 0 30 14 0 24 0 40
EDAN01 7,5 A D, F, Pi X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
ETS200 7,5 A C, D, E, F, I, Pi X E Programvarutestning KS KE U W T 16 3 8 1 170
EDA132 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X E Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 28 0 0 0 170
EDA031 7,5 G2 BME, C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, L, Pi X S Databasteknik KS KE U W T 26 0 8 0 112 0 0 0 0 50
EDAF20 7,5 G2 IDA, IEA - S Databasteknik KS KE U W T 24 12 6 0 70 0 0 0 10 74
EDAF25 7,5 G2 IDA - S Objektorienterad modellering och design KS KE U T 10 2 12 2 52 10 4 6 4 98
EDA011 7,5 G1 BME, N - S Programmeringsteknik KS KE U W T 20 0 12 0 60 22 0 12 0 70
ETS032 7,5 G2 IDA - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 26 65 0 0 0 10 77
EDAA35 7 G1 D - S Utvärdering av programvarusystem KS KE U T 16 0 6 0 20 6 12 0 4 123
EDAF05 5 G2 D, E, F, Pi X E1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAA40 5 G1 D - E Diskreta strukturer i datavetenskap KS KE U T 18 4 6 0 92
ETSF01 4 G2 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 16 10 0 0 80
ETSA05 4 G1 D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75
EDAN15 7,5 A D, E, M, MSOC, MWIR X E Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 14 0 150
EDA095 7,5 G2 BME, C, D, F, L - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 24 0 10 4 152
EDAF35 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W T 28 8 8 0 165
ETSA02 6 G1 C, I - S Programvaruutveckling - metodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 12 12 0 0 132

EDAN55 (D, E, F, Pi) Avancerade algoritmer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
EDAN65 (D, E, Pi) Kompilatorer: Ersätter EDA180 Kompilatorteknik
EDAN25 (D, F, Pi) Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EDA061 (E) Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDA230 (D, E, Pi) Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
EDAA01 (C) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen flyttar från årskurs 1 till årskurs 2 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2015/2016.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.
EDA501 (B, K, M, W) Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
ETSA02 (I) Programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H13. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDAL01 15 C, D, E, F Kandidatarbete i datavetenskap KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap KS KE U
EDA920 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i datavetenskap KS KE U W
EDAM01 30 MSOC Masterexamensarbete i datavetenskap KS KE U