lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Inst f designvetenskaper

 14/15 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNSA01 2 G1 KID - S Universal design, teori KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 BME, C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
TNX153 7,5 G2 BME, C, D, M, MD - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T
TNSF02 5 G2 KID X S Universal design, projekt KS KE U W T

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 C, D, MD - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
MAMN10 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAMN25 7,5 A BME, D, F, L, MD - S Interaktionsdesign KS KE U W T
MAM032 7,5 A C, D, MD - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T
MAM032 C, D, MD
EDT655 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U T
MAMF30 6 G2 KID - S Ergonomi KS KE U W T
MAMF30 BME, MD
MAM242 7,5 G2 F, M, N X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
MAMN15 7,5 A C, D, Pi - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAM090 7,5 A BI, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
MAMA15 7,5 G1 C - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T
MAMN20 7,5 A F, M, N X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
MAMN20 F, M, N
MAMF15 6 G2 D, E, M, MD - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 E, M - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T
MAMF35 7,5 G2 BME - S Människan i extrema miljöer KS KE U W T
MAM101 7,5 G2 C, D, F - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A C, D - S Avancerad interaktionsdesign X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MAMN30 7,5 A C, I - S Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning KS KE U W T

MAMN10 (C, D, Pi) Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MAMN15 (C, D, Pi) Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
MAMN01 (C) Avancerad interaktionsdesign: Kursen är obligatorisk för årskull H11 och senare, och kan då inte ingå i någon specialisering. För årskull H10 och tidigare är kursen valfri och kan ingå i specialiseringen Användbarhet och design.

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A B, I, K, M, MD, MFIPDES X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T
MTTN50 7,5 A MFIPDES X E Livsmedels- och förpackningsinnovation, projekt KS KE U W T
MTTN55 7,5 A I, M, MD, MFIPDES X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T
MTTN35 7,5 A I, M, MLIV, MFIPDES X E Förpackningslogistik KS KE U W T

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA56 3 G1 KID X S Avancerad skissteknik KS KE U W T
IDEN40 5 A MID X E Design management 2 KS KE U W T
IDEF15 15 G2 KID, MID - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEF15 KID, MID X Se fotnot nedan.
IDEF25 5 G2 MID X E Introduktion KS KE U W T
IDEA05 5 G1 KID - E 2D-tekniker KS KE U W T
IDEN45 5 A MID X E CAD evolution KS KE U W T
IDEA02 15 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W T
IDEA35 6 G1 MD - S Designerns verktyg KS KE U W T
IDEA76 13 G1 KID - E Designmetodik KS KE U W T
IDEN05 15 A MID X E Industridesign projekt I KS KE U W T
IDEN25 20 A MID X E Industridesignprojekt III KS KE U W T
IDEF06 3 G2 KID X S Portföljteknik KS KE U W T
IDE175 4,5 G2 KID, MID - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEN50 7,5 A MD X E Entreprenörskap och projektledning KS KE U W T
IDEN35 5 A MD, MID X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T
IDEF10 9 G2 KID X S Industridesignprojekt C KS KE U W T
IDEA25 1 G1 KID - S Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T
IDEF30 3 G2 KID, MID - E1 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEA75 5 G1 MD - S Designmetodik KS KE U W T
IDEF01 7,5 G2 KID, MID - E Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Se fotnot nedan. KS KE U T
IDEA21 6 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T
IDEA50 4 G1 KID X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T
IDEA10 5 G1 KID - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T
IDEA10 MD
IDEN10 20 A MID X E Industridesign projekt II KS KE U W T
IDE015 3 G1 KID - S Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T
IDE051 15 A MD - S Projekt i teknisk design KS KE U W T
IDEA30 5 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T
IDEA80 7 G1 KID X E Design management 1 KS KE U W T
IDEF20 10 G2 MD - S Designprojekt KS KE U W T
IDE025 4,5 G1 KID, MID - E Glasdesign KS KE U W T
IDEA46 9 G1 KID X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T
IDEF35 15 G2 MID - S Yrkespraktik X Se fotnot nedan. KS KE U W T

IDEF15 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF01 (KID, MID) Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF35 (MID) Yrkespraktik: Sommarkurs

Innovationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INTN01 7,5 A I X E1 Innovationsteknik KS KE U W T

Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMKN45 5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T
MMKN11 7,5 A M, MD X S Konstruktion för X KS KE U W T
MMKN35 7,5 A M, MD X E1 Produktinnovation KS KE U W T
MMK150 7,5 A M X E1 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK010 6 G1 M - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
MMKA15 7 G1 MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T
MMKF15 7,5 G2 D, E, F, I, M, MD, Pi X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T
MMKA10 5 G1 M, MD X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T
MMK101 15 A M X E1 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W T
MMKN50 5 A M, MD X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T
MMKN55 7,5 A M, MD - S Konstruktionsteknik KS KE U W T
MMKF10 5 G2 MD - S Digital prototypframtagning KS KE U W T
MMK050 6 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W T
MMKN20 5 A M, MD - S Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T
MMKN30 7,5 A C, D, E, M, MD, Pi X E1 Servicerobotik KS KE U W T
MMKF01 5 G2 M, MD - S Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T
MMK070 7,5 G2 I, M X E Design i företag KS KE U W T
MMK126 7,5 G2 M X S Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W T
MMKN15 5 A M X E1 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W T
MMKF20 5 G2 M X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W T
MMKN40 5 A MD - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T
MMKN40 M
MMKA20 4 G1 KID - S Produktutveckling KS KE U W T
MMKF05 7,5 G2 I X E1 Utvecklingsmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W T

MMK150 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
MMKF01 (M, MD) Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursläraren.
MMKF05 (I) Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAML10 15 W Kandidatarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MTTL05 15 M, Pi Kandidatarbete i förpackningslogistik KS KE U W
IDEL01 15 KID Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNS820 30 BME, C, D, E, F, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS KE U W
MAM720 30 F, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi KS KE U W
MAM920 30 BME, E, I, M, RH, W Examensarbete i ergonomi KS KE U W
MAML05 22,5 IDA Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U
MAMM01 30 C, D, M Examensarbete i interaktionsdesign KS KE U W
MTT920 30 B, I, K, M Examensarbete i förpackningslogistik KS KE U W
MTTM01 30 MLIV, MFIPDES Masterexamensarbete i livsmedelsförpackningsdesign KS KE U W
IDEM05 30 MID Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS KE U
INTM01 30 I Examensarbete i innovationsteknik KS KE U W
MMK820 30 I, M Examensarbete i maskinkonstruktion KS KE U W
MMK920 30 MD Examensarbete i teknisk design KS KE U W