lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - Matematikcentrum (inst LTH)

 14/15 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA01 15 G1 BME, C, D, M, MD - S Endimensionell analys KS KE U W T 30 20 0 0 83 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
FMAA01 N 30 20 0 0 83 0 0 0 0 0 36 18 0 0 79 36 18 0 0 79
FMA420 6 G1 C, F, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W T 38 26 0 0 96
FMA420 I, M, MD, N 38 26 0 0 96
FMA420 BI, E, L, V X Se fotnot nedan. 38 26 0 0 96
FMA420 BME, D 38 26 0 0 96
FMAN20 7,5 A BME, C, D, E, F, L, Pi X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 18 8 1 141
FMA430 6 G1 B, BI, BME, K, L, N, V - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 42 28 2 0 90
FMA430 C, D, IDA, IEA 42 28 2 0 90
FMA430 F, I, IBYA, IBYV 42 28 2 0 90
FMA430 E, M, MD, W 42 28 2 0 90
FMAF20 4 G2 IEA - S Sannolikhetsteori KS KE U W T 24 24 0 0 54
FMA661 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T 36 36 0 0 128
FMAA05 15 G1 B, BI, E, F, I, K, L, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W T 50 28 0 0 135 50 28 0 0 109
FMA260 7,5 A F, Pi X E1 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72
FMA120 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Matristeori KS KE U W T 14 14 0 1 52 12 14 0 1 52
FMAN15 7,5 A D, F, Pi X E Olinjära dynamiska system KS KE U W T 18 6 0 0 76 16 8 0 0 76
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematisk analys KS KE U W T 14 26 0 0 40 44 26 0 0 92 28 26 0 0 66
FMA085 4,5 G1 Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W T 10 10 0 1 10 6 4 0 1 6 2 0 0 0 0 6 8 0 4 58
FMAF01 7 G2 BME, F, N, Pi - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T 40 26 4 1 113
FMAF01 BME, C, D, E, I X Se fotnot nedan. 40 26 4 1 113
FMAA10 3 G1 Pi - S Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 10 0 0 2 68
FMAN30 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Medicinsk bildanalys KS KE U W T 32 0 0 3 165
FMA051 6 A BME, D, E, F, I, Pi X E1 Optimering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 32 14 4 1 104
FMAN40 3 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Projekt i tillämpad matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA135 6 G1 C, D, E, F, Pi - E1 Geometri X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 0 2 0 64 12 0 0 1 66
FMA250 7,5 A F, Pi X E1 Partiella differentialekvationer med distributionsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W T 14 14 0 0 72 14 14 0 0 72
FMAF05 7 G2 BME, F, N, Pi - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 40 26 4 1 113
FMAF05 BME, C, D, E, I X Se fotnot nedan. 40 26 4 1 113
FMAN10 7,5 A C, D, F, Pi X E1 Algebraiska strukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 10 0 0 160
FMA270 6 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende KS KE U W T 26 10 0 2 122
FMAA20 7,5 G1 B, K - S Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel KS KE U W T 46 36 0 0 118
FMA240 6 G2 BME, D, E, F, Pi X E1 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 26 0 4 1 134
FMA111 6 A D, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
FMAF10 5 G2 B, C, D, K, M, W - S Tillämpad matematik - Linjära system X Se fotnot nedan. KS KE U W T 26 12 4 0 91
FMAN01 7,5 A E, F, Pi, W X E1 Biomatematik X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMA435 7,5 G1 Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W T 42 28 2 0 90 8 8 0 0 24
FMA021 7,5 A D, E, F, M, Pi - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 12 3 0 59 22 14 4 0 60
FMAN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Variationskalkyl KS KE U W T 18 0 0 0 82 16 0 0 0 84
FMAA15 7,5 G1 C, D, E, F, Pi - S Diskret matematik KS KE U W T 42 28 0 0 130
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA, IEA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 26 0 0 66
FMAF25 3 G2 Pi - S Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt KS KE U W T 12 0 4 3 61
FMAN35 3 A D, E, F, Pi - E1 Projekt i matematik KS KE U W T 0 0 0 10 70

FMA420 (V) Linjär algebra: Kursen är förkunskapskrav för FMN140.
FMAF01 (D) Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kan också läsas som valfri kurs i årskurs 4 eller 5.
FMAA10 (Pi) Matematisk modellering: Alla delprojekten måste göras under aktuellt läsår. Man får alltså inte spara ett godkänt delprojekt till ett senara läsår.
FMA051 (I) Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.
FMA135 (C, D, E, F) Geometri: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMN100.
FMA250 (F, Pi) Partiella differentialekvationer med distributionsteori: Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17.
FMAF05 (C) Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF05 (D) Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAN10 (C, D, F, Pi) Algebraiska strukturer: Tentamenstid meddelas av kursläraren. Kursen samläses med MATM11, som ges av avdelningen för Matematik vid Naturvetenskaplig fakultet. Följer inte läsperiodsindelningen.
FMAF10 (C) Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMAF10 (D) Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (båda måste läsas). Endast en av kurserna FMAF10 och FMAF05 får ingå i examen.
FMAN01 (E, F, Pi, W) Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF15 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS086 7,5 G2 B, BME, K, N - S Matematisk statistik KS KE U W T 28 22 18 1 120
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 20 20 24 1 120
FMSN25 7,5 A F, I, Pi X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W T 28 28 6 1 120
FMSF10 7,5 G2 BME, C, D, E, F, I, M, MWIR, Pi X E1 Stationära stokastiska processer X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FMS065 7,5 G2 BME, C, Pi, RH - E1 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
FMS012 9 G2 I - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 6 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 C, D 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 E 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS012 Pi 18 14 4 0 72 18 14 6 0 98
FMS012 F 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
FMS161 7,5 A F, I, Pi X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
FMS032 7,5 G2 L, V - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 12 0 120
FMS051 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 26 12 12 5 120
FMSN20 7,5 A BME, C, D, E, F, Pi X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMSN15 7,5 A F, I, Pi X E1 Statistisk modellering av multivariata extremvärden KS KE U W T 28 14 9 1 120
FMS091 7,5 A BME, D, F, I, Pi X E1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FMSF05 7,5 G2 BME, F, I, Pi X E1 Sannolikhetsteori KS KE U W T 22 14 0 0 160
FMSN35 7,5 A BME, C, D, E, F, I, Pi X E1 Stationär och icke-stationär spektralanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMS072 7,5 G2 BME, D, E, F, MLIV, MWIR, N, Pi, W X E1 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
FMSN05 3 A Pi X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W T 0 0 0 10 40
FMSN30 7,5 A BME, D, F, I, L, M, Pi X E1 Linjär och logistisk regression X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 14 14 2 120
FMSN40 9 A I X E1 Linjär och logistisk regression med datainsamling X Se fotnot nedan. KS KE U W T 30 16 16 5 120
FMS035 7,5 G2 M - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 28 28 10 0 120
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi X E1 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100

FMSF10 (C, D, E, I) Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMSN35 (BME, C, D, E, F, I, Pi) Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMSN05 (Pi) Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMSN30 (I) Linjär och logistisk regression: Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.
FMSN40 (I) Linjär och logistisk regression med datainsamling: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H12 och senare. Kursen är också valfri på programmet. Endast en av kurserna FMSN30 och FMSN40 får ingå i examen.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMNN25 7,5 A D, E, F, Pi X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 14 0 3 155
FMNN01 7,5 A BME, F, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W T 42 0 0 6 152
FMN100 6 A C, D, E, F, Pi X E1 Numeriska metoder för datorgrafik X Se fotnot nedan. KS KE U W T 28 12 0 4 120
FMNN10 8 A BME, F, I, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W T 54 0 0 3 156
FMNN05 7,5 A D, F, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 14 0 3 155
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W T 24 0 28 1 54 2 0 10 1 41
FMNN15 4 A F, Pi X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer X Se fotnot nedan. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMN011 6 G2 C, D X E1 Numerisk analys KS KE U W T 54 14 0 3 92
FMN050 6 G2 BME, E, I X E1 Numerisk analys X Se fotnot nedan. KS KE U W T 54 12 0 3 94

FMN100 (C, D, E, F) Numeriska metoder för datorgrafik: Observera att kursen överlappar med 3hp gentemot FMA135.
FMNN15 (F, Pi) Multigridmetoder för differentialekvationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16.
FMN050 (I) Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H12. Kursen är också valfri på programmet.

Institutionens kandidatarbeten

Listan innehåller de kandidatarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive kandidatarbete ingår i. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMSL01 15 C, D, E, F, I, Pi Kandidatarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMNL01 15 E Kandidatarbete i numerisk analys KS KE U

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 BME, C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik KS KE U W
FMS820 30 BME, C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik KS KE U W
FMN820 30 D, E, F, I, Pi Examensarbete i numerisk analys KS KE U W