lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Inst f energivetenskaper

 14/15 

Inst för energivetenskaper

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKN40 5 A F, M, W X S Fjärrvärme och fjärrkyla KS KE U W T 14 14 0 0 92
MVKF15 7,5 G2 M X E1 Grundläggande fordonssystem KS KE U W T 34 24 20 0 122
MVKN50 7,5 A M, W X E1 Introduktion till förbränningsmotorer KS KE U W T 30 28 20 10 100
MVKF10 7,5 G2 M, W - S Kraftverksteknik KS KE U W T 28 28 0 0 85
MMVA01 5 G1 BI - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W T 20 30 0 0 85
MVKN30 7,5 A E, F, M, W - S Avancerad energihushållning KS KE U W T 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKF01 6 G2 M, MD X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
MMV042 9 A F, M, Pi X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W T 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
MVKN01 7,5 A M - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W T 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MMVF01 11 G2 M, MD - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 30 38 0 0 88 26 46 6 0 60
MVKN05 7,5 A BME, E, F, M, Pi - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MVKN55 7,5 A M X E1 Avancerade förbränningsmotorkoncept KS KE U W T 32 28 20 10 100
MVKN35 6 A I, M, W - S Energimarknader X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 42 0 28 76
MVKN60 7,5 A M, W - S Turbomaskinernas teori KS KE U W T 28 28 2 0 70
MVK140 7,5 A F, M, Pi X E Turbulens – teori och modellering KS KE U W T 24 34 4 0 120
MMVN01 7,5 A M - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W T 24 16 10 50 100
MVK051 7,5 A M X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
MVKN20 7,5 A E, F, I, M, W - S Energianvändning KS KE U W T 20 54 0 36 90
MVKN25 3 A M - S Miljövänlig elproduktion KS KE U W T 14 0 0 14 52
MVK115 7,5 A M X E1 Projekt - energiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 0 200
MMV211 7,5 G2 F, Pi X S Strömningslära KS KE U W T 26 40 10 0 124
MVK135 7,5 A F, M, Pi X E Turbulent förbränning X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MVKN15 7,5 A E, F, I, M, W - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
MVKN45 7,5 A F, M, Pi X E Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W T 28 34 0 4 120
MVK160 9 A M X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W T 21 14 0 20 75
MMV031 7,5 G2 F, M, MLIV, Pi X E1 Värmeöverföring KS KE U W T 42 38 0 14 106

MVKN35 (I) Energimarknader: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.
MVK115 (M) Projekt - energiteknik: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
MVK135 (F, M, Pi) Turbulent förbränning: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVKL01 15 M Kandidatarbete i energivetenskaper KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVK920 30 F, I, M, N, W Examensarbete i energivetenskaper KS KE U W