lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 14/15 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MION30 7,5 A E, I, M - S Industriell management KS KE U W T 50 0 0 6 144
MIO310 6 G2 I, M - S Optimering och simulering KS KE U W T 36 14 14 1 95
MION40 7,5 A I, M - S Simulering av industriella processer och logistiksystem KS KE U W T 28 14 28 0 130
MION25 7,5 A E, I, M - S Teknologistrategier KS KE U W T 36 8 0 3 153
MIO012 6 G1 BI, BME, C, D, F, N, Pi, RH, V - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W T 50 12 3 1 94
MIO012 B, BI, BME, C, D, E, F, IDA, IEA, K, N, Pi, RH, W X Se fotnot nedan. 50 12 3 1 94
MIOA01 9 G1 I - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 58 12 3 1 160 2 0 0 0 4
MIOA01 BI, C, D, M, MD, RH X Se fotnot nedan. 60 12 3 1 164
MION05 7,5 A E, I, M, MD - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 36 16 0 1 147
MION35 7,5 A I, M X E Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W T 28 14 0 1 157
MIOF10 7,5 G2 E, I, M X E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T 36 12 14 0 138
MIOF01 9 G2 E, I, M, MD - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 44 4 0 0 85 2 0 0 6 99
MIO040 6 G2 B, C, D, E, F, K, M, MD, Pi - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 8 1 97
MIO040 B, C, D, E, F, I, K, MD, Pi 40 14 8 1 97
MION01 7,5 A E, I, M X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W T 46 0 14 0 140
MION20 7,5 A E, I, M - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W T 54 2 0 1 143
MIO022 6 G2 C, D, E, F, I, M - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
MION10 7,5 A E, I, M X E Produktionsledning KS KE U W T 30 0 12 1 157
MIOF05 2 G2 E, I, M - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33

MIO012 (C, D, E, Pi, W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN20 7,5 A E, I, M X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W T 42 0 36 6 120
MTTF01 5 G2 E, I, Pi - S Logistik KS KE U W T 24 10 0 4 82
MTTF01 M, MD 24 10 0 4 82
MTTN25 7,5 A I, M X E Materialhantering KS KE U W T 50 28 16 10 96
MTTN15 7,5 A I, M X E1 Projektkurs logistik KS KE U W T 14 0 4 6 80 4 0 8 8 76
MTT115 7,5 A E, I, M X E Industriellt inköp KS KE U W T 48 10 4 4 130
MTTN01 7,5 A V - S Logistik i byggprocessen KS KE U W T 24 34 0 4 138
MTT045 7,5 A E, I, M X E Internationell distributionsteknik KS KE U W T 50 24 16 10 100
MTTN45 7,5 A I, M X E Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
MTT240 7,5 A E, I, M X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W T 38 12 0 50 100
MTTN30 7,5 A I, M, MD X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T 34 16 0 4 146

MTTN45 (I, M) Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIOL01 15 I Kandidatarbete i produktionsekonomi KS KE U
MTTL01 15 V Kandidatarbete i teknisk logistik KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIO920 30 C, D, E, I, M Examensarbete i produktionsekonomi KS KE U W
MTT820 30 I, M, V Examensarbete i teknisk logistik KS KE U W