lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 14/15 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MION30 7,5 A E, I, M - S Industriell management KS KE U W T
MIO310 6 G2 I, M - S Optimering och simulering KS KE U W T
MION40 7,5 A I, M - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T
MION25 7,5 A E, I, M - S Teknologistrategier KS KE U W T
MIO012 6 G1 BI, BME, C, D, F, N, Pi, RH, V - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MIO012 B, BI, BME, C, D, E, F, IDA, IEA, K, N, Pi, RH, W X Se fotnot nedan.
MIOA01 9 G1 I - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
MIOA01 BI, C, D, M, MD, RH X Se fotnot nedan.
MION05 7,5 A E, I, M, MD - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
MION35 7,5 A I, M X E Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 E, I, M X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
MIOF01 9 G2 E, I, M, MD - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MIO040 6 G2 B, C, D, E, F, K, M, MD, Pi - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MIO040 B, C, D, E, F, I, K, MD, Pi
MION01 7,5 A E, I, M X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T
MION20 7,5 A E, I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T
MIO022 6 G2 C, D, E, F, I, M - S Företagsorganisation KS KE U W T
MION10 7,5 A E, I, M X E Produktionsledning KS KE U W T
MIOF05 2 G2 E, I, M - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T

MIO012 (C, D, E, Pi, W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MTTN20 7,5 A E, I, M X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T
MTTF01 5 G2 E, I, Pi - S Logistik KS KE U W T
MTTF01 M, MD
MTTN25 7,5 A I, M X E Materialhantering KS KE U W T
MTTN15 7,5 A I, M X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T
MTT115 7,5 A E, I, M X E Industriellt inköp KS KE U W T
MTTN01 7,5 A V - S Logistik i byggprocessen KS KE U W T
MTT045 7,5 A E, I, M X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T
MTTN45 7,5 A I, M X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTT240 7,5 A E, I, M X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T
MTTN30 7,5 A I, M, MD X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T

MTTN45 (I, M) Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOL01 15 I Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U
MTTL01 15 V Kandidatarbete i teknisk logistik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIO920 30 C, D, E, I, M Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MTT820 30 I, M, V Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W